Dạy học theo chủ đề môn toán 7

     

+ câu chữ tiết 1: Tìm hiểu về tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức. Áp dụng làm bài tập.

Bạn đang xem: Dạy học theo chủ đề môn toán 7

+ nội dung tiết 2: tò mò về tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Áp dụng làm bài tập.

+ văn bản tiết 3: Bài tập vận dụng tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

+ câu chữ tiết 4: Bài tập vận dụng tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

(Tùy vào đặc điểm từng lớp, giáo viên tất cả thể phẳng phiu thời lượng những tiết cho phù hợp để kết thúc các văn bản trên)

STT

*
thương hiệu bài

Tiết

PPCT cũ

PPCT mới

1

9

Tỉ lệ thức

Chủ đề: Tỉ lệ thức

2

10

Luyện tập

3

11

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

4

12

Luyện tập

2. Mục tiêu chủ đề:

a)Mục tiêu tiết 1:

- Học sinh hiểu rõ thế nào là tỉ lệ thức, nắm vững 2 tính chất của tỉ lệ thức.

- Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức.

- áp dụng định nghĩa cùng các đặc điểm để giải những bài toán liên quan.

- tích cực và lành mạnh trong học tập, gồm ý thức trong nhóm.

b)Mục tiêu tiết 2:

- Học sinh nắm vững tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

- Có các kĩ năng vận dụng các tính chất này để giải các bài toán phân tách theo tỉ lệ

c)Mục tiêu máu 3:

- Củng cố định nghĩa và nhì tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

- Rèn luyện kĩ năng nhận dạng tỉ lệ thức, tìm số hạng không biết của tỉ lệ thức

lập ra các tỉ lệ thức từ đẳng thức tích, từ một tỉ lệ thức mang lại trước, áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tìm các số hạng trong tỉ lệ thức.

- cẩn trọng trong thống kê giám sát và nghiêm túc trong học tập, lành mạnh và tích cực trong học tập tập.

d)Mục tiêu máu 4:

- Củng cố các tính chất của tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau.

- Rèn luyện kĩ năng cụ tỉ số giữa các số hữu tỉ thành tỉ số giữa các số

nguyên.

- Tìm x vào tỉ lệ thức, giải bài toán về chia tỉ lệ.

- Kiểm tra 15 phút

- Thái độ làm bài nghiêm túc.

3. Phương tiện:

Máy chiếu.Phiếu học tập tập

4. Các nội dung chủ yếu của chủ đề theo tiết:

Tiết 1:

1.Định nghĩa (Tỉ lệ thức)

2. Tính chất

a) Tính chất 1

b) Tính chất 2

Tiết 2:

1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

2. Chú ý

Tiết 3:I. Bài chữa

II. Luyện tập

Tiết 4: Luyện tập

BƯỚC 2:Biên biên soạn câu hỏi/bài tập:

* biên soạn câu hỏi/ bài tập theo hướng:

- Xây dựng, xác định và diễn đạt 4 cường độ yêu ước (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao)

- Mỗi một số loại câu hỏi/ bài bác tập áp dụng để kiểm tra, review năng lực cùng phẩm chấtnàocủa học viên trong dạy học.

* nắm thể:

Tiết 1:

TT

Câu hỏi/ bài xích tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

So sánh nhì tỉ số sau: và

Vận dụng

Giải quyết vấn đề.

2

Thế làm sao là tỉ trọng thức?

Thông hiểu

Trình bày quan lại điểm

3

còn được viết ntn?

Thông hiểu

Trình bày quan tiền điểm

4

Làm ?1

Vận dụng

Phân tích, giải thích

5

Bài tập

a) cho tỉ số . Hãy viết một tỉ số nữa để hai tỉ số này lập thành một tỉ lệ thức. Có thể viết bao nhiêu tỉ số như vậy?

b) đến vd về tỉ lệ thức

c) mang lại . Tìm x?

