Biết anh sẽ chẳng yêu em đâu

     
Đừng ai oán anh hỡi lúc lỡ nói yêu em rồi nhọc lòng chi nữa hỡi anh xin hãy quên em đi khoảng thời gian ngắn bên nhau anh đã quên mau Chỉ bao gồm em thôi duy trì mãi trơn hình xưa.Đời ai cũng có khoảng thời gian rất ngắn trót yêu khờ khạo Và em đã biết biết anh vẫn chẳng yêu em đâu Em sẽ luôn nhớ giây phút với mọi người trong nhà Em vẫn trao anh trao anh nụ hôn ấy.Và em biết anh đã quên hết Những bài tình ca viết riêng tặng ngay em và em biết trái tim anh bao gồm Hình bóng ai kia đâu phải riêng em và em sẽ không trách anh nữa hèn nào anh đâu khi ta đến bên nhau tình gian dối. Với em biết anh đang quên hết Những bài bác tình ca viết riêng tặng kèm em với em biết trái tim anh gồm Hình láng ai kia đâu chỉ riêng em cùng em sẽ không trách anh nữa thảo nào anh đâu khi ta đến với mọi người trong nhà tình yêu dối lừa .

Bạn đang xem: Biết anh sẽ chẳng yêu em đâu


Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cảnh Báo Khi Mua Ghế Ăn Dặm Thanh Lý Giá Rẻ Những Lưu Ý Khi Quyết Định Mua

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.