100 đề thi toán lớp 4 năm 2021

     

Trọn bộ Toán cơ bạn dạng lớp 4 bao gồm đầy đủ các dạng Toán và bài bác tập Toán trong toàn thể chương trình học tập lớp 4 giúp những em học sinh dễ ợt nắm bắt lại kiến thức, luyện đề công dụng hơn. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho những em học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ dịch hè.

Bạn đang xem: 100 đề thi toán lớp 4 năm 2021

Lưu ý: Nếu không tìm kiếm thấy nút cài về nội dung bài viết này, bạn vui vẻ kéo xuống cuối nội dung bài viết để thiết lập về.


GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 4

Giải bài tập SGK Toán lớp 4 bao gồm các nội dung giải mã hay bài bác tập sách giáo khoa. Với giải mã Toán lớp 4 của vanhoanghean.com mang lại SGK đầy đủ chi tiết các bài bác tập toán lớp 4 vẫn được giải quyết nhanh chóng, dễ dàng hiểu.

GIẢI VỞ BÀI TẬP LỚP 4

Giải vở bài bác tập toán lớp 4 khá đầy đủ các bài xích tập vào cả năm học tập 35 tuần. Các bài giải tương xứng với từng ngày tiết học cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho các bài học tập trên lớp.

Ngoài ra các em tham khảo: một vài dạng Toán cơ bạn dạng và nâng cao lớp 4

DẠNG 1: BÀI TẬP VỀ ĐỌC, VIẾT, CẤU TẠO SỐ TỰ NHIÊN

Lý thuyết:

- Lớp đơn vị gồm 3 hàng: hàng 1-1 vị, sản phẩm chục, hàng trăm

- Lớp nghìn có 3 hàng: hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn

- Lớp triệu gồm: sản phẩm triệu, hàng trăm triệu, hàng tăm triệu

Bài 1: Đọc các số sau:

100000:……………………………………………………………………………………..


1 000 000:

30 000 000: ………………………………………………………………………………...

45 234 345: ………………………………………………………………………………...

234 445 098:………………………………………………………………………………...

123 000 209:………………………………………………………………………………...

Bài 2. Viết các số sau:

a/ hai trăm linh bố nghìn:……………………………………………………………………

b/ Một triệu chín trăm tứ mươi hai nghìn cha trăm:………………………………………

c/ tía trăm linh tám triệu không nghìn chín trăm sáu mươi hai:……………………………..

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm nghìn cùng 9 đơn vị:…………………………………………………………

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm với 8 1-1 vị:…………………………………………………..

d/ 2 trăm triệu và 3 1-1 vị:…………………………………………………………………..

Bài 4. Nêu cực hiếm của chữ số 3 trong mỗi số sau:

300 484 098; 198 390 456; 568 403 021; 873 049 764; 873 876 986

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:

a/ 123; 124; 125;………;…………..;……….

b/ 346; 348; 350………;…………..;……….

c/ 450; 455’460;………;…………..;……….

d/ 781; 783; 785;………;…………..;……….

e/ 1; 2; 4; 8; 16;………;…………..;……….

Bài 6.

a/ Viết số nhỏ nhất có hai chữ số, bố chữ số, tứ chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

b/ Viết số lớn số 1 có hai chữ số, bố chữ số, tứ chữ sô:

……………………………………………………………………………………………….

c/ Viết số chẵn nhỏ nhất gồm hai chữ số, bố chữ số, tư chữ số:


……………………………………………………………………………………………….

d/ Viết số chẵn lớn nhất có hai chữ số, tía chữ số, bốn chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

e/ Viết số lẻ lớn số 1 có nhì chữ số, tía chữ số, tứ chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số lẻ nhỏ nhất tất cả hai chữ số, cha chữ số, tư chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số tròn chục bé dại nhất:………………………………………………………………..

h/ Viết số chẵn nhỏ dại nhất:…………………………………………………………………..

i/ Viết số lẻ bé bỏng nhất: ………………………………………………………………………..

Gợi ý giải

Bài 1: Đọc những số sau:

100000: Một trăm nghìn

1 000 000: Một triệu

30 000 000: ba mươi triệu

45 234 345: tư năm triệu hai trăm tía mươi bốn nghìn tía trăm tư mươi lăm

234 445 098: nhị trăm ba mươi tứ triệu bốn trăm tư mươi lăm nghìn không trăm chín mươi tám

123 000 209: Một trăm nhị mươi ba triệu ko nghìn nhì trăm linh chín

Bài 2. Viết những số sau:

a/ nhì trăm linh cha nghìn: 203 000

b/ Một triệu chín trăm tứ mươi hai nghìn ba trăm: 1 942 300

c/ bố trăm linh tám triệu không nghìn chín trăm sáu mươi hai: 308 000 962

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm nghìn và 9 đối chọi vị: 4 600 009

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm và 8 đơn vị: 34 700 008

d/ 2 trăm triệu cùng 3 đối chọi vị: 200 000 003

Bài 4. Nêu cực hiếm của chữ số 3 trong những số sau:

