Hình ảnh lập trình viên

     
lập trình viên Các lập trình sẵn viên code cả ngày, fix bug suốt đêm vớihàng nghìn loại code. Điều đó không tồn tại nghĩa bọn họ chỉbiết và tốt mỗi mình lập trình.Họ đều phải có khiếu hài hước có thể khiến vớ cả chúng ta cười ngay cả khi họ không phải là 1 trong lập trình viên.

1. Lúc lập trình viên thao tác làm việc suốt ngày đêm


học thiết kế từ số 0 dành cho tất cả những người mới bắt đầu- Não: Ê, ngủ chưa?- Dev: Ờ, tắt nguồn bây chừ đây.- Não: cơ mà mà tao biết cách fix bug dòng 255 rồi- Dev: