Mẫu phiếu chi theo thông tư 200

     
*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu phiếu chi 02-TT theo Thông tứ 200 và 133, nhằm xác định các khoản tiền mặt, nước ngoài tệ thực tiễn xuất quỹ cùng làm địa thế căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu chi theo thông tư 200

1. Chủng loại phiếu bỏ ra theo Thông tứ 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

PHIẾU CHI

Ngày…. Tháng…. Năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên người nhận tiền:.........................................................................

Lý vị chi:......................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):.....................................................

...................................................................................................

Kèm theo: ……………………………………………………… triệu chứng từ gốc:

Ngày…. Tháng…. Năm….

Giám đốc(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)C

Kế toán trưởng(Ký, chúng ta tên)

Thủ quỹ(Ký, chúng ta tên)

Người lập phiếu(Ký, bọn họ tên)

Người thừa nhận tiền(Ký, họ tên)

Đã thừa nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):..............................................................

+ Tỷ giá bán ngoại tệ:.................................................................................

+ Số chi phí quy đổi:..........................................................................

(Liên gửi ra bên ngoài phải đóng góp dấu)

Tải mẫu Phiếu chi theo Thông bốn 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu phiếu đưa ra theo Thông tư 200:Tải mẫu Phiếu chi theo Thông tư 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không tải về được thì rất có thể làm theo phong cách sau:

Bước 1: Để lại mail nghỉ ngơi phần phản hồi bên dưới

Bước 2: gửi yêu mong vào mail:vanhoanghean.com
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ ao ước tải)

3. Cách lập PHIẾU CHI

Góc trên phía trái của hội chứng từ ghi rõ tên đơn vị chức năng và địa chỉ cửa hàng đơn vị.

- Phiếu chi nên đóng thành quyển, trong những Phiếu chi buộc phải ghi số quyển với số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi cần đánh tiếp tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm bỏ ra tiền.

- Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người thừa nhận tiền.

Xem thêm: Có Nên Mua Điện Thoại Ở Lazada, Đánh Giá Có Nên Mua Điện Thoại Trên Lazada Không

- chiếc “Lý vị chi” ghi rõ nội dung bỏ ra tiền.

- loại “Số tiền”: Ghi bằng số hoặc bằng văn bản số chi phí xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, tốt USD ...

- Dòng tiếp theo ghi con số chứng từ gốc hẳn nhiên Phiếu chi.

Phiếu bỏ ra được lập thành 3 liên và chỉ với sau khi bao gồm đủ chữ ký (Ký theo từng liên) của tín đồ lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ bắt đầu được xuất quỹ. Sau khoản thời gian nhận đủ số tiền người nhận tiền đề nghị ghi số tiền đã nhận được bằng chữ, ký kết tên và ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.

Liên 1 lưu ở vị trí lập phiếu.

Liên 2 thủ quỹ dùng làm ghi sổ quỹ cùng chuyển đến kế toán thuộc với triệu chứng từ gốc để vào sổ kế toán.

Liên 3 giao cho những người nhận tiền.

Chú ý:

+ nếu là chi ngoại tệ bắt buộc ghi rõ tỷ giá, đối chọi giá tại thời điểm xuất quỹ nhằm tính ra tổng số chi phí theo đơn vị đồng chi phí ghi sổ.