Thông hiểu

Thông hiểu

Vận dụng

Giải quyết vấn đề.

6

Hãy so sánh: 18 . 36 với 27 . 24

Thông hiểu

Phân tích, giải thích

7

? Nhận xét

Thông hiểu

Nhận xét, tiến công giá.

8

Từ kia có dự đoán gì ?

Thông hiểu

Trình bày quan liêu điểm.

9

Làm?2

Vận dụng

So sánh, thừa nhận xét, kết luận.

10

? Nêu tính chất 1

Thông hiểu

Thuyết trình

11

Ngược lại từ ad = bc có thể suy ra tỉ lệ thức = hay không?

Vận dụng

Dự đoán

12

Làm?3

Vận dụng

Phân tích, giải thích

13

Lấy ví dụ

Thông hiểu

Nhớ được kiến thức

14

Làm bài 44 (SGK - T26)?

Vận dụng

Kĩ năng rứa tỉ số giữa các số hữ tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

15

Làm bài 46a (SGK - T26)

Vận dụng

Kĩ năng tìm x trong tỉ lệ thức

16

Làm bài 47a (SGK - T26)

Vận dụng

Kĩ năng lập các tỉ lệ thức

Tiết 2:

TT

Câu hỏi/ bài xích tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

Làm ?1

Cho tỉ lệ thức

*

So sánh các tỉ số và với các tỉ số đã cho

Thông hiểu

Rút gọn, so sánh.

3

Từ = có thể suy ra =hay không?

Thông hiểu

So sánh, nhấn xét.

4

Làm ?2

Bài toán yêu ước gì?

Gọi số học sinh lớp 7A. 7B, 7C là a, b, c ta được dãy tỉ số nào?

Vận dụng thấp

Phân tích

Giải quyết vấn đề.

5

* Củng cố:

Nêu tính chất của dãy tỉ số bằng nhau?

Thông hiểu

Nhớ được con kiến thức

6

Bài 54 (SGK - T30)

? khi đã biết dữ kiện như đề bài phải làm ntn?

? Dùng tính chất nào để xuất hiện

x + y

Tính x, y?

Vận dụng

Phân tích

Kĩ năng áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

7

Làm bài 55

? Nêu cách làm

Vận dụng

Phân tích

Giải quyết vấn đề.

8

Làm bài 57

? Bài toán đến gì? yêu thương cầu làm gì?

Vận dụng

Phân tích

Tư duy logic

Kĩ năng giải bài toán có lời văn thông qua lập tỉ lệ thức và áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Tiết 3:

TT

Câu hỏi/ bài xích tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

Chữa bài xích 45 (SGK - T26 )

Thông hiểu

Kĩ năng vắt tỉ số giữa các hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên, so sánh.

2

Chữa bài xích 46b (SGK - T26 )

Vận dụng

Kĩ năng tìm x trong tỉ lệ thức

3

Bài 49 (SGK - T26)

Nêu cách làm bài này?

? Chỉ rõ ngoại tỉ, trung tỉ vào các tỉ lệ thức lập được

Thông hiểu

Kĩ năng xét xem hai tỉ số có bằng nhau giỏi không.

Kĩ năng nhận dạng các số hạng vào tỉ lệ thức

4

Bài 50 (SGK - T26 )

Muốn tìm các số hạng vào ô vuông ta phải tìm ngoại tỉ giỏi trung tỉ trong tỉ lệ thức? Nêu cách tìm.

? Vậy tên tác phẩm đó là gì

Vận dụng

Kĩ năng tìm x trong tỉ lệ thức, tứ duy logic, rút ra kết luận.

5

Bài 69 ( SBT)

? Từ tỉ lệ thức, theo tính chất ta có điều gì?

Tính x như thế nào?

Vận dụng

Phân tích

Giải quyết vấn đề

6

Bài 51 (SGK - T28)

Vận dụng

Kĩ năng lập tỉ lệ thức từ các số đã cho

7

Bài 68 (SBT - T20)

Vận dụng

- Phân tích, bốn duy logic

- Kĩ năng lập tỉ lệ thức từ các số đã cho.

