Giải bài tập hóa học 9

     
• Bài 1: Tính Hóa chất của oxit. Khái quát tháo về việc phân nhiều loại oxit • Bài 2: Một số Oxit đặc biệt - A. Canxi Oxit • Bài 2: Một số oxit quan trọng - B. Lưu huỳnh đioxit • Bài 3: Tính chất hóa học của axit • Bài 4: Một số axit quan trọng đặc biệt • Bài 5: Luyện tập: Tính hóa chất của oxit cùng axit • Bài 6: Thực hành: Tính Hóa chất của oxit và axit • Bài 7: Tính Hóa chất của bazơ • Bài 8: Một số bazơ quan trọng - A.Natri Hidroxit • Bài 8: Một số bazơ quan trọng - B. Canxi Hidroxit - Thang PH • Bài 9: Tính chất hóa học của muối • Bài 10: Một số muối quan trọng • Bài 11: Phân bón chất hóa học • Bài 12: Mối tình dục thân các nhiều loại hợp chất vô sinh • Bài 13: Luyện tập chương thơm 1: Các các loại thích hợp hóa học vô cơ • Bài 14: Thực hành: Tính Hóa chất của bazơ và muối bột

Chương thơm 2: Kyên ổn loại


Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 9

• Bài 15 : Tính chất thứ lý của kim loại • Bài 16 : Tính chất hóa học của kim loại • Bài 17 : Dãy chuyển động hóa học của kim loại • Bài 18: Nhôm • Bài 19: Sắt • Bài 20: Hợp kim sắt: Gang,thxay • Bài 21: Sự bào mòn kim loại và đảm bảo an toàn sắt kẽm kim loại không biến thành bào mòn • Bài 22: Luyện tập cmùi hương 2: Kyên một số loại • Bài 23: Thực hành : Tính chất hóa học của nhôm cùng sắt • Bài 24: Ôn tập học tập kỳ 1

Cmùi hương 3: Phi klặng. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên ổn tố hóa học


• Bài 25: Tính hóa học của phi klặng • Bài 26: Clo • Bài 27: Cacbon • Bài 28: Các oxit của cacbon • Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat • Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat • Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn những nguim tố chất hóa học • Bài 32: Luyện tập cmùi hương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguim tố chất hóa học • Bài 33: Thực hành: Tính hóa chất của phi kyên ổn cùng đúng theo hóa học của bọn chúng

Cmùi hương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu


Xem thêm: Giá Màn Hình Laptop Dell 15.6 Inch Full Hd, Thay Màn Hình Laptop Dell 15

• Bài 34: Khái niệm về thích hợp chất hữu cơ cùng hóa học hữu cơ • Bài 35: Cấu sản xuất phân tử hợp hóa học hữu cơ • Bài 36: Metan • Bài 37: Etilen • Bài 38: Axetilen • Bài 39: Benzen • Bài 40: Dầu mỏ với khí thiên nhiên • Bài 41: Nhiên liệu • Bài 42: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu • Bài 43: Thực hành: Tính hóa học của Hiđrocacbon

Cmùi hương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime


• Bài 44: Rượu etylic • Bài 45: Axit axetic • Bài 46: Mối contact thân etilen, rượu etylic và axit axetic • Bài 47: Chất béo • Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic cùng hóa học Khủng • Bài 49: Thực hành: Tính hóa học của rượu cùng axit • Bài 50: Glucozơ • Bài 51: Saccarozơ • Bài 52: Tinc bột cùng xenlulozơ • Bài 53: Protein • Bài 54: Polime • Bài 55: Thực hành: Tính hóa học của gluxit • Bài 56: Ôn tập thời điểm cuối năm - Phần 1: Hóa vô sinh • Bài 56: Ôn tập cuối năm - Phần 2: Hóa cơ học
Mục lục Giải bài tập SGK Hóa học tập 9 theo chương •Cmùi hương 1: Các một số loại hòa hợp chất vô sinh •Cmùi hương 2: Klặng loại •Cmùi hương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần trả những nguyên ổn tố chất hóa học •Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu •Cmùi hương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime