Tổng Hợp 319 Từ Vựng Và Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới

Lớp 6 là lúc bước đầu chương trình học tiếng Anh đi sâu vào tò mò các điểm ngữ pháp và từ vựng về đời sống cũng tương tự học thuật. Để giúp các em có cái nhìn trọn vẹn về kiến thức và kỹ năng trong công tác tiếng Anh lớp 6 mới. Ngoài ra những kiến thức lịch trình tiếng anh lớp 6 cũng trở nên giúp ích các cho tiếng anh lớp 7. vanhoanghean.com đã dành bài viết này để tóm tắt hầu như chủ đề nên tìm hiểu, ngữ pháp nên luyện tập, nhằm mục tiêu giúp các em có công dụng học tập tốt hơn.

Bạn đang xem: Tổng hợp 319 từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 6 chương trình mới

Nội dung:

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 lịch trình mới

Những chủ đề của chương trình học anh văn lớp 6 vẫn còn đó rất đơn giản, phần lớn là về cuộc sống như:

UNIT 1: MY NEW SCHOOL (Ngôi trường bắt đầu của tôi)

Bài học thứ nhất của giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới là làm cho quen với những từ vựng tiếng Anh tương quan đến trường học tập như những vật dụng ở trường, nguyên tắc học tập,…

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

art

/aːt/

(n)

nghệ thuật

boarding school

/ˈbɔːr.dɪŋ ˌskuːl/ 

(n)

trường nội trú

classmate

/ˈklæs.meɪt/

(n)

bạn học

equipment

/ɪˈkwɪp mənt/

(n)

thiết bị

greenhouse

/ˈɡriːn.haʊs/

(n)

nhà kính

judo

/ˈdʒuː.doʊ/

(n)

môn võ judo

swimming pool

/ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/ 

(n)

hồ bơi

pencil sharpener

/ˈpen·səl ˌʃɑr·pə·nər/

(n)

đồ chuốt bút chì

compass

/ˈkʌm·pəs/

(n)

com-pa

school bag

/ˈskuːl.bæɡ/

(n)

cặp đi học

rubber 

/ˈrʌb·ər/ 

(n)

cục tẩy

calculator

/ˈkæl·kjəˌleɪ·t̬ər/ 

(n)

máy tính

pencil case

/ˈpen.səl ˌkeɪs/

(n)

hộp bút

notebook 

/ˈnoʊtˌbʊk/

(n)

vở

bicycle 

/ˈbɑɪ·sɪ·kəl/

(n)

xe đạp

ruler

/ˈru·lər/

(n)

thước

textbook

/ˈtekstˌbʊk/ 

(n)

sách giáo khoa

activity

/ækˈtɪv·ɪ·t̬i/

(n)

hoạt động

creative 

/kriˈeɪ·t̬ɪv/ 

(adj)

sáng tạo

excited

/ɪkˈsaɪ.t̬ɪd/ 

(adj)

phấn chấn, phấn khích

UNIT 2: MY home (Ngôi nhà của tôi)

Sau khi đã có được tiếp cận với những từ vựng theo lịch trình tiếng Anh lớp 6 về chủ thể trường học tập ở unit 1, qua unit 2 các em sẽ được học cách gọi tên những loại phòng của nhà ở, vật dụng, lắp thêm ở nhà,… trong bảng sau đây.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

town house

/ˈtaʊn ˌhaʊs/

(n)

nhà phố

country house

/ˌkʌn.tri ˈhaʊs/

(n)

nhà sinh hoạt nông thôn

villa 

/ˈvɪl.ə/

(n)

biệt thự

stilt house

/stɪltsˌhaʊs /

(n)

nhà sàn

apartment

/əˈpɑːrt.mənt/

(n)

căn hộ

living room

/ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/ 

(n)

phòng khách

bedroom

/ˈbed.ruːm//ˈbed.rʊm/

(n)

phòng ngủ

kitchen

/ˈkɪtʃ·ən/ 

(n)

nhà bếp

bathroom

/ˈbæθ.ruːm/ /ˈbæθ.rʊm/

(n)

nhà tắm

hall

/hɑːl/

(n)

phòng lớn

attic

/ˈæt̬.ɪk/

(n)

gác mái

amp 

/læmp/

(n)