8

Bài 72 (SBT - T20)

Vận dụng

- tư duy logic

- giải quyết vấn đề.

9

Bài 74 (SBT – T21)

Vận dụng

Kĩ năng áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

10

Bài 52 (SGK - T28)

Nhận biết

Kĩ năng nhận dạng tỉ lệ thức.

11

Bài 75 (SBT – T21)

Vận dụng

- Kĩ năng viết tỉ lệ thức từ đẳng thức đã cho.

- Kĩ năng áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Tiết 4:

TT

Câu hỏi/ bài tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

Bài 59 (SGK - T31)

Thực chất bài toán này là gì?

Thông hiểu

Kĩ năng gắng tỉ số giữa các hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

2

Bài 60 (SGK - T31)

? Xác định ngoại tỉ, trung tỉ vào tỉ lệ thức

Vận dụng

Kĩ năng tìm x trong tỉ lệ thức ở mức cao hơn.

3

Bài 58 (SGK - T30)

Vận dụng

- Phân tích

- Giải bài toán có lời văn thông qua lập tỉ lệ thức và áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

4

Bài 64 (SGK - T31)

Vận dụng

- bốn duy logic

- Kĩ năng giải bài toán chứng minh.

5

Bài 61 (SGK - T31)

Vận dụng cao

- bốn duy logic

- Kĩ năng áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

6

Bài 62 (SGK - T31)

Vận dụng cao

- bốn duy logic

- Kĩ năng áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

BƯỚC 3:Thiết kế tiến trình dạy học (Soạn giáo án)

TIẾT 9 -12 CHỦ ĐỀ: TỈ LỆ THỨC

A. Kim chỉ nam bài học

* loài kiến thức:

- Học sinh hiểu rõ thế nào là tỉ lệ thức, nắm vững 2 tính chất của tỉ lệ thức.

- Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức.

- Học sinh nắm vững tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

* Kĩ năng:

- vận dụng định nghĩa và các tính chất để giải những bài toán liên quan.

* Thái độ:

- cẩn trọng trong đo lường và nghiêm túc trong học tập.

- lành mạnh và tích cực trong học tập tập, có ý thức trong nhóm.

Xem thêm: 73 Hình Xăm Hoa Bồ Công Anh Cực Đẹp Ý Tưởng, Hãy Cùng Tìm Hiểu

B. Chuẩn chỉnh bị: Máy chiếu, giấy A3, cây viết dạ...

C. Tổ chức các chuyển động dạy học

TIẾT 1

I. MỤC TIÊU

- Học sinh hiểu rõ thế nào là tỉ lệ thức, nắm vững 2 tính chất của tỉ lệ thức.

- Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức.

- vận dụng định nghĩa cùng các tính chất để giải các bài toán liên quan.

- lành mạnh và tích cực trong học tập, có ý thức trong nhóm.

II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ viết đề các bài tập và các kết luận

- Bảng phụ nhóm

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

* Ổn định tổ chức: (1’)

* Kiểm tra bài bác cũ: ( 5’)

- Tỉ số của hai số a, b (b ¹ 0) là gì ? Kí hiệu ?

- So sánh nhì tỉ số và

- HS nhận xét bài làm của bạn

ĐVĐ: vào bài trên ta có 2 tỉ số bằng nhau =, ta nói đẳng thức =là 1 tỉ lệ thức. Vậy tỉ lệ thức là gì?

* bài xích mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

GHI BẢNG

Hoạt động 1:(12’)

GV: đối chiếu hai tỉ số sau: cùng

HS đứng tại chỗ làm bài

GV: dấn xét và khẳng định :

Ta nói = là một trong những tỉ lệ thức.

- cố nào là tỉ trọng thức?

? còn được viết ntn?

(3: 4 = 6: 8.)

