Cho dãy số 6 16 26

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

so co 1chu so :6

so co 2 chu so :16 den 96

so co 3 chu so :106 den 996

so teo 4 chu so :1006 den 2016

so teo 1 chu so co 1 chu so

so teo 2 chu so co 18 chu so

so co 3 chu so co 270 chu so

so co 4 chu so teo 408 chu so

vay day so bởi vì co 697 chu so


*

Ss hạng trong hàng số trên là : ( năm 2016 - 6 ) : 10 + 1 = 202 chữ số

Ss hạng trong dãy số trên là : ( năm 2016 - 6 ) : 10 + 1 = 202 chữ số


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu vấn đáp mà chúng ta cần!

Số 6 có 1 chữ số

Từ số 16 cho số 96 có: <(96-16):10+1>x2=9 ( chữ số)

Từ số 106 cho số 996 có: <(996-106):10+1>x3=270 ( chữ số)

Từ số 1006 mang lại số năm 2016 có: <(2016-1006):10+1>x4=408 ( chữ số)

Vậy dãy số trên có các chữ số là:

408+270+9+1=688 ( chữ số)


Có 1 số có một chữ số

Có số số tất cả 2 chữ số trong hàng trên là

( 96 - 16 ) : 10 + 1 = 9 số

9 số có 2 chữ số thì có : 2 x 9 = 18 ( chữ số )

Có số số có 3 chữ số là ( năm nhâm thìn - 1006 ) : 10 + 1 =102 số

102 số tất cả 3 chữ số thì có 3 x 102 = 306 ( chữ số )

Dãy trên có 1 + 18 + 306 = 325 ( chữ số )

Đáp số 325 chứ số


Số có một chữ số là 6 có 1 chữ số

Số số tất cả hai chữ số là: <96-16> :10 +1=9 =>Dãy tự 16->96 bao gồm 18 chữ số

Số số có bố chữ số là: <996-106>:10+1=90=> dãy từ 106->996 bao gồm 270 chữ số

Số số gồm bốn chữ số là: <2016-1006>:10+1=102=> hàng từ 1006->2016 tất cả 408 chữ số

Dãy trên có số chữ số là: 1 + 18 + 270 + 408 = 697 chữ số

HT :vv


Có số chữ số là :

đầu tiên ta đem số cuối - số đầu

ở phía trên số cuối là năm nhâm thìn số đầu là 16 ta đã lấy năm 2016 - 16 tiếp nối ta xem tất cả bao nhiêu khoảng cách ở đây tất cả 10 khoảng cách ta đang lấy 2016 - 16 : 10 + 1 = 201 ( chữ số )

Ở phía trên + với cùng 1 vì mình buộc phải cộng số cơ mà là năm 2016 đấy nhé !

Không hiểu ở đâu cứ nói với bản thân nhé !!

Goodbye

*
Nguyễn Huỳnh Phương Uyên nhé nỗ lực học giỏi nhé !!


Dãy trên có :

( năm nhâm thìn - 16 ) : 10 + 1 = 201 ( số hạng )

Tổng của hàng trên là :

( 2016 + 16 ) x 201 : 2 = 204 216

Đ/s : 201 số hạng ; 204 216


Số có 1 chữ số là 6 có một chữ số

Số sốcó nhì chữ số là: <96-16> :10 +1=9 =>Dãy tự 16->96 bao gồm 18 chữ số

Số số có cha chữ số là: <996-106>:10+1=90=> hàng từ 106->996 tất cả 270chữ số

Số số bao gồm bốn chữ số là: <2016-1006>:10+1=102=> dãy từ 1006->2016 tất cả 408chữ số

Dãy trên tất cả số chữ số là: 1 + 18 + 270+ 408= 697 chữ số


Khoảng cách giữa những số là : 10 đơn vị.

Bạn đang xem: Cho dãy số 6 16 26

Số số hạng bao gồm trong hàng số là :

( năm 2016 - 6 ) : 10 + 1 = 202 ( số hạng )

Đáp số : 202 số hạng.

Xem thêm: Hinh Anh Xe Win Độ Tracker, Xe Win 100 Độ Tracker Kiểu Dáng Classic Đẹp Nhất


Số số hạng có 1 chữ số: 1.Số số hạng có 2 chữ số: (96 - 16) : 10 + 1 = 9. Suy ra số chữ số là: 9 x 2 = 18.Số số hạng có 1 chữ số: (996 - 106) : 10 + 1 = 90. Suy ra số chữ số là: 90 x 3 = 270.Số số hạng có 2 chữ số: (2016 - 1606) : 10 + 1 = 102. Suy ra số chữ số là: 102 x 4 = 408.Số chữ số của dãy số trên: 1 + 18 + 270 + 408 = 697


Số hạng có một chữ số là 1

Số hạng tất cả 3 chữ số 996-106/10+1=90 suy ra ta gồm 90*3=270

Số bao gồm 4 chữ số 2016-1606/10+1=408 tiếp đến cộng các số tren lại cùng ta có công dụng là 697 tk mang đến mk nhé ko biết bao gồm đúng ko nếu đúng tk nha ko thì thôi


Số số hạng có 1 chữ số: 1.Số số hạng có 2 chữ số: (96 - 16) : 10 + 1 = 9. Suy ra số chữ số là: 9 x 2 = 18.Số số hạng có 1 chữ số: (996 - 106) : 10 + 1 = 90. Suy ra số chữ số là: 90 x 3 = 270.Số số hạng có 2 chữ số: (2016 - 1606) : 10 + 1 = 102. Suy ra số chữ số là: 102 x 4 = 408.Số chữ số của dãy số trên: 1 + 18 + 270 + 408 = 697.

Đ/S : ...


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên