Đại học bách khoa điểm chuẩn 2017

     
*
*
*

*
*

ĐH Bách Khoa cha điểm chuẩn 2017

Sáng 31/07, trường Đại học tập Bách Khoa đã công bố điểm trúng tuyển những ngành, team ngành (Diện xét tuyển đh và cao đẳng theo tác dụng kỳ thi THPT non sông 2017)

BẢNG ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2017

STT

Ngành / đội ngành

Điểm trúng tuyển chọn 2017

Điểm trúng tuyển chọn 2016

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1

106

Khoa học lắp thêm tính;Kỹ thuật thứ tính

28.00

25.50

2

108

Kỹ thuật Điện - Điện tử; kỹ thuật Điện tử - Truyền thông; nghệ thuật Điều khiển và tự động hóa

26.25

24.25

3

109

Kỹ thuật Cơ khí; chuyên môn Cơ năng lượng điện tử; nghệ thuật Nhiệt

25.75

23.75

4

112

Kỹ thuật Dệt; công nghệ may

24.00

22.50

5

114

Kỹ thuật Hóa học; technology Thực phẩm; công nghệ Sinh học

26.50

24.00

6

115

Kỹ thuật công trình xây dựng Xây dựng; chuyên môn Xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật công trình xây dựng thủy; Kỹ thuật công trình biển; Kỹ thuật các đại lý hạ tầng

24.00

22.75

7

117

Kiến trúc

21.25

28.75

8

120

Kỹ thuật Địa chất; chuyên môn Dầu khí

23.50

20.00

9

123

Quản lý Công nghiệp

25.25

23.50

10

125

Kỹ thuật Môi trường; thống trị Tài nguyên cùng Môi trường

24.25

23.25

11

126

Công nghệ chuyên môn Ô tô; chuyên môn Tàu thủy; Kỹ thuật sản phẩm không

26.25

24.00

12

128

Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp; Logistics và làm chủ chuỗi Cung ứng

25.75

23.00

13

129

Kỹ thuật thiết bị liệu

22.75

22.00

14

130

Kỹ thuật Trắc địa - phiên bản đồ

20.00

20.50

15

131

Công nghệ Kỹ thuật vật liệu Xây dựng

23.00

22.00

16

137

Vật lý Kỹ thuật

24.00

23.00

17

138

Cơ Kỹ thuật

23.50

23.00

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH)

18

206

Khoa học máy tính(CLC, đào tạo bằng giờ Anh, ngân sách học phí tương ứng)

26.00

23.25

19

207

Kỹ thuật vật dụng tính(CLC, huấn luyện và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, khoản học phí tương ứng)

24.50

21.50

20

208

Kỹ thuật Điện - Điện tử(Tiên tiến, huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh, khoản học phí tương ứng)

23.25

21.50

21

209

Kỹ thuật Cơ khí(CLC, đào tạo và huấn luyện bằng giờ Anh, tiền học phí tương ứng)

22.75

20.25

22

210

Kỹ thuật Cơ điện tử(CLC, huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh, tiền học phí tương ứng)

24.50

22.25

23

214

Kỹ thuật Hoá học(CLC, huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, tiền học phí tương ứng)

25.50

22.75

24

215

Kỹ thuật dự án công trình Xây dựng(CLC, đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh, khoản học phí tương ứng)

21.75

20.50

25

216

Công nghệ Kỹ thuật vật tư Xây dựng(CLC, đào tạo bằng giờ Anh, khoản học phí tương ứng)

20.25

19.00

26

219

Công nghệ Thực phẩm(CLC, giảng dạy bằng giờ Anh, học phí tương ứng)

25.25

21.00

27

220

Kỹ thuật Dầu khí(CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, tiền học phí tương ứng)

20.00

19.00

28

223

Quản lý công nghiệp(CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh, khoản học phí tương ứng)

22.50

19.75

29

225

Quản lý Tài nguyên và Môi trường(CLC, huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, học phí tương ứng)

20.50

19.75

30

241

Kỹ thuật Môi trường(CLC, huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, tiền học phí tương ứng)

21.25

19.50

31

242

Công nghệ nghệ thuật Ô tô(CLC, đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, ngân sách học phí tương ứng)

23.50

20.50

32

245

Kỹ thuật Xây dựng công trình xây dựng Giao thông (CLC, giảng dạy bằng giờ Anh, khoản học phí tương ứng)

20.00

19.00

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

33

C65

Bảo chăm sóc công nghiệp (Cao đẳng) - Đợt 1

14.00

14.25

Địa điểm nhập học: ngôi trường Đại học tập Bách Khoa - Tòa bên H6 cơ chính vì An, khu city Đại học giang sơn TP.HCM trên Thủ Đức.