Chú ý: trong tỉ trọng thức a: b = c: d, những số a, b, c, d được điện thoại tư vấn là những số hạng của tỉ lệ thành phần thức; a, d là những số hạng không tính hay ngoại tỉ, b cùng c là những số hạng trong tốt trung tỉ

? Làm ?1

Bài tập

a) cho tỉ số . Hãy viết một tỉ số nữa để nhì tỉ số này lập thành một tỉ lệ thức. Có thể viết từng nào tỉ số như vậy?

b) đến vd về tỉ lệ thức

c) mang lại

Tìm x?

Hoạt động 2 (12’)

GV: mang đến tỉ lệ thức sau:

*
.

- Hãy so sánh: 18 . 36 và 27 . 24

? Nhận xét

- yêu thương cầu HS nghiên cứu cách chứng minh để có nhận xét trên

- Từ kia có dự kiến gì ?

Nếu

thì a.d ? b.c

- yêu cầu HS bằng cách tương tự làm?2

? Nêu tính chất 1

? Ngược lại từ ad = bc có thể suy ra tỉ lệ thức

= hay không

? Hãy coi SGK tìm hiểu cách làm từ

18 : 36 = 24:27 =>

*

? Thực hiện cách bên trên từ ad = bc ra các tỉ lệ thức

GV đưa nội dung tính chất 2, yêu thương cầu HS về nhà từ ad = bc suy ra các tỉ lệ thức còn lại

? Lấy ví dụ

*Củng cố: (12’)

GV nhấn mạnh lại các kiến thức cơ bản và đưa ra bảng tổng kết (SGK - T26)

Cho HS làm bài 44 (SGK - T26)

Cho HS làm bài 46 (SGK - T26)

? Để tra cứu x trong tỉ trọng thức bên trên ta làm nắm nào?

GV: Chốt dạng bài bác tập. Mong tìm một vài hạng chưa chắc chắn trong tỉ trọng thức ta lấy tích trung tỉ

(ngoại tỉ) đang biết phân tách cho nước ngoài tỉ (trung tỉ ) còn lại.

? Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức

1. Định nghĩa:

* Định nghĩa: (SGK)

Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số

* Chú ý:

- tỉ trọng thức còn được viết là:

a: b = c: d

* Ghi chú: (SGK - T24)

?1

a)

*

b)

*

2. Tính chất

a) Tính chất 1:

?2

=> .b.d = .b.d

=> a.d = b.c

* Tính chất

Nếu thì ad = bc

b) Tính chất 2:

?3

ad = bc

chia 2 vế mang lại bd (bd ¹ 0)

=>

*

=> =

* Tính chất

Nếu ad = bc

và a, b, c, d ¹ 0 thì ta có các tỉ lệ thức:

;

*
=
*
;
*
=
*
;
*
=
*

* Bảng tóm tắt: (SGK - T26)

Bài 44 (SGK - T26)

a)

*

Bài 46a (SGK - T26)

Tìm x trong số tỉ lệ thức sau.

a)

*

Bài 47a (SGK - T26)

Từ 6 . 63 = 9 . 42

*

* HDVN: (3’)

- Nắm vững định nghĩa và tính chất cơ bản của tỉ lệ thức

- BTVN: B45, B46(b, c), B47(b), B48 (SGK - T26)

- Hướng dẫn bài 48 (SGK)

TIẾT 2:

I. MỤC TIÊU

- Học sinh nắm vững tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

- Có các kĩ năng vận dụng các tính chất này để giải các bài toán chia theo tỉ lệ

II. CHUẨN BỊ

HS : Ôn tập các tính chất của tỉ lệ thức

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

* Ổn định tổ chức: (1’)

* Kiểm tra bài bác cũ: ( 5’)

HS1: Nêu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức

Tìm x: 0,01 : 2,5 = 0,75x : 0,75

HS2: Từ tỉ lệ thức = ( a, b, c, d ¹ 0 ) .

