Các chuyên đề toán lớp 10

     
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Các dạng bài xích tập Toán lớp 10 chọn lọc, có giải mã | 2000 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 10 bao gồm lời giải

Tài liệu tổng đúng theo trên 100 dạng bài xích tập Toán lớp 10 Đại số cùng Hình học tập được các Giáo viên nhiều năm tay nghề biên soạn với đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa và trên 2000 bài tập trắc nghiệm chọn lọc từ cơ bản đến nâng cao có lời giải sẽ giúp đỡ học sinh ôn luyện, biết phương pháp làm các dạng Toán lớp 10 từ đó được điểm cao trong những bài thi môn Toán lớp 10.

Bạn đang xem: Các chuyên đề toán lớp 10

Các dạng bài bác tập Đại số lớp 10

Chuyên đề: Mệnh đề - Tập hợp

Chuyên đề: Mệnh đề

Chuyên đề: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Chuyên đề: Số gần đúng cùng sai số

Bài tập tổng thích hợp Chương Mệnh đề, Tập hòa hợp (có đáp án)

Chuyên đề: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Chủ đề: Đại cương cứng về hàm số

Chủ đề: Hàm số bậc nhất

Chủ đề: Hàm số bậc hai

Bài tập tổng thích hợp chương

Chuyên đề: Phương trình. Hệ phương trình

Các dạng bài bác tập chương Phương trình, Hệ phương trình

Dạng 11: Các dạng hệ phương trình sệt biệt

Chuyên đề: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Các dạng bài bác tập

Chuyên đề: Thống kê

Các dạng bài bác tập

Chuyên đề: Cung và góc lượng giác. Bí quyết lượng giác

Các dạng bài tập Hình học lớp 10

Chuyên đề: Vectơ

Chuyên đề: Tích vô hướng của hai vectơ cùng ứng dụng

Chuyên đề: cách thức tọa độ trong mặt phẳng

Chủ đề: Phương trình đường thẳng

Chủ đề: Phương trình đường tròn

Chủ đề: Phương trình đường elip

Cách xác minh tính trắng đen của mệnh đề

Phương pháp giải

+ Mệnh đề: khẳng định giá trị (Đ) hoặc (S) của mệnh đề đó.

+ Mệnh đề chứa biến hóa p(x): tìm kiếm tập vừa lòng D của những biến x để p(x) (Đ) hoặc (S).

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: trong những câu bên dưới đây, câu làm sao là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề? nếu như là mệnh đề, hãy xác định tính đúng sai.

a) x2 + x + 3 > 0

b) x2 + 2 y > 0

c) xy với x + y

Hướng dẫn:

a) Đây là mệnh đề đúng.

b) Đây là câu xác định nhưng chưa phải là mệnh đề bởi ta chưa khẳng định được tính đúng sai của chính nó (mệnh đề đựng biến).

c) Đây ko là câu khẳng định nên nó không phải là mệnh đề.

Ví dụ 2: xác minh tính đúng sai của các mệnh đề sau:

1) 21 là số yếu tắc

2) Phương trình x2 + 1 = 0 gồm 2 nghiệm thực tách biệt

3) hầu hết số nguyên lẻ các không phân chia hết mang lại 2

4) Tứ giác gồm hai cạnh đối không tuy nhiên song với không cân nhau thì nó chưa phải là hình bình hành.

Hướng dẫn:

1) Mệnh đề sai bởi 21 là hợp số.

2) Phương trình x2 + 1 = 0 vô nghiệm yêu cầu mệnh đề trên sai

3) Mệnh đề đúng.

4) Tứ giác tất cả hai cạnh đối không tuy nhiên song hoặc không đều bằng nhau thì nó chưa hẳn là hình bình hành buộc phải mệnh đề sai.

Ví dụ 3: trong số câu sau đây, câu làm sao là mệnh đề, câu nào chưa phải là mệnh đề. Nếu như là mệnh đề thì nó thuộc các loại mệnh đề gì và xác minh tính đúng sai của nó:

a) nếu như a phân chia hết mang lại 6 thì a phân tách hết mang đến 2.

b) nếu tam giác ABC đều thì tam giác ABC gồm AB = BC = CA.

c) 36 chia hết mang đến 24 nếu và chỉ nếu 36 chia hết đến 4 cùng 36 phân tách hết cho 6.

Hướng dẫn:

a) Là mệnh đề kéo theo (P ⇒ Q) cùng là mệnh đề đúng, vào đó:

P: "a phân tách hết mang lại 6" với Q: "a chia hết đến 2".

b) Là mệnh đề kéo theo (P ⇒ Q) cùng là mệnh đề đúng, vào đó:

P: "Tam giác ABC đều" cùng Q: "Tam giác ABC tất cả AB = BC = CA"

c) Là mệnh đề tương tự (P⇔Q) và là mệnh đề sai, vào đó:

P: "36 chia hết mang lại 24" là mệnh đề không nên

Q: "36 phân chia hết cho 4 và 36 phân tách hết đến 6" là mệnh đề đúng.

