Bài tập viết lại câu tiếng anh

     

Trong khi giao tiếp, khi bắt buộc trả lời thắc mắc hoặc lúc phải nói về một chủ đề, bạn gặp mặt phải vụ việc nhắc đi kể lại một kết cấu câu duy nhất khiến cuộc giao tiếp trở phải nhàm chán. Bởi vì vậy, trong nội dung bài viết hôm nay, TOPICA NATIVE sẽ giúp bạn tổng hợp các cấu trúc viết lại câu giờ Anh để rất có thể giao tiếp trôi chảy, thú vị hơn nhé!

1. Vì sao phải viết lại câu?

Ngoài việc thực hành thực tế bài tập viết lại câu của đề bài bác thì họ còn áp dụng các cấu trúc viết lại câu trong số những trường thích hợp dưới đây:

Khi ao ước câu trả lời không bị nhắc lại thắc mắc và trở cần hay hơnSử dụng cấu tạo linh hoạt hơn, né nhàm chánChuyển tự dạng câu dữ thế chủ động sang câu bị độngChuyển từ câu trực tiếp thanh lịch câu gián tiếpSử dụng trong số những trường hợp về đảo ngữ vào câu giờ Anh

2. Các kết cấu viết lại câu trong tiếng Anh

Dưới đây TOPICA sẽ ra mắt đến chúng ta các cấu trúc viết lại câu không chuyển đổi nghĩa trong giờ Anh. Hãy cùng theo dõi nhé!

2.1 cấu trúc viết lại câu 1

Viết lại câu giờ Anh sử dụng các từ, nhiều từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + …

⇔ Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go lớn work.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu tiếng anh

Because of the rain, we can’t go khổng lồ work.

(Bởi do trời mưa, nên cửa hàng chúng tôi không thể đi làm việc được)

2.2 cấu trúc viết lại câu 2

Chuyển thay đổi câu trong giờ đồng hồ Anh có những từ, các từ chỉ sự trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued lớn study our lessons.

In spite of the noise, we continued khổng lồ study our lessons.

(Mặc dù hết sức ồn ào, nhưng shop chúng tôi vẫn thường xuyên học cho dứt bài)


TOPICA NativeX – học tập tiếng Anh toàn diện “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho những người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn đôi mươi lần đụng “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu với nhớ lâu dài hơn gấp 5 lần. Tăng kĩ năng tiếp thu và tập trung qua các bài học cô ứ 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ đồng hồ thực hành. rộng 10.000 hoạt động nâng cao 4 kỹ năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế từ National Geographic Learning với Macmillan Education.


2.3 cấu trúc viết lại câu 3

Cách viết lại câu sử dụng cấu tạo so thatsuch that (quá … đến nổi mà) đi cùng với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that


*

Các bí quyết viết lại câu trong tiếng Anh – cấu trúc so that và such that


Ví dụ: This film is so boring that no one wants khổng lồ see it.

↔ It is such a boring film that no one wants lớn see it.

(Cái phim này chán tới nổi nhưng mà chẳng ai ý muốn coi nó hết)

2.4 kết cấu viết lại câu 4

Cấu trúc too to (không thể) dùng thay thế sửa chữa với cấu tạo enough

S + V + too + Adj. + lớn V

⇔ not + Adj. + enough + to V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress.

↔ Yuri is not thin enough to wear that dress.

(Yuri quá béo để hoàn toàn có thể mặc vừa cái váy kia)

Xem tất tần tật về cách hình thành câu đậy định trong câu ko thể quăng quật qua!

2.5 cấu tạo viết lại câu 5

Cấu trúc so thatsuch that (quá .. Cho mức) dùng thay thế sửa chữa với cấu tạo too to (quá … tới mức không thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + khổng lồ V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it.

↔ These shoes are too small for him to wear.

(Mấy đôi giày này quá bé nhỏ so với dòng chân của anh ta)

It was such a difficult question that we can’t find the answer.

↔ The question was too difficult for us to lớn answer.

(Câu hỏi quá nặng nề đến nổi không một ai trong cửa hàng chúng tôi tìm được câu trả lời)

2.6 cấu trúc viết lại câu 6

Cách viết lại câu trong giờ Anh với cấu trúc find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + to V


*

Viết lại câu là 1 dạng bài bác tập phổ biển trong tiếng Anh


Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

↔ She finds it hard to live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm giác sống ở vùng quê là việc khó khăn so với mình)

2.7 cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu điều kiện tương đương trong giờ đồng hồ Anh

Câu gốcCâu viết lạiVí dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2If + mệnh đề 1, mệnh đề 2Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet.

If Janet had brought her raincoat, she wouldn’t have got wet

mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2If + mệnh đề 2, mệnh đề 1I can’t go out because I don’t have money

If I had money, I could go out

2.8 cấu tạo viết lại câu 8

Chuyển thay đổi câu If not sang unless

If … not ⇔ Unless …

Lưu ý: không được đổi khác loại câu điều kiện, chỉ được biến hóa nghĩa lấp định hay nghi ngờ của nó

Ví dụ: If it doesn’t rain, we can go picnic.

Unless it rains, we can go picnic.

(Nếu trời ko mưa, chúng ta có thể đi dã ngoại)

2.9 cấu trúc viết lại câu 9

Viết lại câu với thì lúc này hoàn thành quý phái thì quá khứ đối chọi (dùng nhà ngữ đưa ‘it’)

S + have/has + V3/-ed

⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Huan và Vy have been married for 3 years.

↔ It’s been 3 years since Huan and Vy were married.

(Đã tía năm kể từ thời điểm Huân cùng Vy kết hôn)

2.10 kết cấu viết lại câu 10

Chuyển thay đổi câu điều ước

 Cấu trúc Ví dụ
Câu ước ở tương laiwish + someone + would + bare infinitiveShe won’t come back here.

↔ I wish she would come back here.

(Tôi ước đưa ra cô ấy sẽ quay trở về đây)

Câu mong ở hiện nay tạiwish + someone + V2/-edI don’t have lots of money.

↔ I wish I could have lots of money.

(Tôi cầu gì tôi có hật nhiều tiền)

Câu ước ở thừa khứwish + someone + had + V3/-edI didn’t say that I love him.

↔ I wish I had said that I loved him.

(Tôi cầu gì mình nói cách khác rằng tôi yêu thương anh ấy)

2.11 cấu tạo viết lại câu 11

Chuyển đổi câu có thì hiện tại hoàn thành đậy định quý phái thì thừa khứ đơn (cấu trúc the last time, cấu trúc when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …

⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V

⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t met Lucy since we left school.

The last time I met Lucy was when we left school.

(Lần sau cuối tôi gặp mặt Lucy là khi shop chúng tôi ra trường)

I haven’t seen him since I was a student.

↔ I last saw him when I was a student.

(Tôi chạm chán anh ta lần cuối lúc tôi vẫn tồn tại là học tập sinh)

2.12 cấu trúc viết lại câu 12

Chuyển câu ở thì vượt khứ đơn sang thì hiện nay tại xong tiếp diễn

S + V2/-ed + …

⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five.

↔ Shawn has been playing guitar since he was five.

(Shawn đã chơi ghi-ta từ khi cậu ấy lên 5 tuổi)

2.13 kết cấu viết lại câu 13

Viết lại câu giờ đồng hồ Anh với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời gian làm gì)


*

Cấu trúc it takes time


S + V + … +

⇔ It takes/took + someone + + khổng lồ V

Ví dụ: Betty walks to lớn school in 15 minutes.

↔ It takes Betty 15 minutes to walk to lớn school.

(Betty mất 15 phút để đi dạo tới trường)

2.14 cấu trúc viết lại câu 14

Chuyển đổi dùng cấu tạo it was not until … that (mãi cho tới khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: nam didn’t go home until he finishes all the tasks.

It was not until nam giới finished all the tasks that he went home.

(Mãi cho tới khi Nam hoàn thành xong không còn mọi quá trình thì cậu bắt đầu về nhà)

2.15 kết cấu viết lại câu 15

Các dạng cấu tạo viết lại câu đối chiếu trong giờ đồng hồ Anh:

Chuyển thay đổi câu so sánh hơn thành so sánh nhất và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country.

↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam.

(Việt phái mạnh là non sông xinh đẹp nhất theo ý kiến của tôi ↔ Theo quen điểm của tôi, không nơi nào đẹp bởi Việt Nam)

Chuyển đổi câu đối chiếu bằng thành đối chiếu hơn cùng ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake.

↔ His cake is bigger than my cake.

(Bánh của tôi không to bằng bánh của cậu ta ↔ Bánh của cậu ta to ra hơn bánh của tôi)

2.16 cấu trúc viết lại câu 16

Chuyển cấu trúc started/began sang thì lúc này hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago

⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began to lớn learn English 4 years ago.

↔ She has learned/ has been learning English for 4 years.

(Cô ấy học tiếng Anh từ tư năm trước)

2.17 cấu trúc viết lại câu 17

Cách viết lại câu tiếng Anh với kết cấu This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film.

↔ I have never watched this film before.

(Tôi chưa bao giờ xem tập phim này trước đây)

 Xem phương pháp dùng cụ thể tại This is the first time

2.18 cấu tạo viết lại câu 18

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time 

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go to lớn bed.

↔ It‘s (high/about) time you went to bed.

(Đã cho tới lúc nhỏ đi ngủ rồi đấy)

2.19 cấu trúc viết lại câu 19

Các dạng viết lại câu ý kiến đề nghị tương đồng: cấu trúc suggest that, let’s,…


*

Công thức viết lại câu giờ Anh – câu ý kiến đề xuất tương đồng


Shall we + V

⇔ Let’s + V

⇔ How/What about + V-ing

⇔ Why don’t we + V

⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive

⇔ In my opinion

Ví dụ:

Why don’t we go out for a walk?” said the girl.

↔ The girl suggested going out for a walk.

(Tại sao chúng ta không quốc bộ đi? ↔ cô bé đề nghị đi ra ngoài dạo)

Let’s have some rest!

What about having some rest?

(Nghỉ ngơi bọn chúng thôi!)


TOPICA NativeX – học tập tiếng Anh trọn vẹn “4 kỹ năng ngôn ngữ” cho người bận rộn.

Với mô hình “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn đôi mươi lần đụng “điểm loài kiến thức”, giúp hiểu sâu với nhớ lâu bền hơn gấp 5 lần. Tăng kỹ năng tiếp thu và triệu tập qua các bài học cô ứ 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng hơn 200 giờ đồng hồ thực hành. rộng 10.000 hoạt động cải thiện 4 năng lực ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ bỏ National Geographic Learning cùng Macmillan Education.


2.20 cấu tạo viết lại câu 20

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu nhà độngCâu bị độngVí dụ
People say + S + V + …It be said that + S + VPeople say that he drinks a lot of wine.

↔ It is said that he drinks a lot of wine.

S + be said khổng lồ + V hoặc to lớn have V3/-edPeople say that he drinks a lot of wine.

↔ He is said to drink a lot of wine.

2.21 kết cấu viết lại câu 21

Sử dụng cấu tạo hardly when và no sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

⇔ No sooner + had + S + V3/-ed than + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I go home, he showed up.

Hardly had I gone trang chủ when he showed up.

No sooner had I gone home than he showed up.

(Ngay sau thời điểm tôi về đơn vị thì anh ta xuất hiện)

2.22 kết cấu viết lại câu 22

Dùng cấu trúc Supposed lớn V

It’s one’s duty to vì something

⇔ S + be + supposed to bởi something

Ví dụ: It’s your duty to lớn protect me.