Hãy suy ra Tỉ lệ thức

*

* bài xích mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

GHI BẢNG

Hoạt động 1: (15’)

? Làm ?1

? So sánh các tỉ số và với các tỉ số đã cho

? Một cách tổng quát:

từ = có thể suy ra =hay không

? Tự đọc SGK, 1HS trình bày lại

- lưu ý: những dấu “+”tương ứng trong số tỷ số

- Tính chất bên trên còn được mở rộng cho dãy tỉ số bằng nhau

? Hãy lấy ví dụ

? Tương tự các tỉ số trên còn bằng tỉ số

Hoạt động 2: (7’)

GV giới thiệu chú ý như SGK

?2

? vấn đề yêu cầu gì?

? gọi số học viên lớp 7A. 7B, 7C là a, b, c ta được dãy tỉ số nào

* Củng cố: (15’)

- Nêu tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

? Làm Bài 54 (SGK - T30)

? lúc đã biết dữ kiện như đề bài phải làm ntn?

? Dùng tính chất nào để xuất hiện x + y

? vậy x + y =16

tính x, y?

Gọi HS lên bảng

GV sửa chữa, uốn nắn.

- Tương tự hãy làm bài 55

Nêu cách làm?

Gọi HS nhận xét, chữa (nếu cần)

Gọi HS đọc đề bài

? Bài toán đến gì? yêu cầu làm gì?

Gọi HS đứng tại chỗ giải

Nhấn mạnh: cần lưu lại ý các căn cứ

1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

?1:

*

*

vậy:

==

* Tính chất:

= ==

*

( b ≠ d, b ≠ - d )

Chứng minh: (SGK-T28, 29)

- Tính chất trên còn được mở rộng mang đến dãy tỉ số bằng nhau

Từ

*
suy ra

*

(Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)

2. Chú ý

Khi có dãy tỉ số

*
ta nói a, b, c tỉ lệ với các số 3, 4, 5

Còn viết a : b : c =3 : 4 : 5

?2

Gọi số hs của các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c ( a, b, c N*)

ta có

*

3. Luyện tập:

Bài 54 (SGK - T30)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*

x = 3 . 2 = 6

y = 5 . 2 = 10

Bài 55 (SGK - T30)

Từ x : 2 = y : ( - 5)

*

(Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau)

x = 2 . (- 1) = - 2

y = ( - 5) . ( - 1) = 5

Bài 57 (SGK - T30):

Gọi số bi của 3 bạn là: a, b, c

(a, b, c N*)

Ta có:

và a + b + c = 44

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

=

*
= 4

*
= 4 a = 4 . 2 = 8

*
= 4 b = 4 . 4 = 16

*
= 4 c = 4 . 5 = 20

Vậy số bi của 3 chúng ta lần lượt là 8, 16 , 20

* HDVN (2’)

- cụ vững tính chất của hàng tỉ số bằng nhau

- BTVN: 56

*
60 (SGK - T30, 31)

Hướng dẫn: vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau theo mẫu bài 54, 55.

- Ôn: tính chất của dãy tỉ số bằng nhau và tính chất của tỉ lệ thức để tiết sau luyện tập.

Tiết 3

I. MỤC TIÊU

- Củng cố định nghĩa và nhị tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

- Rèn luyện kĩ năng nhận dạng tỉ lệ thức, tìm số hạng không biết của tỉ lệ thức lập ra các tỉ lệ thức từ đẳng thức tích, từ một tỉ lệ thức cho trước, áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tìm các số hạng trong tỉ lệ thức.

- cẩn thận trong đo lường và thống kê và nghiêm túc trong học tập tập, tích cực và lành mạnh trong học tập tập.

