Cấu trúc bậc 1 của protein

     

Bốn cấu trúc của prôtêin. Prôtêin là hợp chất hữu cơ tất cả 4 nguyên tố đó là C, H, O, N và rất có thể còn có một số trong những nguyên tố khác.


Bạn đang xem: Cấu trúc bậc 1 của protein

Tính nhiều chủng loại và đặc điểm của prôtêin còn được biểu thị ở các dạng cấu trúc không gian (hình 18). Thiết yếu ờ dạng cấu tạo không gian quánh thù, prôtêin mới thực hiện được tác dụng cùa nó.

*

Sách giáo khoa sinh học tập 9


Tải về· 10,7K
*

30 đề kiểm soát trắc nghiệm sinh học tập 9


Tải về· 2,92K
*

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh tốt môn sinh học lớp 9


Tải về· 2,9K
*

567 câu hỏi Trắc Nghiệm Sinh học tập 9


Tải về· 2,35K
*

Tài liệu tu dưỡng học sinh tốt môn sinh học tập lớp 9


Tải về· 2,3K

Học giỏi Sinh học 9


Tải về· 2,18K

50 đề thi học sinh giỏi môn sinh học tập 9 (Có lời giải và giải bỏ ra tiết)


Tải về· 1,42K

Bộ đề kiểm soát sinh học tập 9 (1 tiết, 15 phút)


Tải về· 791

Bài giải liên quan


Bốn kết cấu của prôtêin
Hai tính năng của prôtêin
Bài 3 trang 56 SGK Sinh học tập 9
Bài 1 trang 56 SGK Sinh học tập 9
Bài 4 trang 56 SGK Sinh học 9
Vì sao prôtein tất cả tính phong phú và sệt thù?
Tính đặc thù của prôtêin được bộc lộ thông qua cấu trúc không gian như vậy nào?
Vì sao prôtêin dạng gai là nguyên liệu kết cấu rất tốt?
Bài 2 trang 56 SGK Sinh học 9

Bài học tập liên quan


Bài 1: Menđen cùng di truyền học
Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
Bài 5: Lai nhì cặp tính trạng (tiếp theo)
Bài 7: Ôn tập chương I
Bài 8: Nhiễm sắc đẹp thể
Bài 9: Nguyên phân
Bài 10: sút phân
Bài 11: phát sinh giao tử cùng thụ tinh
Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
Bài 13: di truyền liên kết
Bài 15: ADN
Bài 16: ADN và thực chất của gen

Xem thêm: Đề Thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi Lớp 4 Cấp Huyện, Đề Thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi Lớp 4

Bài 17: quan hệ giữa gen cùng ARN
Bài 18: Prôtêin
Bài 19: quan hệ giữa gen với tính trạng
Bài 21: Đột biến hóa gen
Bài 22: Đột biến cấu tạo nhiễm dung nhan thể
Bài 23: Đột biến con số nhiễm sắc đẹp thể
Bài 24: Đột biến chuyển nhiễm sắc thể ( tiếp theo)
Bài 25: thường biến
Bài 28: cách thức nghiên cứu vãn di truyền người
Bài 29: bệnh dịch và tật dt ở người
Bài 30: dt học với nhỏ người
Bài 31: technology tế bào
Bài 32: technology gen
Bài 33: Gây bỗng dưng biến tự tạo trong chọn giống
Bài 34: Thoái hóa bởi vì tự thụ phấn và vị giao phối gần
Bài 35: Ưu nuốm lai
Bài 36: Các phương thức chọn lọc
Bài 37: thắng lợi chọn giống ở Việt Nam
Bài 40: Ôn tập phần dt và thay đổi dị
Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
Bài 20: Thực hành: Quan cạnh bên và lắp quy mô ADN
Bài 26: Thực hành: nhận biết một vài dạng bất chợt biến
Bài 27: Thực hành: Quan gần cạnh thường biến
Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn
Bài 39: Thực hành: khám phá thành tựu chọn giống vật nuôi cùng cây trồng
Bài 2: Lai một cặp tính trạng
Bài 4: Lai nhì cặp tính trạng
Đề chất vấn 15 phút - Chương 1 - Sinh học tập 9
Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Chương 1- Sinh học tập 9
Đề soát sổ 15 phút - Chương 2 - Sinh học 9
Đề chất vấn 45 phút (1tiết) - Chương 2 - Sinh học 9
Đề chất vấn 15 phút - Chương 3 - Sinh học 9
Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Sinh học tập 9
Đề bình chọn 15 phút - Chương 4 - Sinh học 9
Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Sinh học tập 9
Đề chất vấn 15 phút - Chương 5 - Sinh học tập 9
Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Chương 5 - Sinh học tập 9
Đề khám nghiệm 15 phút - Chương 6 - Sinh học tập 9
Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Sinh học 9
Đề khám nghiệm 15 phút - học kì 1- Sinh học tập 9
Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - học tập kì 1 - Sinh học tập 9
Đề soát sổ giữa kì 1 Sinh 9

Bạn học tập lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Từ khóa

cấu trúc proteincác bậc cấu tạo của proteincấu trúc của proteincấu trúc bậc 1 của proteincấu sản xuất của proteincấu trúc bậc 4 của proteincấu tạo proteincấu trúc bậc 3 của proteincau truc proteincau truc cua protein