↔ You are supposed to protect me.

2.23 cấu trúc viết lại câu 23

Sử dụng cấu trúc prefer cùng would rather

S + prefer + doing st to lớn doing st

⇔ S + would rather + vị st than do st

Ví dụ: I prefer staying at trang chủ to hanging out with him.

↔ I would rather stay at home than hang out with him.

(Con thà ở trong nhà còn hơn đi dạo với hắn ta)

2.24 cấu tạo viết lại câu 24

Sử dụng cấu trúc would prefer cùng would rather

S + would prefer + sb + lớn V

⇔ S + would rather + sb + V2/-ed 

Ví dụ: I would prefer you not to stay up late.

↔ I would rather you not stayed up late.

(Mẹ ko thích con thức khuya đâu)

2.25 kết cấu viết lại câu 25

Cấu trúc so that/ in order that (trong ngôi trường hợp chủ từ ở 2 câu là khác nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V

⇔ S + V + (for O) + to lớn infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep.

Xem thêm: Vụ Án Lê Văn Luyện Có Bị Tử Hình Hay Không? Sát Nhân Lê Văn Luyện Có Bị Tử Hình Hay Không

↔ My dad turned off the TV for us to sleep.

(Cha tôi tắt TV để chúng tôi có thể ngủ)

2.26 cấu tạo viết lại câu 26

To be + not worth + V-ing

⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this.

There’s no point in getting upset about this.

(Chuyện kia không xứng đáng để bi thương đâu)


*

Hãy luyện tập thật các để ghi nhớ được những kết cấu viết lại câu


2.27 cấu tạo viết lại câu 27

Sử dụng cấu tạo cảm thán How cùng What

S + be/V + adj/adv

⇔ How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs quickly.

How quickly she runs!

(Cô ấy chạy cấp tốc quá)

S + be + adj

⇔ What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is so beautiful.

What a beautiful girl!

(Quả là một người con gái xinh đẹp)

2.28 kết cấu viết lại câu 28

Cấu trúc it is necessary that:

Need khổng lồ V

⇔ khổng lồ be necessary (for sb) + khổng lồ V

Ví dụ: You don’t need khổng lồ come here.

It’s not necessary for you to come here.

(Ah không cần phải đến phía trên đâu)

Not… anymore

⇔ No longer + đảo ngữ

⇔ S + no more + V

Ví dụ: I don’t love you anymore.

No longer vì I love you.

↔ I no more love you.

(Anh không còn yêu em nữa)

2.29 cấu tạo viết lại câu 29

Sử dụng cấu tạo used to tương tự với cấu tạo accustomed to

S + be accustomed khổng lồ + V-ing/N

⇔ S + be used to + V-ing/N

Ví dụ: My brother was accustomed to sleeping late.

↔ My brother was used to sleeping late.

(Anh không cần thiết phải đến đây đâu)

2.30 kết cấu viết lại câu 30

Dùng to infinitive sửa chữa thay thế cho cấu trúc because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + khổng lồ V

Ví dụ: She studies hard because she wants lớn pass the exam.

↔ She studies hard to pass the exam.

(Cô ấy học hành siêng năng vì ý muốn đậu kỳ thi)


TOPICA NativeX – học tập tiếng Anh toàn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho người bận rộn.

Với mô hình “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn đôi mươi lần đụng “điểm con kiến thức”, giúp đọc sâu và nhớ dài lâu gấp 5 lần. Tăng kỹ năng tiếp thu và tập trung qua các bài học tập cô đọng 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học lý thuyết, tăng hơn 200 giờ thực hành. rộng 10.000 hoạt động cải thiện 4 khả năng ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn Quốc tế từ bỏ National Geographic Learning với Macmillan Education.


3. Video clip 3 mẹo viết lại câu tiếng Anh

4. Bài tập viết lại câu trong giờ Anh (có đáp án)

Để củng cố kỹ năng về những công thức viết lại câu vừa học ở trên, hãy thuộc TOPICA làm các dạng bài tập viết lại câu trong giờ Anh dưới nhé!

Bài tập 1: Rewrite the following sentences by changing the indicated component

The man was furious. (adjective)The council would not collect the rubbish. (verb)We watched a film on birds. (preposition)The bus was late because of the bad traffic. (clause order)The gate was opened by a guard. (active tense)When she got home, the door was unlocked (time clause position)She cooked a pie, some potatoes, & green vegetables. (reorder list)The game was cancelled because it rained. (replace the dependent clause with a noun phrase)I can’t go to work on time because it rains so heavilyI often played kite flying when I was a childWe discuss environmental change issuesIt appears that it is rainingShe has interest in practicing aerobics in her không lấy phí time

Bài tập 2: bài tập viết lại câu không đổi khác nghĩa

1. My mother used to lớn play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

3. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a four-hour drive from phái mạnh Dinh lớn Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……


*

Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh bao gồm đáp án


8. I think the owner of the car is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

Bài tập 3: bài xích tập viết lại câu giữ nguyên nghĩa

I can’t go to work on time because it rains so heavily => ………………………………………I often played kite flying when I was a child => ………………………………………We discuss about environmental change issues => ………………………………………It appears that it is raining => ……………………………………..She has an interest in practicing aerobics in her không tính tiền time => ……………………………………..Police asked him to identify the other man in the next room => …………………………………………………………………………….She always speaks no care => ………………………………………………………….She has learned English for 5 years => …………………………………………………………….He speaks so soft that we can’t hear anything => …………………………………….Because she is absent from school => …………………………………………………It was an interesting film => …………………………………………………………….I don’t think she loves me => ……………………………………………………

Bài tập 4: Viết lại câu nghĩa không đổi nâng cao

1. In his recent article, Bob Lee pointed out all the faults in the government’s new transport policy.

In his recent artilce, Bob Lee was…………………

2. The company have been reviewing their recruitment policy for the last three months.

The company’s …………………

3. I’m absolutely sure he took the money on purpose.

He couldn’t possibly…………………

4. He delayed writing his book until he had done a lot of research.

Only after…………………

5. They declaired war on the pretext of defending their territorial rights.

The excuse…………………

6. I feel that I don’t fit with the people in the new office.

I feel like…………………

7. Skysrapers in the USA are on average taller than anywhere else in the world.

The average …………………

8. We were very impressed by the new cinema but found it rather expensive.

Impressed…………………

9. It’s more than a fortnight snice anyone saw Julian.

Julian…………………

10. The deadline for the receipt of complete application forms is 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Complete application …………………

Bài tập 5: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. I regret spending so much money.

I wish I ________________________________________________

2. What’s the height of the mountain?

How _________________________________________________

3. I don’t feel as tired after a train journey as I vì after a oto journey.

I feel more ___________________________________________

4. Cars are faster than buses.

Buses _______________________________________

5. He turned off the light, then he went out.

Turning __________________________________________

6. Theatre program usually have lots of information.

There ________________________________________

7. He has been collecting stamps for five years.

He started ________________________________________________

8. More newspapers are being sold in this city.

People are __________________________________________________

9. They were giving their son some presents when we came.

Their son _______________________________________________

10. He spends two hours a week sorting out stamps.

Sorting out ____________________________________________

Bài tập 6: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. My mother bought me a nice blouse.

A nice blouse ___________________________________________

2. They say that the company is in difficulty.

The company ___________________________________________

3. You can get suntan by sunbathing.

If you _____________________________________________

4. “Would you mind waiting for a few minutes ?”

We __________________________________________________

5. “Where’s the best place lớn buy souvenirs ?”

I asked her ___________________________________

6. You won’t thua thảm weight if you don’t stop eating much.

Unless you ____________________________________

7. To lớn know English is necessary.

It is ______________________________________________

8. May Day is considered to be the day of the working class.

Everyone _______________________________________

9. In Stratford upon – Avon we saw Shakespeare’s birthplace.

We saw the house ___________________________________

10. There are far more heavy lorries on the road than there used to be.

There didn’t __________________________________________

Đáp án bài bác tập


*

Đáp án bài tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh


Đáp án bài xích 1The man was angry.The council refused to lớn collect the rubbish.We watched a film about birds.Because of the bad traffic, the bus was late.A guard opened the gate.The door was unlocked when she got home.She cooked green vegetables, a pie & some potatoes.The trò chơi was cancelled because of the rain.I can’t go to work on time because of heavy rain.I am used khổng lồ playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her không tính tiền time.Đáp án bài xích 2My mother doesn’t play volleyball anymore.She suggests going fishing.I was given a dress on my birthday.He invited me for orange juice.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.It takes four hours khổng lồ drive from phái nam Dinh to lớn Ha Noi.The owner of the car is thought to lớn be abroad.I wish he had told me about it.The rain was too heavy for you khổng lồ go swimming.Đáp án bài 3I can’t go to lớn work on time because of heavy rain.I am used to lớn playing kite flying when I was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.She is interested in practicing aerobics in her không tính tiền time.Police have him identify the other man in the next room.She is always careless about her words.It takes her 5 years to learn English.He does not speak softly.Because of her absence from school.What an interesting film!At no time vì I think she loves me.Đáp án bài 4In his recent article, Bob Lee was critical of the government’s new transport policy.The company’s recruitment policy has been under reviews for the last three months.He couldn’t possibly have taken the money by mistake.Only after he had done a lot of research did he begin to write the book.The excuse for the declairation of war was the defence of their territorial rights.I feel lượt thích a fish out of water in the new office.The average skyscraper in the USA is taller// higher// bagger than anywhere else in the world. Or: The average height// kích cỡ of skyscraper in the USA is greater than anywhere else in the world.Impressed as we were by the new cinema, we found it rather expensive.Julian was last seen ( more than) a fortnight // two weeks ago.Complete application forms must be handed in// returned// redeived// submitted by// no later then 3.00 p.m on Friday, 18th December.Đáp án bài bác 5I wish I hadn’t spent so much moneyHow high the mountain is?I feel more tired after a train journey than after a oto journey.Buses aren’t as fast as buses.Turning off the light, he went out.There are usually lots of information in a theatre programHe started collecting stamps five years ago.People are selling more newspapers in this city.Their son was being given some presents when we came.Sorting out his stamps takes him two hours.Đáp án bài 6A nice blouse was bought for me by my mother.The company is said khổng lồ be in difficulty.If you sunbathe, you can get a suntan.We were asked khổng lồ wait for a few minutesI asked her Where was the best place lớn buy souvenirsUnless you stop eating much, you won’t thua weightIt is necessary to know English.Everyone considers May Day is the day of the working class.We saw the house in Stratford upon – Avon where Shakespeare’s was born.There didn’t use to be heavy lorries on the road

Trên đây, TOPICA vừa ra mắt đến chúng ta 30 cấu trúc viết lại câu giờ Anh cũng giống như bài tập viết lại câu giờ Anh. Hi vọng những kiến thức và kỹ năng từ TOPICA NATIVE sẽ hỗ trợ cho chính mình trong quy trình học tiếng Anh. Chúc các bạn học tập giỏi và thành công.


TOPICA NativeX – học tập tiếng Anh toàn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho những người bận rộn.

Với mô hình “Lớp học Nén” độc quyền: Tăng hơn 20 lần va “điểm con kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ dài lâu gấp 5 lần. Tăng tài năng tiếp thu và triệu tập qua các bài học cô đọng 3 – 5 phút. tinh giảm gần 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng 200 tiếng thực hành. hơn 10.000 hoạt động cải thiện 4 năng lực ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế trường đoản cú National Geographic Learning với Macmillan Education.