II. CHUẨN BỊ

- HS ôn định nghĩa, tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

* Ổn định tổ chức: (1’)

* Kiểm tra bài xích cũ: ( 9’)

HS1: - Phát biểu định nghĩa tỉ lệ thức, chữa bài tập 45(SGK - T26)

HS2 : - Nêu nhì tính chất của tỉ lệ thức, chữa bài tập 46b (SGK - T26)

* bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

GHI BẢNG

Hoạt động 1: (KTBC)

? Nêu cách làm

(Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên rồi so sánh)

Gọi HS nhận xét bài bên trên bảng

Gọi HS nhận xét bài trên bảng

Hoạt động 2: (27’)

? Đọc đề bài

- Đưa nội dung đề bài lên bảng phụ

? Nêu cách làm bài này

(Cần xem xét nhị tỉ số có bằng nhau ko? Nếu 2 tỉ số bằng nhau ta lập được tỉ lệ thức)

? Gọi HS lên bảng .

Lớp làm vào vở

Gọi HS đứng tại chỗ nêu kq phần c, d

? Chỉ rõ ngoại tỉ, trung tỉ vào các tỉ lệ thức lập được .

? Muốn tìm các số hạng vào ô vuông ta phải tìm ngoại tỉ tốt trung tỉ vào tỉ lệ thức. Nêu cách tìm.

GV treo bảng phụ viết sẵn yêu cầu HS lên bảng điền

? Vậy thương hiệu tác phẩm đó là gì

? Từ tỉ lệ thức, theo tính chất ta có điều gì?

? Tính x như thế nào.

Yêu cầu HS làm bài ra vở

? Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ 4 trong 5 số sau đây: 4; 16; 64; 256; 1024

? Bài sử dụng kiến thức lí thuyết nào

? yêu cầu HS làm ra vở: lập tất cả các tỉ lệ thức từ các đẳng thức đã lập được

GV hướng dẫn HS làm

? Chứng minh rằng từ TLT = (Với b + d khác 0) ta suy ra được =

? cho gì? Ta suy ra điều gì?

Cho = ad = bc

Yêu cầu centimet gì? Tức là phải cm điều gì?

Phải CM: =

a.(d + b) = b.(c +a)

ad + ab = bc + ab

? Hãy so sánh điểm khác nhau?

? Làm ntn?

? Tìm 2 số x, y biết

*
và x + y = – 21

? Nêu cách làm

* Củng cố: (6’)

? Nhắc lại các KT cơ bản

Cho HS làm bài 52

HD: Từ = ad = bc

*

? Tìm 2 số x và y, biết 7x = 3y

và x – y = 16

? Để tìm được x, y ta phải làm gì?

HS: viết đẳng thức 7x = 3y dưới dạng TLT

GV lưu lại ý viết TLT sao cho x, y nằm trên tử

? TLT sẽ có dạng như thế nào?

Gọi HS lên bảng giải tiếp

I. Bài chữa

Bài 45: (SGK - T26 )

*
(=
*
)

*
(=
*
)

Bài 46b: (SGK - T26 )

b)

*

*

*

*

*

II. Luyện tập

Dạng 1: Nhận dạng tỉ lệ thức

Bài 49 (SGK - T26)

a)

*

=> Lập được tỉ lệ thức

b)

*

*

không lập được tỉ lệ thức

c) Lập được tỉ lệ thức

d) ko được tỉ lệ thức

Dạng 2: Tìm số hạng chưa biết của tỉ lệ thức

Bài 50 (SGK - T26 )

Kết quả:

N : 14 Y:

*

H : -25 Ơ:

*

C : 16 B:

*

I : -63 Ư:

*

Ư : -0,84 L: 0,3

Ê : 9,17 T: 6

BINH THƯ YẾU LƯỢC

Bài 69 ( SBT). Tìm x biết:

a)

*

x2 = -15.(-60) = 900

x = ± 30

b) 3,8 : 2x =

*

2x = 3,8.2

*

x =

*
= 20
*

Dạng 3: Lập tỉ lệ thức

Bài 51 (SGK - T28)

1,5. 4,8 = 2. 3,6

Lập được 4 tỉ lệ thành phần thức sau:

