Cách làm bài toán lớp 4

     
*

Bạn đang xem: Cách làm bài toán lớp 4

• Ôn tập những số mang đến 100 000 • Ôn tập những số đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) trang 5 • Biểu thức tất cả chứa một chữ • luyện tập trang 7 • các số tất cả sáu chữ số • rèn luyện trang 10 • Hàng và lớp • So sánh những số có khá nhiều chữ số • Triệu và lớp triệu • Triệu và lớp triệu (tiếp theo) • luyện tập trang 16 • luyện tập trang 17 • dãy số tự nhiên và thoải mái • Viết số thoải mái và tự nhiên trong hệ thập phân • so sánh và xếp thự tự các số tự nhiên và thoải mái • luyện tập trang 22 • Yến, tạ, tấn • Bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng • Giây, gắng kỉ • luyện tập trang 26 • search số trung bình cộng • rèn luyện trang 28 • Biểu đồ gia dụng • Biểu thiết bị (tiếp theo) • rèn luyện trang 33 • rèn luyện chung trang 35 • luyện tập chung trang 36

Chương 2: tứ phép tính với các số tự nhiên. Hình học


• Phép cộng • Phép trừ • rèn luyện trang 40 • Biểu thức bao gồm chứa hai chữ • đặc thù giao hoán của phép cộng • Biểu thức bao gồm chứa tía chữ • Tính chất phối hợp của phép cùng • rèn luyện trang 46 • Tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của hai số kia • luyện tập trang 48 • rèn luyện chung trang 48 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt • hai đường thẳng vuông góc • hai tuyến đường thẳng song song • Vẽ hai tuyến phố thẳng vuông góc • Vẽ hai tuyến phố thẳng tuy vậy song • thực hành thực tế vẽ hình chữ nhật • thực hành vẽ hình vuông • luyện tập trang 55 • rèn luyện chung trang 56
• Nhân với số bao gồm một chữ số • tính chất giao hoán của phép nhân • Nhân cùng với 10, 100, 1000, ...Chia đến 10, 100, 1000,... • Tính chất phối kết hợp của phép nhân • Nhân cùng với số tất cả tận thuộc là chữ số 0 • Đề - xi - mét vuông • Mét-vuông • Nhân một trong những với một tổng • Nhân một số với một hiệu • rèn luyện trang 68 • Nhân cùng với số bao gồm hai chữ số • luyện tập trang 69 • trình làng nhân số tất cả hai chữ số cùng với 11 • Nhân với số có tía chữ số • Nhân với số có bố chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 74 • luyện tập chung trang 75
• chia một tổng cho một trong những • phân chia cho số có một chữ số • luyện tập trang 78 • Chia một số cho một tích • phân chia một tích cho một vài • phân chia hai số tất cả tận cùng là những chữ số 0 • chia cho số bao gồm hai chữ số • phân chia cho số gồm hai chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 83 • phân tách cho số tất cả hai chữ số (tiếp theo) trang 83 • luyện tập trang 84 • Thương gồm chữ số 0 • chia cho số có tía chữ số • rèn luyện trang 87 • phân chia cho số có tía chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 89 • rèn luyện chung trang 90 • luyện tập chung trang 91
• dấu hiệu chia hết mang lại 2 • dấu hiệu chia hết mang lại 5 • luyện tập trang 96 • tín hiệu chia hết cho 9 • dấu hiệu chia hết đến 3 • luyện tập trang 98 • luyện tập chung trang 99 • Ki-lô-mét vuông • rèn luyện trang 100

Xem thêm: Chung Kết Champions League 2017, Chung Kết Uefa Champions League 2017

• Phân số • Phân số cùng phép phân chia số tự nhiên và thoải mái • Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) • rèn luyện trang 110 • Phân số bằng nhau • Rút gọn gàng phân số • luyện tập trang 114 • Quy đồng mẫu mã số các phân số • Quy đồng mẫu mã số các phân số (tiếp theo) • rèn luyện trang 117 • rèn luyện chung trang 118 • so sánh hai phân số cùng mẫu số • luyện tập trang 120 • đối chiếu hai phân số khác mẫu số • luyện tập trang 122 • luyện tập chung trang 123 phần 1 • rèn luyện chung trang 123 phần 2 • luyện tập chung trang 124
• Phép cộng phân số • Phép cùng phân số (tiếp theo) • luyện tập trang 128 • luyện tập 2 trang 128 • Phép trừ phân số • Phép trừ phân số (tiếp theo) • luyện tập trang 131 • luyện tập chung trang 131 • Phép nhân phân số • luyện tập trang 133 • luyện tập trang 134 • kiếm tìm phân số của một trong những • Phép chia phân số • luyện tập trang 136 • luyện tập trang 137 • luyện tập chung trang 137 • luyện tập chung trang 138 phần 1 • luyện tập chung trang 138 phần 2 • luyện tập chung trang 139
• trình làng tỉ số • Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số kia • rèn luyện trang 148 • rèn luyện trang 149 • luyện tập chung trang 149 • Tìm hai số khi biết hiệu với tỉ số của hai số kia • luyện tập 1 trang 151 • rèn luyện 2 trang 151 • rèn luyện chung trang 152 • rèn luyện chung trang 153
• Tỉ lệ bạn dạng đồ • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) • thực hành thực tế • thực hành thực tế (tiếp theo)
• Ôn tập về số tự nhiên • Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về những phép tính cùng với số tự nhiên và thoải mái • Ôn tập về những phép tính cùng với số tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về những phép tính với số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về biểu trang bị • Ôn tập về phân số • Ôn tập về các phép tính với phân số • Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 3 • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) • Ôn tập về tìm số trung bình cộng • Ôn tập về tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của hai số đó • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số kia • rèn luyện chung trang 176 • rèn luyện chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • luyện tập chung trang 179
Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 4 theo chương •Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo trọng lượng •Chương 2: bốn phép tính với những số tự nhiên. Hình học •Chương 3: dấu hiệu chia hết mang đến 2, 5, 9, 3. Reviews hình bình hành •Chương 4: Phân số - các phép tính cùng với phân số. Giới thiệu hình thoi •Chương 5: Tỉ số - một trong những bài toán tương quan đến tỉ số. Tỉ lệ bạn dạng đồ •Chương 6: Ôn tập