Ví dụ 4: tra cứu x ∈ D để được mệnh đề đúng:

a) x2 - 3x + 2 = 0

b) 2x + 6 > 0

c) x2 + 4x + 5 = 0

Hướng dẫn:

a) x2 - 3x + 2 = 0 có 2 nghiệm x = 1 cùng x = 3.

⇒ D = 1; 3

b) 2x + 6 > 0 ⇔ x > -3

⇒ D = {-3; +∞)┤

c) x2 + 4x + 5 = 0 ⇔ (x + 2)2 + 1 = 0 ⇒ phương trình vô nghiệm.

Vậy D= ∅

Cách phát biểu mệnh đề điều kiện cần với đủ

Phương pháp giải

Mệnh đề: phường ⇒ Q

Khi đó: phường là trả thiết, Q là tóm lại

Hoặc p là đk đủ để sở hữu Q, hoặc Q là đk cần để có P

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

Xét mệnh đề: "Hai tam giác bằng nhau thì diện tích s của chúng bằng nhau"

Hãy phạt biểu đk cần, đk đủ, điều kiện cần với đủ.

Hướng dẫn:

1) Điều kiện cần: nhị tam giác có diện tích s bằng nhau là điều kiện cần để hai tam giác bởi nhau.

2) Điều khiếu nại đủ: hai tam giác đều nhau là điều kiện đủ để hai tam giác kia có diện tích bằng nhau.

3) Điều kiện nên và đủ: ko có

Vì A⇒B: đúng tuy nhiên B⇒A sai, bởi vì " hai tam giác có diện tích bằng nhau nhưng chưa cứng cáp đã bằng nhau".

Xem thêm: Đông Hoa Đế Quân Và Phượng Cửu ? Chẩm Thượng Thư Đông Hoa Đế Quân Bạch Phượng Cửu

Ví dụ 2:

Xét mệnh đề: "Phương trình bậc nhị ax2+ bx + c = 0 có nghiệm thì

Δ=b 2 - 4ac ≥ 0". Hãy phân phát biểu đk cần, đk đủ và đk cần cùng đủ.

Hướng dẫn:

1) Điều khiếu nại cần: Δ=b2- 4ac ≥ 0 là đk cần nhằm phương trình bậc nhì ax2 + bx + c = 0 có nghiệm.

2) Điều kiện đủ: Phương trình bậc nhì ax2 + bx + c = 0 bao gồm nghiệm là đk đủ nhằm Δ=b2- 4ac ≥ 0.

3) Điều kiện cần và đủ:

Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 tất cả nghiệm là đk cần với đủ để

Δ = b 2 - 4ac ≥ 0.

Phủ định của mệnh đề là gì ? giải pháp giải bài xích tập đậy định mệnh đề

Phương pháp giải

Mệnh đề tủ định của phường là "Không yêu cầu P".Mệnh đề đậy định của "∀x ∈ X,P(x)" là: "∃x ∈ X,P(x)−−−−−− "

Mệnh đề che định của "∃x ∈ X,P(x)" là "∀x ∈ X,P(x)−−−−−−"

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: phân phát biểu các mệnh đề tủ định của những mệnh đề sau:

A: n phân tách hết mang đến 2 và cho 3 thì nó chia hết mang lại 6.

B: √2 là số thực

C: 17 là một số trong những nguyên tố.

Hướng dẫn:

A−: n không phân tách hết đến 2 hoặc không phân tách hết mang đến 3 thì nó không chia hết đến 6.

B−: √2 ko là số thực.

C−: 17 không là số nguyên tố.

Ví dụ 2: che định các mệnh đề sau và cho thấy tính (Đ), (S)

A: ∀x ∈ R: 2x + 3 ≥ 0

B: ∃x ∈ R: x2 + 1 = 0

Hướng dẫn:

A−:∃x ∈ R: 2x + 3 B−:∀x ∈ R: x2 + 1 ≠ 0 (Đ)

Ví dụ 3: Nêu mệnh đề che định của các mệnh đề sau và khẳng định xem mệnh đề lấp định đó đúng tốt sai:

a) Phương trình x2 - 3x + 2 = 0 bao gồm nghiệm.

b) 210 - 1 phân tách hết cho 11.

c) gồm vô số số nguyên tố.

Hướng dẫn:

a) Phương trình x2 - 3x + 2 = 0 vô nghiệm. Mệnh đề che định sai do phương trình bao gồm 2 nghiệm x = 1; x = 2.