*
=
*
;
*
=
*

*
=
*
;
*
=
*

Bài 68 (SBT - T20)

Ta có:

4 = 41, 16 = 42, 64 = 43

256 = 44, 1024 = 45

Vậy: 4. 44 = 42. 43 …

42. 45 = 43. 44 …

4. 45 = 42. 44 …

Bài 72 (SBT - T20)

= ad = bc

ad + ab = bc + ab

a.(d + b) = b.(c +a)

=

Dạng 4: áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 74 (SBT – T21)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

*

Bài 52 (SGK - T28)

Đ/a: C

Bài 75 (SBT – T21)

Ta có: 7x = 3y

*

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

*

* HDVN: (2’)

- Ôn tập lại các dạng bài tập đã làm

- BTVN: 53 (SGK -T28) ; B64 , 70 , 71, 73, 7.4 (SBT - T19 + 20)

* HD Bài 7.4: Đặt = = k a = bk, c = dk

núm a, c vào 2 vế rồi so sánh

- xem trước bài tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

Tiết 4

I. MỤC TIÊU

- Củng cố các tính chất của tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau.

- Rèn luyện kĩ năng nuốm tỉ số giữa các số hữu tỉ thành tỉ số giữa các số nguyên.

- Tìm x vào tỉ lệ thức, giải bài toán về phân tách tỉ lệ.

- Kiểm tra 15 phút

- Thái độ làm bài nghiêm túc.

II. CHUẨN BỊ

GV: Đề kiểm tra phù hợp đối tượng HS

HS: Ôn tập về tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

* Ổn định tổ chức: (1’)

* Kiểm tra bài cũ: (Xen kẽ trong giờ học)

* bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

GHI BẢNG

Hoạt động 1: (28’)

Bài 59 (SGK - T31)

Thực chất bài toán này là gì?

Gọi HS chữa bài

? Xác định ngoại tỉ, trung tỉ trong tỉ lệ thức

? Nêu cách tìm ngoại tỉ

*
từ đó tiếp tục tìm x

? yêu thương cầu 1 HS đứng tại chỗ làm GV ghi

? Tương tự 3 HS lên bảng làm các phần còn lại

? Đọc đề bài

? Hãy dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện đề bài

? Tiếp tục giải bài tập

GV kiểm tra bài làm của vài nhóm

? Đọc đề bài

? Từ 2 tỉ lệ thức làm ntn để có dãy tỉ số bằng nhau

? Có dãy tỉ số bằng nhau, HS làm tiếp ra vở

GV kiểm tra vở của một số HS

Gọi HS đứng tại chỗ làm bài dưới sự hướng dẫn của GV

- Có tỉ lệ thức

có thể suy ra

*
hay không

- GV hướng dẫn cách làm

- Có nhiều cách làm

+ Đặt = k suy ra x, y =? => k = ?

=> x = ? y = ?

Cần lưu giữ ý

*

Nhưng

*

Luyện tập

Dạng 1: rứa tỉ số giữa các số hữu tỉ thành tỉ số giữa các số nguyên

Bài 59 (SGK - T31)

a) 2,04 : (- 3,12)

=

*

b)

*

c)

*

d)

*

Dạng 2: Tìm x vào tỉ lệ thức

Bài 60 (SGK - T31)

a)

*

*

b) x = 1,5

c) x = 0,32

d) x =

*

Dạng 3: Toán chia tỉ lệ

Bài 58 (SGK - T30)

Gọi số cây trồng được của lớp lần lượt là x, y (x, y N*)

Ta có = 0,8 và y - x = 20

Từ = 0,8 =

*

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Ta có:

*

vậy

*
= trăng tròn => x = 80 (cây)

*
= trăng tròn => y = 100 (cây)

Bài 64: (SGK - T31)

Gọi số hs các khối 6, 7, 8, 9 lần lượt là a, b, c, d (a, b, c, d N*)

