Diện chẩn bùi quốc châu video

     
 GS.TSKH Bùi Quốc ChâuBnóng vào những con đường Link dưới nhằm xemDiện Chẩn sơ cấp cho - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - 14 VideoDiện Chẩn cung cấp III - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - 09 Video ( Youtube - Bồ Đề Tâm)

Vị trí những huyệt Diện Chẩn trên mặt - GS.TSKH Bùi Quốc Châu

Vị trí những huyệt Diện Chẩn trên mặt - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - CD01Vị trí những huyệt Diện Chẩn trên mặt - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - CD02Vị trí các huyệt Diện Chẩn trên mặt - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - CD03Vị trí các huyệt Diện Chẩn cùng bề mặt - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - CD04Vị trí những huyệt Diện Chẩn xung quanh - GS.TSKH Bùi Quốc Châu - CD05 (Youtube - Bồ Đề Tâm)

Diện Chẩn mỗi ngày phát bên trên kênh truyền họa VBC - GS.TSKH Bùi Quốc Châu 

*
 GS.TSKH Bùi Quốc Châu gợi ý xác minh huyệt
 Diện Chẩn mỗi ngày phát trên kênh tivi VBC - CD01Diện Chẩn hằng ngày phát bên trên kênh truyền ảnh VBC - CD02Diện Chẩn hàng ngày phạt bên trên kênh truyền họa VBC - CD03Diện Chẩn mỗi ngày vạc bên trên kênh truyền họa VBC - CD04Diện Chẩn hàng ngày phạt trên kênh truyền ảnh VBC - CD05Diện Chẩn mỗi ngày phát trên kênh truyền hình VBC - CD06Diện Chẩn hàng ngày vạc bên trên kênh tivi VBC - CD07Diện Chẩn từng ngày vạc trên kênh truyền ảnh VBC - CD08(Youtube - Jay Lee)

Điều trị một trong những căn bệnh bởi Diện Chẩn - GS.TSKH Bùi Quốc Châu

Điều trị một số trong những dịch bởi Diện Chẩn Bùi Quốc Châu - 30 video(Youtube -VietYDao DeanTrinh)

Diện Chẩn bên trên vô tuyến sức khỏe rubi VBC

*
Diện chẩn bên trên truyền hình
Diện chẩn trên kênh truyền ảnh VBC (8 video)Pngóng sự về Diện Chẩn phạt bên trên kênh vô tuyến VTVGiới thiệu Diện Chẩn trên kênh vô tuyến SCTV6

Diện Chẩn cùng Bnóng Huyệt - Lương y Lý Phước Lộc

*
Lương Y Lý Phước Lộc
Diện Chẩn với Bnóng Huyệt - Lý Phước Lộc - 65 Video(youtube - Loan Nguyen)

Diện Chẩn Bùi Quốc Châu - Lương y Trần Dũng Thắng

*
Lương Y Trần Dũng Thắng
Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu - CD01Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu - CD02Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu - CD03Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu - CD04Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu - CD05(Youtube - bufflegris)

Diện Chẩn trị cận thị