GIẢI BÀI TẬP HÓA LỚP 11 NÂNG CAO

SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
đồ lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
chất hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
lịch sử dân tộc SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giờ đồng hồ Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giáo dục công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
technology SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học tập SÁCH GIÁO KHOA
*
Sách bài bác tập hóa học 11 cải thiện

Giải bài xích tập Sách bài tập chất hóa học 11 cải thiện - giải mã bài tập Sách bài bác tập hóa học 11 cải thiện - Tổng thích hợp lời giải cho các bài tập vào Sách bài bác tập chất hóa học 11 nâng cấp


CHƯƠNG 1.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 11 nâng cao

SỰ ĐIỆN LI bài xích 1: Sự năng lượng điện li bài 2: Phân loại những chất năng lượng điện li bài bác 3: Axit, bazơ với muối bài 4: Sự điện li của nước. PH. Chất thông tư axit - bazơ bài xích 5: Luyện tập: axit, bazơ và muối bài bác 6: bội nghịch ứng bàn bạc ion trong dung dịch những chất điện li bài xích 7: Luyện tập: phản ứng đàm phán ion trong dung dịch những chất điện li CHƯƠNG 2: NHÓM NITƠ bài xích 9: khái quát về team nitơ bài xích 10: Nitơ bài xích 11: Amoniac cùng muối amoni bài bác 12: Axit nitric và muối nitrat bài 13: Luyện tập: đặc điểm của nitơ cùng hợp chất của nitơ bài 14: Photpho bài xích 15: Axit photphoric và muối photphat bài xích 16: Phân bón hóa học bài xích 17: Luyện tập: đặc thù của photpho và những hợp chất của photpho CHƯƠNG 3: NHÓM CACBON bài xích 19: khái quát về team cacbon bài xích 20: Cacbon bài xích 21: Hợp hóa học của cacbon bài bác 22: Silic với hợp hóa học của silic bài 23: Công nghiệp silicat bài 24: Luyện tập: đặc thù của cacbon, silic và hợp chất của bọn chúng CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ bài bác 25: hóa học hữu cơ cùng hợp chất hữu cơ bài bác 26: Phân các loại và hotline tên tên hợp chất hữu cơ bài xích 27: so với nguyên tố bài 28: cách làm phân tử hợp chất hữu cơ bài xích 29: Luyện tập: chất hữu cơ, cách làm phân tử bài xích 30: kết cấu phân tử hợp hóa học hữu cơ bài 31: bội phản ứng cơ học bài bác 32: Luyện tập: kết cấu phân tử hợp hóa học hữu cơ CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO bài bác 33. Ankan: Đồng đẳng, đồng phân cùng danh pháp bài bác 34. Ankan : kết cấu phân tử và đặc thù vật lí bài 35. An kan : đặc thù hóa học, điều chế và áp dụng bài bác 36. Xicloankan bài bác 37. Luyện tập : Ankan cùng xicloankan CHƯƠNG 6 : HIĐROCACBON KHÔNG NO bài xích 39. Anken : Danh pháp, cấu trúc và đồng phân bài 40. Anken : Tính chất, pha trộn và vận dụng bài 41. Ankađien bài 43. Ankin bài bác 42. Quan niệm về tecpen bài 44.

Xem thêm: Tổng Hợp 7 Phần Mềm Quản Lý Iphone Trên Máy Tính Của Bạn, Tìm Trợ Giúp Khác Dành Cho Iphone Trên Pc

Luyên tập: Hiđrocacbon không no CHƯƠNG 7 : HIĐROCACBON THƠM NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN bài xích 46 : Benzen cùng ankylbenzen bài 47. Stiren và naphtalen bài xích 48. Nguồn hiđrocacbon vạn vật thiên nhiên bài xích 49. Rèn luyện : so sánh đặc điểm kết cấu và đặc thù của hiđrocacbon no cùng không no CHƯƠNG 8 : DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL-PHENOL bài 51. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon bài bác 52. Luyện tập : Dẫn xuất halogen bài bác 53. Ancol : Cấu tạo, danh pháp và đặc thù vật lí bài 54. Ancol : đặc điểm hóa học, vận dụng và pha trộn bài bác 55. Phenol bài xích 56. Rèn luyện : Ancol, phenol CHƯƠNG 9 : ANDEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC bài bác 58. Anđehit cùng xeton bài xích 59. Luyện tập : Anđehit và xeton bài xích 60. Axit cacboxylic : cấu trúc, danh pháp và đặc thù vật lí bài xích 61. Axit cacboxylic : đặc điểm hóa học, điều chế và ứng dụng bài bác 62. Rèn luyện : Axit cacboxylic