Đại tiểu thư danh giá snow

     

Một series truyện ngắn về Châu Kha Vũ và những couple của ẻm. đa số cp đã viết: