Mạch giải mã 4 sang 16

     

Mạch lời giải hay decoder là một trong những mạch tổ hợp có ‘n’ dòng nguồn vào và về tối đa 2n chiếc đầu ra. Một trong số đầu ra này sẽ chuyển động ở nấc cao dựa vào sự phối hợp của những đầu vào hiện có, lúc mạch giải mã được bật. Điều đó có nghĩa là mạch lời giải phát hiện tại một mã vậy thể. Đầu ra của mạch giải thuật là các số hạng tối thiểu của loại biến đầu vào ‘n’, lúc nó được kích hoạt.

Bạn đang xem: Mạch giải mã 4 sang 16

 

Mạch giải mã 2 sang trọng 4

Cho mạch giải mã 2 thanh lịch 4 bao gồm hai đầu vào A1 & A0 và bốn cổng đầu ra Y3, Y2, Y1 và Y0. Sơ đồ dùng khối của mạch lời giải 2 thanh lịch 4 được biểu hiện trong hình sau.

 

*

Một trong bốn cổng đầu ra này đang là ‘1’ cho mỗi tổ hợp nguồn vào khi bật, E là ‘1’. Bảng chân trị của mạch giải thuật 2 quý phái 4 như bên dưới.

 

*

Từ bảng chân trị, chúng ta cũng có thể viết những hàm Boolean cho từng đầu ra như sau:

 

Y3 = E.A1.A0

Y2 = E.A1.A0 ′

Y1 = E.A1′.A0

Y0 = E.A1′.A0 ′

 

Mỗi áp ra output có một vài hạng tích (product term). Vày vậy, có tổng số bốn số hạng tích. Shop chúng tôi có thể xúc tiến bốn số hạng tích này bằng phương pháp sử dụng tư cổng và có ba nguồn vào mỗi đầu vào và hai inverter. Sơ đồ vật mạch giải mã 2 sang trọng 4 như trong hình sau.

 

*

Do đó, các đầu ra của mạch lời giải 2 sang 4 là số hạng về tối thiểu của nhị biến đầu vào A1 & A0, khi kích hoạt, E bằng một. Giả dụ kích hoạt, E bằng 0, thì tất cả các áp ra output của mạch lời giải sẽ bằng không.

 

Tương tự, mạch giải thuật 3 lịch sự 8 tạo thành tám số hạng tối thiểu của tía biến đầu vào A2, A1 & A0 và mạch giải mã 4 lịch sự 16 tạo thành mười sáu số hạng về tối thiểu của bốn biến đầu vào A3, A2, A1 và A0.

 

Triển khai mạch giải thuật bậc cao hơn

Bây giờ, họ hãy triển khai hai mạch giải thuật bậc cao sau đây bằng phương pháp sử dụng mạch giải mã bậc tốt hơn.

 

Mạch giải thuật 3 sang 8

Mạch giải mã 4 sang 16

 

Mạch giải mã 3 lịch sự 8

Trong phần này, họ hãy xúc tiến mạch giải thuật 3 quý phái 8 bằng phương pháp sử dụng mạch lời giải 2 thanh lịch 4. Chúng ta biết rằng mạch giải mã 2 sang 4 bao gồm hai đầu vào, A1 & A0 và tứ đầu ra, Y3 mang lại Y0. Trong khi, mạch giải mã 3 lịch sự 8 gồm ba nguồn vào A2, A1 và A0 với tám đầu ra, Y7 mang lại Y0.

Xem thêm: Ăn Cóc Có Nổi Mụn Không - 8 Loại Trái Cây Ăn Nhiều Sẽ Bị Nổi Mụn Trứng Cá


*

 

Chúng ta có thể tìm số lượng mạch lời giải bậc rẻ hơn quan trọng để xúc tiến mạch lời giải bậc cao hơn bằng cách sử dụng công thức sau.

 

Số lượng bộ giải thuật bậc tốt hơn quan trọng = m2/m1

Trong đó

m1 là số áp sạc ra của bộ lời giải bậc dưới.

 

m2 là số cổng output của bộ giải thuật bậc cao hơn.

 

Ở đây, m1 = 4 và m2 = 8. Nắm thế, hai cực hiếm này trong phương pháp trên ta có

m2/m1 = 2

 

Do đó, bọn họ cần 2 mạch giải mã 2 sang trọng 4 để tiến hành một mạch giải mã 3 thanh lịch 8. Sơ đồ vật khối của mạch giải mã 3 sang trọng 8 sử dụng mạch lời giải 2 lịch sự 4 được trình bày trong hình sau.

 

*

Các đầu vào tuy vậy song A1 và A0 được áp dụng cho mỗi mạch mang mã 2 quý phái 4. Phần bổ sung cập nhật của đầu vào A2 được kết nối với Enable, E của bộ lời giải thấp rộng từ 2 thanh lịch 4 nhằm nhận các đầu ra, Y3 mang đến Y0. Đây là bốn số hạng về tối thiểu thấp hơn. Đầu vào, A2 được kết nối trực tiếp cùng với Enable, E của bộ giải mã trên 2 thanh lịch 4 nhằm nhận những đầu ra, Y7 đến Y4. Đây là tư số hạng về tối thiểu cao hơn.

 

Mạch giải thuật 4 quý phái 16

Trong phần này, chúng ta hãy thực hiện mạch giải thuật 4 sang trọng 16 bằng phương pháp sử dụng mạch giải mã 3 quý phái 8. Họ biết rằng mạch lời giải 3 quý phái 8 tất cả ba nguồn vào A2, A1 & A0 với tám đầu ra, Y7 cho Y0. Vào khi, mạch lời giải 4 lịch sự 16 bao gồm bốn nguồn vào A3, A2, A1 và A0 cùng mười sáu đầu ra, Y15 đến Y0

 

Chúng ta đang biết cách làm sau để tìm số mạch giải mã bậc thấp hơn cần thiết ở trên.

 

Thay thế, m1 = 8 và mét vuông = 16 vào cách làm ta có

m2/m1 = 2

Do đó, bọn họ cần 2 mạch giải thuật từ 3 lịch sự 8 để triển khai 1 mạch lời giải 4 sang 16. Sơ thứ khối của mạch giải thuật 4 sang 16 sử dụng mạch giải mã 3 sang trọng 8 được biểu thị trong hình sau.

 

*

Các đầu vào song song A2, A1 và A0 được áp dụng cho mỗi mạch giải thuật từ 3 sang trọng 8. Phần bổ sung của đầu vào, A3 được liên kết với Enable, E của bộ lời giải thấp rộng từ 3 sang trọng 8 để nhận các đầu ra, Y7 đến Y0. Đây là tám số hạng buổi tối thiểu tốt hơn. Đầu vào, A3 được kết nối trực tiếp cùng với Enable, E của bộ giải thuật 3 quý phái 8 trên để nhận các đầu ra, Y15 cho Y8. Đây là tám số hạng buổi tối thiểu cao hơn.