Học tiếng anh lớp 3

Bài 1: Look, listen và repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại).a) A: Hello. I’m Mai. Xin chào. Bản thân là Mai.B: Hi/Mai. I"m Nam.Xin kính chào Mai. Bản thân là Nam.

Bạn đang xem: Học tiếng anh lớp 3


Lesson 1 (Bài học 1)

Bài 1: Look, listen & repeat. (Nhìn, nghe với đọc lại).

Click tại phía trên để nghe:

*

a) A: Hello. I’m Mai.

B: Hi/Mai. I"m Nam.


b) A: Hello. I"m Miss Hien.

B: Hello, Miss Hien. Nice to meet you.

Tạm dịch:

a) Xin chào. Mình là Mai.

Xin kính chào Mai. Mình là Nam.

b) Xin chào những em. Cô tên là Hiền.

Xin kính chào cô Hiền. Chúng em vô cùng vui được chạm chán cô.

Bài 2: Point and say. (Chỉ với nói).

*

Hello. I"m Miss Hien.

Hello, Miss Hien. I"m Nam.

Hi, Mai. I"m Quan.

Hi, Quan. I"m Mai.

Tạm dịch:

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Xin xin chào cô Hiền. Em là Nam.

Xin kính chào Mai. Bản thân là Quân.

Xin kính chào Quân. Bản thân là Mai.

Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta thuộc nói).

a) Hello. I"m Nam.

Hello. I"m Quan.

Hello. I"m Phong.

b) Hello. I"m Miss Hien.

Hello. I"m Hoa.

Hello. I"m Mai.

Tạm dịch:

a) Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào. Mình là Quân.

Xin chào. Mình là Phong.

b) Xin chào những em. Cô là cô Hiền.

Xin xin chào cô. Em là Hoa.

Xem thêm: Lá Số Lấy Chồng Muộn Và Những Điểm Lưu Ý, Lấy Lá Số Tử Vi Chuẩn Nhất

Xin kính chào cô. Em là Mai.

Bài 4: Listen and tick. (Nghe và lưu lại chọn).

Click tại phía trên để nghe:

 

*

Đáp án: 1. B 2. A

Audio script:

1. Nam: Hello. I"m Nam.

Quan: Hello, Nam. I"m Quan. Nice lớn meet you.

2. Miss Hien: Hello. I"m Miss Hien.

Class: Hello, Miss Hien. Nice to meet you.

Bài 5: Let’s write. (Chúng ta thuộc viết).

1. Mai: Hello. I’m Mai.

Nam: Hi, Mai. I’m Nam.

2. Miss Hien: Hello. I’m Miss Hien.

Class: Hello, Miss Hien. Nice lớn meet you.

Tạm dịch:

1. Mai: Xin chào. Bản thân là Mai.

Nam: kính chào Mai. Mình là Nam.

2. Cô Hiền: Xin chào. Cô tên là Hiền.

Lớp học: Xin kính chào cô Hiền. Vô cùng vui được gặp cô.

Bài 6: Let’s sing. (Chúng ta thuộc hát).

Click tại phía trên để nghe:

Hello

Hello. I"m Mai.

Hello. I"m Mai.

Hello. I"m Nam.

Hello. I"m Nam.

Hello. I"m Miss Hien.

Hello. I"m Miss Hien.

Nice to meet you.

Nice lớn meet you

Tạm dịch:

 Xin chào

Xin chào. Mình là Mai.

Xin chào. Mình là Mai.

Xin chào. Bản thân là Nam.

Xin chào. Mình là Nam.

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Rất vui được gặp mặt cô.

Rất vui được gặp cô. 


Mẹo search đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + vanhoanghean.com"Ví dụ: "Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 3 vanhoanghean.com"