đèn

toilet 

/ˈtɔɪ·lɪt/

(n)

nhà vệ sinh

bed 

/bed/

(n)

giường

cupboard

/ˈkʌb·ərd/

(n)

tủ chén

wardrobe 

/ˈwɔːr.droʊb/

(n)

tủ đựng quần áo

fridge

/frɪdʒ/

(n)

tủ lạnh

chair

/tʃeər/

(n)

ghế

air-conditioner

/ˈeər kənˌdɪʃ·ə·nər/

(n)

máy điều hòa không khí

table

/ˈteɪ bəl/

(n)

bàn

sofa

/ˈsoʊ·fə/

(n)

ghế ngôi trường kỷ, ghế sô pha

behind

/bɪˈhaɪnd/ 

(pre)

ở phía sau, đằng sau

between

/bɪˈtwin/ 

(pre)

sinh sống giữa

in front of

/ɪn ‘frʌnt ʌv/

(pre)

ở phía trước, đằng trước

crazy 

/ˈkreɪ.zi/ 

(adj)

kì dị, kỳ lạ thường

next to

/’nɛkst tu/

(pre)

kế bèn, ở cạnh

under

/ˈʌn dər/

(pre)

ở mặt dưới, phía dưới

furniture

/ˈfɜr nɪ tʃər/

(n)

đồ đạc vào nhà, đồ vật gỗ

chest of drawers 

/ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/

(n)

ngăn kéo tủ

messy

/ˈmes.i/

(adj)

lộn xộn, bừa bộn

microwave

/ˈmaɪ.kroʊ.weɪv/

(n)

lò vi sóng

move 

/muːv/

(v)

di chuyển, chuyển nhà

department store

/dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/

(n)

cửa mặt hàng bách hóa

dishwasher

/ˈdɪʃˌwɑʃ·ər/

(n)

thứ rửa bát (chén) đĩa

UNIT 3: MY FRIENDS ( những người dân bạn của tôi)

Những người bạn là điều luôn luôn phải có trong cuộc sống của mỗi người, vì vậy unit 3 giờ đồng hồ Anh lớp 6 bắt đầu sẽ hỗ trợ vốn trường đoản cú vựng về chủ thể này. Tự đó, những em có thể mô tả một cách cơ bạn dạng nhất về nước ngoài hình, tính cách của rất nhiều người bạn thân yêu của mình.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

arm

/ɑːrm/

(n)

cánh tay

ear

/ɪər/ 

(n)

tai

eye

/ɑɪ/

(n)

mắt

leg

/leɡ/

(n)

chân

nose

/noʊz/

(n)

mũi

finger

/ˈfɪŋ·ɡər/

(n)

ngón tay

tall

/tɔl/

(a)

cao

short

/ʃɔrt/

(a)

lùn, thấp

big

/bɪg/

(a)

to

small 

/smɔl/

(a)

nhỏ

active

/ˈæk tɪv/ 

(adj)

hăng hái, năng động

appearance

/əˈpɪər·əns/

(n)

dáng vẻ, nước ngoài hình

boring

/ˈbɔː.rɪŋ/

(adj)

buồn tẻ

confident

/ˈkɒn fɪ dənt/

(adj)

tự tin, tin tưởng

curious

/ˈkjʊər·i·əs/

(adj)

tò mò, ưa thích tìm hiểu

gardening

/ˈɡɑrd·nɪŋ/

(n)

làm vườn

firefighter

/ˈfɑɪərˌfɑɪ·t̬ər/ 

(n)

lính cứu vớt hỏa

fireworks

/ˈfɑɪərˌwɜrks/

(n)

pháo hoa

funny

/ˈfʌn i/

(adj)

buồn cười, thú vị

generous

/ˈdʒen·ə·rəs/

(adj)

rộng rãi, hào phóng

patient

/ˈpeɪ·ʃənt/

(adj)

điềm tĩnh

personality

/ˌpɜr·səˈnæl·ɪ·t̬i/

(n)

tính cách, cá tính

reliable

/rɪˈlɑɪ·ə·bəl/

(adj)

đáng tin cậy

serious

/ˈsɪr.i.əs/

(adj)

nghiêm túc

shy

/ʃɑɪ/

(adj)

bẽn lẽn, tốt xấu hổ

sporty

/ˈspɔːr.t̬i/

(adj)

dáng thể thao, khỏe mạnh

UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD (Nơi tôi sống)

Để các em rất có thể mở rộng vốn từ vựng của mình, unit 4 trong công tác tiếng Anh lớp 6 sẽ reviews một số danh tự chỉ địa điểm cũng tương tự tính từ bỏ để áp dụng trong miêu tả, diễn đạt nơi sống của mình bằng giờ đồng hồ Anh.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

statue

/ˈstætʃ·u/

(n)

tượng

square

/skweər/

(n)

quảng trường

railway station

/ˈreɪl.weɪ ˌsteɪ.ʃən/

(n)

nhà ga

cathedral

/kəˈθi·drəl/

(n)

nhà thờ

memorial

/məˈmɔːr.i.əl/

(n)

đài tưởng niệm

left

/left/

(n, a)

trái

right

/raɪt/

(n, a)

phải

straight

/streɪt/

(n, a)

thẳng

narrow 

/ˈner.oʊ/ 

(a)

hẹp

noisy

/ˈnɔɪ.zi/

(a)

ồn ào

crowded

/ˈkraʊ.dɪd/ 

(a)

đông đúc

quiet

/ˈkwaɪ ɪt/

(a)

yên tĩnh

art gallery

/ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/

(n)

phòng trưng bày những tác phẩm nghệ thuật

backyard

/ˌbækˈjɑːrd/

(n)

sân vùng sau nhà

cathedral

/kəˈθi·drəl/

(n)

nhà bái lớn, thánh đường

convenient

/kənˈvin·jənt/

(adj

thuận tiện, thuận lợi

dislike

/dɪsˈlɑɪk/

(v)

không thích, ko ưa, ghét

exciting

/ɪkˈsaɪ.t̬ɪŋ/

(adj

thú vị, lý thú, hứng thú

fantastic

/fænˈtæs·tɪk

(adj)

giỏi vời

historic

/hɪˈstɔr ɪk/

(adj)

cổ, cổ kính

inconvenient

/ˌɪn·kənˈvin·jənt/

(adj)

bất tiện, phiền phức

incredibly

/ɪnˈkred·ə·bli/

(adv)

đáng kinh ngạc, đến nỗi ko ngờ

modern

/ˈmɑd·ərn/

(adj)

hiện đại

pagoda

/pəˈɡoʊ·də/

(n)

ngôi chùa

palace

/ˈpæl·əs/

(n)

cung điện, dinh, phủ

peaceful

/ˈpis·fəl/

(adj)

yên tĩnh, bình lặng

polluted

/pəˈlut/

(adj)

ô nhiễm

suburb

/ˈsʌb·ɜrb/ 

(n)

khu vực nước ngoài ô

temple

/ˈtem·pəl/ 

(n)

đền, điện, miếu

terrible

/ˈter·ə·bəl/

(adj)

tồi tệ

workshop

/ˈwɜrkˌʃɑp/

(n)

phân xưởng (sản xuất, sửa chữa…)

UNIT 5: NATURAL WONDERS OF THE WORLD (Kỳ quan vạn vật thiên nhiên thế giới)

Theo giờ đồng hồ Anh lớp 6 chương trình mới, các từ vựng về du lịch cũng giống như các cảnh sắc trên quả đât sẽ được hỗ trợ trong unit này.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

sun cream

/ˈsʌn ˌkriːm/

(n)

kem kháng nắng

scissor

/ˈsɪz.ər/

(n)

Cái kéo

sleeping bag 

/ˈsli·pɪŋ ˌbæɡ/

(n)

Túi ngủ

backpack 

/ˈbækˌpæk/ 

(n)

Ba lô

compass

/ˈkʌm·pəs/

(n)

La bàn

desert

/dɪˈzɜrt/

(n)

Sa mạc

mountain

/ˈmɑʊn·tən/

(n)

Núi

lake

/leɪk/

(n)

Hồ nước

river

/ˈrɪv·ər/

(n)

Sông

forest 

/ˈfɔr·əst/

(n)

Rừng

waterfall

/ˈwɔ·t̬ərˌfɔl/

(n)

Thác nước

boat

/boʊt/ 

(n)

Con thuyền

boot

/buːt/

(n)

Giày ủng

cave

/keɪv/

(n)

Hang động

cuisine

/kwɪˈziːn/

(n)

Kỹ thuật làm bếp ăn, nghệ thuật và thẩm mỹ ẩm thực

diverse

/ˈdɑɪ·vɜrs/

(adj)

Đa dạng

essential

/ɪˈsen·ʃəl/

(adj)

Rất nên thiết

island

/ˈaɪ.lənd/

(n)

Hòn đảo

rock

/rɑk/

(n)

Hòn đá, phiến đá

thrilling

/ˈθrɪl·ɪŋ/

(adj)

Gây hồi hộp

torch

/tɔrtʃ/

(n)

Đèn pin

travel agent’s

/ˈtræv·əl eɪ·dʒənt/

(n)

Công ty du lịch

valley

/ˈvæl·i/

(n)

