Đồ hoàng kim môn phái đường môn

     
Đường Môn hoàn toàn có thể gọi là Võ Lâm đệ tốt nhất gia, biện pháp sử dụng sát khí, bả cùng độc của mình lợi sợ cực kì, chưởng môn các đời lại là bạn trung ương cơ sâu rộng, biết trước nỗ lực viên của võ lâm. Đường Môn bên cạnh nghề võ còn giỏi nghề rèn. Trang bị của Đường Môn được xưng tụng là Võ Lâm Tđọng Bảo vày độ bền vững, tác dụng ưu việt và cân xứng cùng với toàn bộ các các loại fan.

Cách chế tạo máy Hoàng Kyên ổn Môn Phái:xem chi tiết

Cách phân tan sản phẩm công nghệ Hoàng Kyên Môn Phái:xem chi tiết

Các cỗ thứ Hoàng Kim Môn Phái Đường Môn:

Bộ đồ vật Thiên Quang:

*

*

*

*

*

Bộ sản phẩm Địa Phách:

*

*

*

*

*

Bộ trang bịSâm Hoàng:

*

*

*

*

*

Bộ trang bịBăng Hàn:

*

*

*

*

*


Võ Lâm Hoài NiệmKính Bút!

Bản quyền ©2019 Phát hành nhất tại: Võ Lâm Hoài Niệm