Keo tự vá vỏ không ruột

     
a e như thế nào biết rành về địa điểm tải keo dán giấy tự vá cùng loại keo dán giấy làm sao tốt đổ dô võ nhưng không hại mâm xe.chưng làm sao biết chỉ giúp em với thank!