Thung lũng

windsurfing

/ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/

(n)

Môn thể thao trượt ván buồm

wonder

/ˈwʌn·dər/ 

(n)

Kỳ quan

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY (Kỳ ngủ Tết của bọn chúng tôi)

Kỳ nghỉ tết luôn là chủ đề tạo nên niềm phấn khởi cho những em lúc được tìm hiểu cụ thể. đầu năm mới là 1 phần bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa Việt Nam, vày thế, việc giúp những em tìm hiểu về chủ thể này qua tiếng Anh sẽ đem lại rất nhiều điều thú vị.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

flower

/ˈflɑʊ·ər/

(n)

Hoa 

firework

/ˈfaɪr.wɝːk/ 

(n)

Pháo hoa

lucky money

/ˈlʌk i ˈmʌn i/

(n)

Tiền lì xì

apricot blossom

/ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈblɑs·əm/

(n)

Hoa mai

peach blossom

/pitʃ ˈblɑs·əm/

(n)

Hoa đào

make a wish

Ước một điều ước

go lớn a pagoda

Đi chùa

decorate

/ˈdek·əˌreɪt/

(v)

Trang trí, trang hoàng

plant trees

Trồng cây

watch fireworks

Xem pháo hoa

hang a calendar

Treo một cuốn lịch

give lucky money

Cho chi phí lì xì

do the shopping

Mua sắm

visit relative

Thăm fan thân

buy peach blossom

Mua hoa đào

clean furniture

Lau chùi đồ dùng đạc

calendar

/ˈkæl ən dər/

(n)

Lịch

celebrate

/ˈsel·əˌbreɪt/

(v)

Kỉ niệm

family gathering

(n)

Sum họp gia đình

feather

/ˈfeð·ər/

(n)

Lông (gia cầm)

first-footer 

/ˈfɜrstˈfʊt/

(n)

Người xông đơn vị (đầu năm mới)

remove

/rɪˈmuv/

(v)

Rũ bỏ

wish

/wɪʃ/

(n,v)

Lời ước

UNIT 7: TELEVISION (Truyền hình)

Unit 7 của công tác Anh văn lớp 6 mới đa số sẽ cho các em được tiếp cận với mối cung cấp từ vựng bao phủ chủ đề truyền hình như các các loại phim, danh tự chỉ người cũng như danh từ bỏ thông dụng.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

cartoon

/kɑrˈtun/

(n)

Phim hoạt hình

game show

/ˈɡeɪm ˌʃoʊ/

(n)

Chương trình trò chơi, truyền ảnh giải trí

film

/fɪlm/

(n)

Phim truyện

comedy

/ˈkɑː.mə.di/

(n)

Hài kịch, phim hài

newsreader

/ˈnjuːzˌriː.dər/

(n)

Người đọc bạn dạng tin trên đài, truyền hình

weatherman

/ˈweð·ərˌmæn/

(n)

Người thông tin báo thời ngày tiết trên đài, tivi

adventure

/ədˈven·tʃər/

(n)

Cuộc phiêu lưu

announce

/əˈnɑʊns/

(v)

Thông báo

audience

/ˈɔ·di·əns/

(n)

Khán giả

character

/ˈkær·ək·tər/

(n)

Nhân vật

clumsy 

/ˈklʌm·zi/

(adj)

Vụng về

documentary

/ˌdɑk·jəˈmen·tə·ri

(n)

Phim tài liệu

educate

/ˈedʒ·əˌkeɪt/ 

(v)

Giáo dục

educational

/ˌedʒ·əˈkeɪ·ʃən·əl/

(adj)

Mang tính giáo dục

entertain

/ˌen·tərˈteɪn/

(v)

Giải trí

event

/ɪˈvent/ 

(n)

Sự kiện

fair

/feər/

(n)

Hội chợ, chợ phiên

funny

/ˈfʌn i/

(adj)

Hài hước

main

/meɪn

(adj)

Chính yếu, chủ đạo

manner

/ˈmæn ər/

(n)

Tác phong, phong cách

musical 

/ˈmju·zɪ·kəl/

(n)

Buổi màn biểu diễn văn nghệ, vở nhạc kịch

national 

/ˈnæʃ·ə·nəl/

(adj)

Thuộc về quốc gia

programme

ˈproʊ.ɡræm/

(n)

Chương trình

remote control

/rɪˈmoʊt kənˈtroʊl/ 

(n)

Điều khiển (tivi) trường đoản cú xa

reporter

/rɪˈpɔr·t̬ər/

(n)

Phóng viên

schedule

/ˈskedʒ.uːl/

(n)

Chương trình, lịch trình

series

/ˈsɪər·iz/

(n)

Phim lâu năm kỳ bên trên truyền hình

viewer

/ˈvju·ər/ 

(n)

Người coi (tivi)

UNIT 8: SPORTS và GAMES (Thể thao với trò chơi)

Ở unit 8 những em vẫn học bí quyết gọi tên đông đảo môn thể thao bằng tiếng Anh cũng giống như tính trường đoản cú để biểu đạt cảm xúc liên quan.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

badminton

/ˈbædˌmɪn·tən/

(n)

Cầu lông

volleyball 

/ˈvɑl·iˌbɔl/

(n)

Bóng chuyền

football

/ˈfʊtˌbɔl/

(n)

Bóng đá

horse race

/hɔːrs ˈreɪs/

(n)

Đua ngựa

basketball 

/ˈbæs·kɪtˌbɔl/

(n)

Bóng rổ

baseball

/ˈbeɪsˌbɔl/

(n)

Bóng chày

tennis

/ˈten·ɪs/

(n)

Quần vợt

table tennis

/ˈteɪ·bəl ˌten·ɪs/

(n)

Bóng bàn

regatt

/rɪˈɡɑː.t̬ə/

(n)

Cuộc đua thuyền

gymnastics

/dʒɪmˈnæs·tɪks

(n)

Thể dục dụng cụ

marathon

/ˈmær·əˌθɑn

(n)

Cuộc đua ma-ra-tông

pole vault

/ˈpoʊl ˌvɔlt/

(n)

Nhảy sào

athletics

/æθˈlet̬·ɪks/

(n)

Điền kinh

hurdle rate

/ˈhɜr·dəl reɪt/

(n)

Nhảy rào

weightlifting

/ˈweɪtˌlɪf·tɪŋ/

(n)

Cử tạ

swimming

/ˈswɪm·ɪŋ/

(n)

Bơi lội

ice-skating

/ˈɑɪs ˌskeɪt/

(n)

Trượt băng

water-skiing

/ˈwɔ·t̬ər ˈskiː.ɪŋ/

(n)

Lướt ván nước

high jumping

/ˈhaɪˌdʒʌmp/

(n)

Nhảy cao

archery

/ˈɑr·tʃə·ri/

(n)

Bắn cung

windsurfing

/ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/

(n)

Lướt ván buồm

cyclin

/ˈsaɪ klɪŋ/

(n)

Đua xe đạp

athlete

/ˈæθˌlit/

(n)

Vận cồn viên

career

/kəˈrɪər/ 

(n)

Nghề nghiệp, sự nghiệp

congratulations

/kənˌɡrætʃ·əˈleɪ·ʃənz/

(n)

Xin chúc mừng

elect

/ɪˈlekt/

(v)

Lựa chọn, thai chọn

equipment

/ɪˈkwɪp mənt/

(n)

Thiết bị, dụng cụ

exhausted

/ɪɡˈzɑː.stɪd/

(adj)

Mệt nhoài, mệt nhọc lử

fantastic

/fænˈtæs·tɪk/

(adj)

Tuyệt 

fit

/fɪt/

(adj)

Mạnh khỏe

gym

/dʒɪm/

(n)

Trung trung tâm thể dục

racket

/ˈræk·ɪt/ 

(n)

Cái vợt (cầu lông,…)

skateboard

/ˈskeɪt.bɔːrd/

(n, v)

Ván trượt, trượt ván`

ski

/ski/

(n, v)

Trượt tuyết, ván trượt tuyết

skiing

/ˈskiː.ɪŋ/

(n)

Môn trượt tuyết

sports competition

/spɔːrts ˌkɒm pɪˈtɪʃ ən/

(n)

Cuộc đua thể thao

sporty

/ˈspɔːr.t̬i/

(adj)

Khỏe mạnh, dáng thể thao

UNIT 9: CITIES OF THE WORLD (Các tp trên núm giới)

Bài học tập này trong chương trình tiếng Anh lớp 6 mới để giúp các em bước ra ngoài trái đất với những từ vựng liên quan đến nước ngoài cũng giống như di sản vắt giới.

