Học về thời gian trong tiếng anh

     

Đôi khi fan học cảm thấy lo sợ khi tế bào tả những trạng tự chỉ thời gian, lừng chừng đọc những từ vựng giờ Anh về thời gian sao cho chính xác. Chính vì vậy có được một vốn từ bỏ vựng tiếng Anh về thời gian là vô cùng cần thiết đối với mỗi cá nhân học. TOPICA Native đang tổng hợp rất đầy đủ và cụ thể các trường đoản cú vựng giờ Anh về thời hạn dưới đây. Các bạn hãy thuộc ôn lại với nạp thêm từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về thời gian để làm “vốn riêng” cho mình nhé.

Bạn đang xem: Học về thời gian trong tiếng anh

1. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ đề thời gian

 
*

Từ vựng tiếng Anh về thời gian

Cách nói đến giờ và phút

Cách 1: Nói giờ trước, phút sau:

6:25 – It’s six twenty-five: sáu giờ hai mươi lăm phút.

8:05 – It’s eight zero-five: tám giờ năm phút.

9:11 – It’s nine eleven: Chín giờ mười một phút

2:34 – It’s two thirty-four: nhị giờ ba mươi bốn phút.

Cách 2: Nói phút trước giờ sau:

(Minutes + PAST / lớn + Hour)

Với số phút tự 1-30 thực hiện PAST sau phút.

Với số phút từ bỏ 31-59 áp dụng TO sau phút.

Xem thêm: Rượu Mai Quế Lộ Là Gì? Có Uống Được Không? Nơi Mua Rượu Mai Quế Lộ Ở Đâu ?

4:18 – It’s eighteen past four

8:51 – It’s nine lớn nine

Cách nói đến ngày tháng: cần sử dụng It is hoặc it was hoặc một sự kiện ví dụ + ngày tháng

It’s on July fifth, on the fifth of July, on July 5th, on July 5 (on July fifth / on the fifth of July)

It’s in 1917 (in nineteen seventeen); in 1980 (in nineteen eighty); in 1995 (in nineteen ninety-five)

The Covid 19 pademic was in 2020 (in two thousand seven / in two thousand and seven); in 2000 (in the year two thousand)

Ngày trong tuần

Monday /ˈmʌndeɪ/: thiết bị hai

Tuesday /ˈtjuːzdeɪ/: thiết bị ba

Wednesday /ˈwɛnzdeɪ/: trang bị tư

Thursday /ˈθɜːzdeɪ/: sản phẩm công nghệ năm.

Friday /ˈfraɪdeɪ/: sản phẩm công nghệ sáu

Saturday /ˈsætədeɪ/: sản phẩm bảy

Sunday /ˈsʌndeɪ/: công ty nhật

Cách nói đến năm

1980 the year nineteen eighty

1995 the year nineteen ninety-five)

2020: the year twenty twenty

1900: the year nineteen hundred

2100 : the year twenty-one hundred

1000 : the year one thousand

2000 : the year two thousand

2018 = the year two thousand eighteen, tiếng Anh – Mỹ

2018 = the year two thousand and eighteen, giờ Anh – Anh

Từ vựng giờ đồng hồ Anh chỉ tần suất

Never : ko bao giờ

Often: hay xuyên

Occasionally: Thỉnh thoảng

Rarely: thảng hoặc khi

Normally: thường xuyên xuyên

Alway: luôn luôn luôn

Sometimes: Thỉnh thoảng, đôi khi

Seldom: Ít khi, thi thoảng khi

Usually: thường xuyên

Every day or daily: sản phẩm ngày

Every week or weekly: sản phẩm tuần

Every month or monthly: hàng tháng

Every year or yearly: sản phẩm năm

2. Tự vựng giờ Anh để hỏi về thời gian

*

Từ vựng tiếng Anh về thời gian

Thông thường sẽ có được 2 biện pháp hỏi:

What time is it? : Mấy giờ đồng hồ rồi bạn?What is the time? : Mấy tiếng rồi nhỉ?

Có cách lịch sự hơn để hỏi về thời gian đặc biệt là khi hỏi fan lạ:

Could you tell me the time please?

Đặt câu hỏi về thời hạn của một sự kiện nào đã diễn ra:

What time…? Mấy giờWhen…? khi nào

What time does the flight to thủ đô new york leave? Mấy giờ đồng hồ chuyến cất cánh đến thành phố new york cất cánh?

When does the bus arrive from London? Khi như thế nào thì xe buýt đến Luân Đôn?

When does the concert begin? bao giờ buổi hòa nhạc bắt đầu?

Trả lời thời gian

Chúng ta áp dụng It is hoặc It’s để vấn đáp cho thắc mắc về thời hạn tại thời điểm nói:

It is half past five (5:30). Bây giờ là năm giờ ba mươi phút

It’s ten to twelve (11:50). Bây giờ là mười một giờ đồng hồ năm mươi

Chúng ta dùng kết cấu AT + thời điểm khi nói đến một sự kiện cố thể.

The bus arrives at midday (12:00). Xe bus mang đến lúc mười nhì giờ.

The flight leaves at a quarter khổng lồ two (1:45). Chuyến cất cánh cất cánh thời gian hai giờ kém mười lăm phút.

3. Từ vựng giờ Anh khác về thời gian

Free time /friː taɪm/ spare time /speə taɪm/; thời gian rảnh

Leisure time /ˈlɛʒə taɪm/ thời gian giải trí

Favorite occupation/ˈfeɪvərɪt ˌɒkjʊˈpeɪʃən/; quá trình yêu thích

Go to the cinema, go to lớn the movies; go to lớn a movie: đi coi phim

Go lớn the theater: đi coi kịch; go to lớn a concert: xem hòa nhạc; go khổng lồ a museum: đi bảo tàng;

Go on holiday; go on vacation; be on holiday; be on vacation: đi nghỉ, ngủ mát;

Now (bây giờ)

Now /naʊ/; bây giờ

today /təˈdeɪ/; ngày hôm nay

at the moment /æt ðə ˈməʊmənt/; tại thời điểm này

at this moment /æt ðɪs ˈməʊmənt/ vào thời gian này

at present /æt ˈprɛznt/; hiện nay tại

at the present time /æt ðə ˈprɛznt taɪm/: tại thời khắc hiện tại

tomorrow: ngày mai, next week:tuần sau

tomorrow / təˈmɒrəʊ;/: ngày mai

next week nɛkst wiːk: tuần sau

next month nɛkst mʌnθ/ tháng sau

next year; nɛkst jɪə/ năm sau

next Friday nɛkst ˈfraɪdeɪ/ thứ sáu tuần sau

yesterday /ˈjɛstədeɪ/ hôm qua

two days ago /tuː deɪz əˈgəʊ/ hai hôm trước

last week /lɑːst wiːk/ tuần trước

TOPICA Native luôn luôn mong muốn các bạn nâng cao tài năng tiếng Anh của chính bản thân mình từ số đông chủ đề đơn giản nhưng lại hết sức thiết thực như từ bỏ vựng giờ Anh về thời gian ở trên. TOPICA Native hy vọng các các bạn sẽ sử dụng thành tạo biện pháp cách nói về thời gian vì nó không chỉ quan trọng trong giao tiếp hàng ngày mà lại còn trong số nội dung bài viết của các bạn nữa đấy.