Chữ ký tên mỹ lệ

     
*

Bạn đang xem: Chữ ký tên mỹ lệ

Bộ 123 羊 dương <3, 9> 美美 mĩměi(Tính) Đẹp, xinh. ◎Như: hoa mĩ 華美 đẹp đẽ, mạo mĩ 貌美 mặt đẹp, tha trường đắc thập phân điềm mĩ 她長得十分甜美 cô ta mười phần xinh đẹp.(Tính) Tốt, hay, ngon. ◎Như: tiên mĩ 鮮美 tươi ngon, hoàn mĩ 完美 hoàn hảo, giá liêm vật mĩ 價廉物美 giá rẻ hàng tốt.(Tính) Hài lòng, khoái chí, đắc ý.(Danh) Người nhỏ gái đẹp. ◇Thi gớm 詩經: Hữu mĩ nhất nhân 有美一人 (Dã hữu mạn thảo 野有蔓草) Có một người nhỏ gái xinh đẹp.(Danh) Đức hạnh, sự vật tốt. ◇Quản Tử 管子: Ngôn sát mĩ ố 言察美惡 ((Trụ hợp 宙合) Xét rõ việc tốt việc xấu.(Danh) Nước Mĩ, nói tắt của Mĩ Lợi Kiên Hợp Chúng Quốc 美利堅合眾國 United States of America.(Danh) Châu Mĩ, nói tắt của Mĩ Lợi Gia 美利加 America.(Động) Khen ngợi. ◎Như: tán mĩ 讚美 khen ngợi. ◇Mao Thi tự 毛詩序: Mĩ Triệu Bá dã 美召伯也 (Cam đường 甘棠) Khen Triệu Bá vậy.(Động) Làm đến đẹp, làm đến tốt. ◎Như: dưỡng nhan mĩ dong 養顏美容 săn sóc sửa sang trọng sắc đẹp.1. <歐美> âu mĩ 2. <歐風美雨> âu phong mĩ vũ 3. <美元> mĩ nguyên 4. <美國> mĩ quốc 5. <膏粱美味> cao lương mĩ vị 6. <完美> hoàn hảo 7. <全美> toàn mĩ 8. <優美> ưu mĩ 9. <南美> nam giới mĩ
美 gồm 9 nét, bộ dương: bé dê(123)渼 gồm 12 nét, bộ thuỷ: nước(85)媺 bao gồm 13 nét, cỗ nữ: phái nữ giới, con gái, đàn bà(38)镁 tất cả 14 nét, bộ kim: kim loại (nói chung); vàng(167)嬍 bao gồm 15 nét, cỗ nữ: đàn bà giới, bé gái, đàn bà(38)鎂 có 17 nét, cỗ kim: kim loại (nói chung); vàng(167)靡 bao gồm 19 nét, bộ phi: không(175)

Xem thêm: Tính Tỷ Lệ Mỡ Trong Cơ Thể Lý Tưởng Là Bao Nhiêu? Tỷ Lệ Mỡ Cơ Thể Của Nữ

Bộ 27 厂 hán <3, 5> 厉厉 lệ, lại厲 lìGiản thể của chữ 厲.
厉 có 5 nét, bộ hán: sườn núi, vách đá(27)励 bao gồm 7 nét, bộ lực: sức mạnh(19)丽 có 7 nét, bộ nhất: số một(1)例 có 8 nét, cỗ nhân: người(9)戾 tất cả 8 nét, cỗ hộ: cửa một cánh(63)沴 có 8 nét, bộ thuỷ: nước(85)泪 có 8 nét, cỗ thuỷ: nước(85)疠 bao gồm 8 nét, cỗ nạch: bệnh tật(104)隶 gồm 8 nét, cỗ đãi: kịp, kịp đến(171)峛 tất cả 9 nét, bộ sơn: núi non(46)俪 tất cả 9 nét, bộ nhân: người(9)砺 gồm 10 nét, cỗ thạch: đá(112)茘 tất cả 10 nét, bộ thảo: cỏ(140)荔 bao gồm 10 nét, cỗ thảo: cỏ(140)蛎 gồm 11 nét, cỗ trùng: sâu bọ(142)粝 tất cả 11 nét, cỗ mễ: gạo(119)逦 tất cả 11 nét, bộ sước: chợt bước tiến chợt dừng lại(162)悷 gồm 11 nét, bộ tâm: quả tim, trung ương trí, tấm lòng(61)淚 bao gồm 11 nét, bộ thuỷ: nước(85)捩 có 11 nét, bộ thủ: tay(64)唳 bao gồm 11 nét, cỗ khẩu: loại miệng(30)棣 bao gồm 12 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)厲 bao gồm 15 nét, cỗ hán: sườn núi, vách đá(27)隷 tất cả 16 nét, bộ đãi: kịp, kịp đến(171)隸 gồm 17 nét, bộ đãi: kịp, kịp đến(171)勵 có 17 nét, cỗ lực: mức độ mạnh(19)癘 gồm 18 nét, bộ nạch: bệnh tật(104)麗 gồm 19 nét, bộ lộc: bé hươu(198)盭 có đôi mươi nét, bộ mãnh: bát dĩa(108)礪 có 20 nét, cỗ thạch: đá(112)蠣 có 21 nét, bộ trùng: sâu bọ(142)糲 gồm 21 nét, bộ mễ: gạo(119)儷 bao gồm 21 nét, bộ nhân: người(9)欐 có 23 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)邐 tất cả 23 nét, cỗ sước: chợt bước đi chợt dừng lại(162)