Xem thêm: Set Váy 2 Dây Kèm Áo Khoác Ngoài Váy 2 Dây Kèm Áo Khoác Ngoài

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

Asia

/ˈeɪ.ʒə/

(n)

Châu Á

Africa 

/ˈæf.rɪ.kə/

(n)

Châu Phi

Europe

/ˈjʊr.əp/

(n)

Châu Âu

Holland

/ˈhɑː.lənd/

(n)

Hà Lan

Australia

/ɑːˈstreɪl.jə/

(n)

Úc

America

/əˈmer.ɪ.kə/

(n)

Châu Mỹ

Antarctica

/ænˈtɑːrk.tɪ.kə/

(n)

Châu phái nam Cực

common

/ˈkɒm ən/

(adj)

Phổ biến, thông dụng

continent

/ˈkɑn·tən·ənt/

(n)

Châu lục

creature

/ˈkri·tʃər/

(n)

Sinh vật, tạo thành vật

design

/dɪˈzɑɪn/

(n)

Thiết kế

journey

/ˈdʒɜr·ni/

(n)

Chuyến đi

landmark 

/ˈlændˌmɑrk/

(n)

Danh chiến hạ (trong thành phố)

lovely 

/ˈlʌv·li/

(adj)

Đáng yêu

musical 

/ˈmju·zɪ·kəl/

(n)

Vở nhạc kịch

palace

/ˈpæl·əs/

(n)

Cung điện

popular

/ˈpɑp·jə·lər/

(adj)

Nổi tiếng, phổ biến

postcard

/ˈpoʊstˌkɑrd/

(n)

Bưu thiếp

symbol

/ˈsɪm·bəl/

(n)

Biểu tượng

tower

/ˈtɑʊ·ər/

(n)

Tháp 

UNESCO World Heritage

/juːˈnes.koʊ wɜrld ˈher·ə·t̬ɪdʒ

(n)

Di sản thế giới được UNESCO công nhận

well-known

/ˈwelˈnoʊn/

(adj)

Nổi tiếng

UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE (Những ngôi nhà về sau của bọn chúng ta)

Các em học sinh lớp 6 sẽ tiến hành học về các từ vựng giờ Anh liên quan đến công trình như nhiều loại nhà, máy gia dụng,…

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

apartment

/əˈpɑrt·mənt/

(n)

Căn hộ

condominium

/ˌkɑn·dəˈmɪn·i·əm/

(n)

Chung cư

penthouse

penthouse

(n)

Tầng trên thuộc của một tòa nhà cao tầng

basement apartment

/ˈbeɪs·mənt əˈpɑrt·mənt/

(n)

Căn hộ tầng hầm

villa

/ˈvɪl·ə/

(n)

Biệt thự

cable television (TV cable

/ˈkeɪ·bəl ˈtel·əˌvɪʒ·ən/

(n)

Truyền hình cáp

fridge

/frɪdʒ/

(n)

Tủ lạnh

appliance

/əˈplɑɪ·əns/ 

(n)

Thiết bị, dụng cụ

automatic

/ˌɔ·t̬əˈmæt̬·ɪk/

(adj)

Tự động

castle

/ˈkæs·əl/

(n)

Lâu dài

comfortable

/ˈkʌm·fər·t̬ə·bəl/

(adj)

Đầy đủ, một thể nghi

helicopter

/ˈhel·ɪˌkɑp·tər/

(n)

Máy bay trực thăng

hi-tech

/ˈhɑɪˈtek/

(adj)

Kỹ thuật cao

look after

/lʊk ˈæf tər/

(v)

Trông nom, chuyên sóc

modern

/ˈmɑd·ərn/

(adj)

Hiện đại

motorhome

/ˈməʊtəˌhəʊm/

(n)

Nhà lưu động (có ôtô kéo)

skyscraper

/ˈskɑɪˌskreɪ·pər/

(n)

Nhà chọc trời

smart

/smɑːrt/

(adj)

Thông minh

solar energy

/ˌsoʊ.lɚ ˈen.ɚ.dʒi/

(n)

Năng lượng mặt trời

space

/speɪs/

(n)

Không gian vũ trụ

special

/ˈspeʃ·əl/

(adj)

Đặc biệt

UFO (Unidentified Flying Object)

/ˌjuː.efˈoʊ/

(n)

Vật thể bay

UNIT 11: OUR GREENER (Thế giới xanh của chúng ta)

Giáo dục bảo đảm môi trường là câu hỏi cần được làm với các em từ thời gian còn nhỏ. Vì thế unit 11 vào sách tiếng Anh lớp 6 new sẽ cho những em tiếp cận với nguồn từ vựng liên quan đến môi trường xung quanh và có thêm đọc biết về tầm quan trọng đặc biệt của bảo vệ môi trường.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

air pollution

/eər pəˈlu·ʃən/

(n)

Ô nhiễm không khí

soil pollution

/sɔɪl pəˈlu·ʃən/

(n)

Ô truyền nhiễm đất

deforestation

/diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən/

(n)

Nạn phá rừng, sự phá rừng

noise pollution

/nɔɪz pəˈlu·ʃən/

(n)

Ô truyền nhiễm tiếng ồn

water pollution

/ˈwɔ·t̬ər pəˈlu·ʃən/

(n)

Ô nhiễm nước

be in need

/bɪ ɪn nid/

(v)

Cần 

cause

/kɔz/

(v)

Gây ra

charity

/ˈtʃær·ɪ·t̬i/

(n)

Từ thiện

disappear

/ˌdɪs·əˈpɪər/

(v)

Biến mất

do a survey 

/du eɪ ˈsɜr·veɪ/

Tiến hành cuộc điều tra

effect

/ɪˈfɛkt/

(n)

Ảnh hưởng

electricity

/ɪˌlekˈtrɪs·ət̬·i/

(n)

điện

energy

/ˈen·ər·dʒi/

(n)

Năng lượng

environment

/ɪnˈvɑɪ·rən·mənt/

(n)

Môi trường

natural

/ˈnætʃ·ər·əl/

(adj)

Tự nhiên

pollute 

/pəˈlut/

(v)

Làm ô nhiễm

pollution 

/pəˈlu·ʃən/

(n)

Sự ô nhiễm

recycle

/riˈsɑɪ·kəl/

(v)

Tái chế

recycling bin

/ˌriːˈsaɪ.klɪŋ bɪn

(n)

Thùng đựng trang bị tái chế

reduce

/rɪˈdus/

(v)

Giảm 

refillable

/ˌriːˈfɪl.ə.bəl/

(adj)

Có thể bơm, làm cho đầy lại

reuse

/riˈjuz/

(v)

Tái sử dụng

sea level

/ˈsi ˌlev·əl/

(n)

Mực nước biển

UNIT 12: ROBOTS (Người máy)

Các em sẽ được thỏa chí tưởng tượng với chủ đề “Robot” đầy thú vị. Với vốn từ bỏ vựng về chủ thể này được hỗ trợ trong unit 12 của chương trình tiếng Anh lớp 6, những em sẽ sở hữu được thể diễn đạt được hầu như tưởng tượng của chính bản thân mình bằng tiếng Anh về bạn máy trong tương lai.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

play football

/pleɪ ˈfʊtˌbɔl/

 

Chơi trơn đá

sing a song

/sɪŋ eɪ /sɔŋ/

 

Hát một bài bác hát

teaching robot

/ˈtiː.tʃɪŋ ˈroʊ.bɑːt/

 

Người máy dạy học

worker robot

/ˈwɜr·kər ˈroʊ.bɑːt/

 

Người đồ vật công nhân

doctor robot

/ˈdɑk·tər ˈroʊ.bɑːt/

 

Người máy bác bỏ sĩ

home robot

/hoʊm ˈroʊ.bɑːt/

 

Người sản phẩm gia đình

laundry

/ˈlɑːn.dri/

(n)

Giặt ủi

make the bed

/meɪk ðə bed/

 

Dọn giường

cut the hedge

/kʌt ðə hedʒ/

 

Cắt tỉa hàng rào

do the dishes

/du ðə dɪʃ:ez/

 

Rửa chén

(good/bad) habits

/ˈhæb.ɪt/

 

Thói thân quen (tốt/xấu)

go khổng lồ the pictures/the movies

  

Đi coi tranh/ đi xem phim

there’s a lot to do

  

Có những việc rất cần được làm

go out

/ɡoʊ aʊt/

 

Đi ra ngoài, đi chơi

go/come lớn town

  

Đi ra thành phố

gardening

/ˈɡɑːr.dən.ɪŋ/

(n)

Công câu hỏi làm vườn

guard

/ɡɑːrd/ 

(v)

Canh giữ, canh gác

laundry

/ˈlɑːn.dri/

(n)

Quần áo rất cần phải giặt

lift 

/lɪft/

(v)

Nâng lên, nhấc lên, giơ lên

minor

/ˈmɑɪ·nər/

(adj)

Nhỏ, không quan trọng

opinion

/əˈpɪn yən/

(n)

Ý kiến, quan liêu điểm

planet

/ˈplæn·ɪt/

(n)

Hành tinh

recognize

/ˈrek·əɡˌnɑɪz/

(v)

Nhận ra

robot 

/ˈroʊ.bɑːt/

(n)

Người máy

role

/roʊl/

(n)

