Cấu trúc bậc 1 của protein

     

Bốn cấu trúc của prôtêin. Prôtêin là hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố chính là C, H, O, N và có thể còn có một số nguyên tố khác.


Bạn đang xem: Cấu trúc bậc 1 của protein

Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin còn được biểu hiện ở các dạng cấu trúc không gian (hình 18). Chính ờ dạng cấu trúc không gian đặc thù, prôtêin mới thực hiện được chức năng cùa nó.

*

Sách giáo khoa sinh học 9


Tải về· 10,7K
*

30 đề kiểm tra trắc nghiệm sinh học 9


Tải về· 2,92K
*

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9


Tải về· 2,9K
*

567 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sinh Học 9


Tải về· 2,35K
*

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9


Tải về· 2,3K

Học Tốt Sinh Học 9


Tải về· 2,18K

50 đề thi học sinh giỏi môn sinh học 9 (Có đáp án và giải chi tiết)


Tải về· 1,42K

Bộ đề kiểm tra sinh học 9 (1 tiết, 15 phút)


Tải về· 791

Bài giải liên quan


Bốn cấu trúc của prôtêin
Hai chức năng của prôtêin
Bài 3 trang 56 SGK Sinh học 9
Bài 1 trang 56 SGK Sinh học 9
Bài 4 trang 56 SGK Sinh học 9
Vì sao prôtein có tính đa dạng và đặc thù?
Tính đặc trưng của prôtêin được thể hiện thông qua cấu trúc không gian như thế nào?
Vì sao prôtêin dạng sợi là nguyên liệu cấu trúc rất tốt?
Bài 2 trang 56 SGK Sinh học 9

Bài học liên quan


Bài 1: Menđen và di truyền học
Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
Bài 7: Ôn tập chương I
Bài 8: Nhiễm sắc thể
Bài 9: Nguyên phân
Bài 10: Giảm phân
Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
Bài 13: Di truyền liên kết
Bài 15: ADN
Bài 16: ADN và bản chất của gen

Xem thêm: Đề Thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi Lớp 4 Cấp Huyện, Đề Thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi Lớp 4

Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
Bài 18: Prôtêin
Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
Bài 21: Đột biến gen
Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Bài 24: Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo)
Bài 25: Thường biến
Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
Bài 30: Di truyền học với con người
Bài 31: Công nghệ tế bào
Bài 32: Công nghệ gen
Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
Bài 35: Ưu thế lai
Bài 36: Các phương pháp chọn lọc
Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị
Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN
Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến
Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến
Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn
Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
Bài 2: Lai một cặp tính trạng
Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1- Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1tiết) - Chương 2 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 5 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Sinh học 9
Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1- Sinh học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Học kì 1 - Sinh học 9
Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 9

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Từ khóa

cấu trúc proteincác bậc cấu trúc của proteincấu trúc của proteincấu trúc bậc 1 của proteincấu tạo của proteincấu trúc bậc 4 của proteincấu tạo proteincấu trúc bậc 3 của proteincau truc proteincau truc cua protein