Có và b - d = 70

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

=

*

a = 35 . 9 = 315

b = 35 . 8 = 280

c = 35 . 7 = 245

d = 35.6 = 210

Bài 61 (SGK - T31)

*

vậy

*

vậy: x = 8.2 = 16

y = 12 . 2 = 24

z = 15 . 2 = 30

Bài 62 (SGK - T31)

và x . Y = 10 (*)

=> x =

thay vào (*) ta có

. Y = 10

*

y 2 =

*

với y = 5 => x = 2

với y = -5 => x = -2

* Cách khác:

*

*Củng cố: Kiểm tra 15’

* HDVN: (1’)

- Làm BTVN: B63 (SGK), B78, 79, 80, 83 (SBT)

- Đọc trước bài số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn.

- Ôn định nghĩa số hữu tỉ

- Tiết sau có MTBT

_____ hết giáo án______

BƯỚC 4:Tổ chức dạy học và dự giờ

- Dự kiến thời hạn dạy: mon 9/ 2015

+ Dự kiến tín đồ dạy mẫu: Kiều Thị Thanh Nhàn

+ Dự kiến đối tượng người dùng dạy: 7B

+ Dự kiến thành phần dự giờ: BGH, Tổ nhóm chăm môn.

- Dự kiến dạy thể nghiệm:

+ Lớp: 7A ( Vũ Thị Mai) - người dự: team Toán 7.

+ Lớp: 7C ( Lương Thị Thanh Bình) - người dự: đội Toán 7.

+ Lớp: 7D ( Lương Thị Thanh Bình) - fan dự: đội Toán 7.

+ Lớp: 7E, 7G ( Bùi Thị Lan Hương) - người dự: đội Toán 7.

- Dự con kiến kiểm tra điều tra khảo sát HS (15 phút):

Đề bài:

ĐỀ CHẴN

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

1) = 7 thì:

A. X = 7 ; B. X = 7 ; C. X = - 7.

2) Kết quả của phép chia (- 3)7 : (- 3)5 bằng:

A. - 6 ; B. 9 ; C. - 9.

3) Từ tỉ lệ thức ( a, b, c, d khác 0) ta suy ra :

A. ; B. ; C. ; D. .

II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Tìm x trong tỉ lệ thức sau:

*

Câu 2: (3 điểm) Tìm 2 số x và y, biết:

*
và x - y = 48.

Câu 3: (1 điểm) Tìm x, biết:

Đáp án

I. Trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi câu đúng: 1 điểm

Câu

1

2

3

Đáp án

A

B

D

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

*

Câu 2: (3 điểm)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*
(1đ)

Ta có:

*
(1đ)

*
(1đ)

Câu 3: (1 điểm)

*

x = 2

ĐỀ LẺ

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

1) = 5 thì:

A. X = 5 ; B. X = 5 ; C. X = - 5.

2) Kết quả của phép phân tách (- 4)9 : (- 4)7 bằng:

A. - 8 ; B. 16 ; C. - 16.

3) Từ tỉ lệ thức ( a, b, c, d khác 0) ta suy ra :

A. ; B. ; C. ; D. .

II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Tìm x vào tỉ lệ thức sau:

*

Câu 2: (3 điểm) Tìm 2 số x và y, biết:

*
và x + y = 70.

Câu 3: (1 điểm) Tìm x, biết:

Đáp án

I. Trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi câu đúng: 1 điểm

Câu

1

2

3

Đáp án

A

B

C

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

*

Câu 2: (3 điểm)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*
(1đ)

Ta có:

*
(1đ)

*
(1đ)

Câu 3: (1 điểm)

*

x = 3

BƯỚC 5:Phân tích, rút tay nghề bài học(sau lúc dạy với dự giờ).

( so với giờ dạy theo quan điểm phân tíchhiệu quả hoạt động học của học tập sinh, đồng thời reviews việctổ chức, kiểm tra, định hướnghoạt cồn học mang lại học sinhcủa giáo viên.)