Vai trò

space station

/speɪs ˌsteɪ·ʃən/

(n)

Trạm vũ trụ

type

/taɪp/

(n)

Kiểu, loại

water

/ˈwɔ·t̬ər/ 

(v)

Tưới, tưới nước

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 công tác mới

Thì lúc này đơn (Simple Present)

Cấu trúc : Đối với động từ Tobe: S + Vs/es + O 

Đối với động từ thường: S + do/does + V + O

Dấu hiệu thừa nhận biết: always, usually, every, often, generally, frequently,…

Cách cần sử dụng thì hiện tại đơn

Diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên

Ex: The sun rises in the East. (Mặt trời mọc ở phía Đông)

Peter comes from England (Peter tới từ Anh quốc)

Diễn tả một thói quen, một hành vi thường xuyên xảy ra ở hiện tại

Ex: I usually jog at 5 a.m. (Tôi thường chạy cỗ lúc 5 giờ đồng hồ sáng)

Diễn tả tài năng của bé người

Ex: Tom plays badminton very well. (Tôm đùa môn ước lông rất giỏi)

Diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước sau này hoặc thời khóa biểu, đặc biệt quan trọng dùng với các động từ di chuyển.

Ex: We are going lớn the beach next week. (Chúng tôi sẽ đi biển vào cuối tuần)

Câu hỏi tất cả từ nhằm hỏi

Câu hỏi cùng với từ nhằm hỏi bước đầu bằng “Wh” bao gồm:

Từ nhằm hỏi

Nghĩa giờ Việt

Từ để hỏi

 Nghĩa tiếng Việt

What

gì, mẫu gì

Whose

của ai

Which

nào, chiếc nào

Why

tại sao, vày sao

Who 

ai

Where

đâu, làm việc đâu

Whom

ai

When

khi nào, bao giờ

Cấu trúc: Từ nhằm hỏi + trợ hễ từ + công ty ngữ + …

Ex: Where are you now? (Bây giờ nhiều người đang ở đâu?)

Có ít nhiều các em học sinh vẫn mang lại rằng, giờ Anh chính là một môn nặng nề nhằn. Tuy nhiên, nếu những em xem học tiếng Anh thiết yếu mà một cuộc hành trình phượt sẽ chắc hẳn rằng mang lại cảm xúc hứng thú hơn. Nhưng lại để đạt được kết quả tốt nhất bạn cần củng chũm hết vốn từ vựng trong lịch trình tiếng Anh lớp 6 đã có được tổng phù hợp ở trong bài xích viết.

Chương trình giờ đồng hồ Anh lớp 6 và khóa học vanhoanghean.com Junior

Tiếng Anh lớp 6 là chương trình phổ thông, nên kỹ năng và kiến thức sẽ có thiết kế rất đơn giản dễ dàng để cân xứng với các vùng miền, điều kiện học tập. Mang lại nên, trường hợp chỉ học tập duy nhất chương trình học Anh văn lớp 6 sinh hoạt trường trung học thì bên cạnh đó không đủ cho chúng ta trẻ cùng với nhịp độ cải cách và phát triển của làng hội hiện nay. Vì chưng thế, việc đào bới tìm kiếm kiếm một khoá học tập tương đương với rất nhiều kiến thức hơn là vấn đề vô cùng cần thiết.

*
những em được cung cấp tối đa trong vấn đề học Anh văn lớp 6 trên vanhoanghean.com

Khóa học tập Junior – giờ đồng hồ Anh thiếu hụt niên tại trung trọng điểm Anh ngữ vanhoanghean.com được thiết kế theo phong cách bao hàm kỹ năng và kiến thức phổ thông ở cấp độ tương ứng, đồng thời bổ sung cập nhật thêm những kiến thức đa dạng ở các lĩnh vực. Giáo trình chuẩn Mỹ giúp các bạn học viên tò mò thêm đa số nền văn hoá mới, tài chính tiên tiến của trái đất và mở với tầng kỹ năng xã hội rộng lớn lớn.

Bên cạnh đó, đội hình giảng viên trình độ chuyên môn cao với ý thức nhiệt huyết với hiểu tư tưởng trẻ sẽ cung cấp tối nhiều để những em có môi trường thiên nhiên học tập rất tốt và tiếp thu tối ưu con kiến thức quan trọng cho giờ Anh lớp 6 chương trình mới.

Hy vọng, bài viết trên đây hoàn toàn có thể mang lại đa số kiến thức hữu dụng cho những em trong tiến độ chuyển cấp đặc biệt là chương trình tiếng Anh lớp 6 mới.