300 484 098; 198 390 456; 568 403 021; 873 049 764; 873 876 986

300 484 098: ba trăm triệu

198 390 456: cha trăm nghìn

568 403 021: bố nghìn

873 049 764: ba triệu

873 876 986: cha triệu

Bài 5. Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

a/ 123; 124; 125; 126; 127; 28

b/ 346; 348; 350; 352; 354; 356


c/ 450; 455; 460; 465; 470; 475

d/ 781; 783; 785; 787; 789; 791

e/ 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128

Bài 6.

a/ Viết số nhỏ nhất tất cả hai chữ số, bố chữ số, tư chữ số: 10, 100, 1000

b/ Viết số lớn số 1 có nhì chữ số, ba chữ số, bốn chữ số: 99, 999, 9999

c/ Viết số chẵn nhỏ tuổi nhất bao gồm hai chữ số, bố chữ số, tư chữ số: 10, 100, 1000

d/ Viết số chẵn lớn nhất có nhị chữ số, ba chữ số, tứ chữ số: 98, 998, 9998

e/ Viết số lẻ lớn số 1 có nhì chữ số, bố chữ số, tứ chữ số: 99, 999, 999

g/ Viết số lẻ nhỏ dại nhất gồm hai chữ số, cha chữ số, tư chữ số: 11, 101, 1001

g/ Viết số tròn chục bé dại nhất: 10

h/ Viết số chẵn bé dại nhất: 2

i/ Viết số lẻ bé nhất: 1

DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ TÍNH, TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT CỦA PHÉP TÍNH

Bài 1. tìm x:

a/ x + 456788 = 9867655

b/ x – 23345 = 9886

c/ 283476 + x = 986352

d/ y × 123 = 44772

e/ X : 637 = 2345

g/ 212 552 : x = 326

h/ 40000 – x =3876

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

224454 + 98808

200000 – 9876

5454 x 43

654 x 508

39212 : 43

10988 : 123

Bài 3. Tính bằng cách thuận nhân thể nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

b/ 123 x 4 x 25

c/ 2 x 4 x 25 x 50

d/ (450 x 27) : 50

Bài 4. Tính bởi 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345

b/ 398 x 367

c/ 398 x 405

d/ 324 x 34

e/ 4762 x 567

g/ 12323 : 343

h/ 34579 : 456

i/ 23971 : 24

k/ 30987 : 397

m/ 12908 : 546

Bài 6. Nhà bác bỏ An thu hoạch được 12 487 kg cà phê, nhà chưng Thành thu hoạch được ít hơn nhà bác bỏ An 563kg cà phê. Hỏi cả hai bác bỏ thu hoạch được từng nào kg cà phê?

Bài 7. Kho thóc trước tiên chứa 1243 tấn thóc, kho vật dụng hai đựng số thóc gấp rất nhiều lần kho máy nhất. Hỏi những hai kho thóc có tất cả bao nhiêu tấn thóc?

Bài 8. Kho thóc trước tiên chứa 3245 tấn thóc, kho lắp thêm hai chứa số thóc bằng một nửa kho thứ nhất. Hỏi các hai kho thóc có toàn bộ bao nhiêu tấn thóc?

Gợi ý giải

Bài 1. tra cứu x:

a/ x + 456788 = 9867655

x = 9867655 - 456788

x = 9410867

b/ x – 23345 = 9886


x = 9886 + 23345

x = 33231

c/ 283476 + x = 986352

x = 986352 - 283476

x = 702876

d/ y × 123 = 44772

y = 44772 : 123

y = 364

e/ X : 637 = 2345

x = 2345 x 637

x = 1493765

g/ 212 552 : x = 326

x = 212552 : 326

x = 652

h/ 40000 – x = 3876

x = 40000 - 3876

x = 36124

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

x + 1233 = 9876 – 1978

x + 1233 = 7898

x = 7898 -1233

x = 6665

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

Học sinh tự đặt tính

Kết đúng như sau:

224454 + 98808 =323262

200000 – 9876 = 190124

5454 x 43 = 234522

654 x 508 = 332232

39212 : 43 = 911 (dư 39)

10988 : 123 = 89 (dư 41)

Bài 3. Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

12347 + (23455 + 76545) = 12347+ 100000 = 1123447

b/ 123 x 4 x 25 = 123 x (4 x 25) = 123 x 100 = 12300

c/ 2 x 4 x 25 x 50 = (2 x 50) x (25 x 4) = 100 x 100 = 10000

d/ (450 x 27) : 50 = 12150 : 50 = 243

Bài 4. Tính bằng 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345 = 425730

b/ 398 x 367 = 146066

c/ 398 x 405 = 161190

d/ 324 x 34 = 11016

e/ 4762 x 567 = 2700054

g/ 12323 : 343 = 35 (dư 318)

h/ 34579 : 456 = 75 (dư 379)

i/ 23971 : 24 = 998 (dư 19)

k/ 30987 : 397 = 78 (dư 21)

m/ 12908 : 546 = 23 (dư 350)

Bài 6. Nhà bác bỏ An thu hoạch được 12 487 kg cà phê, nhà bác Thành thu hoạch được thấp hơn nhà bác An 563kg cà phê. Hỏi cả hai bác bỏ thu hoạch được bao nhiêu kg cà phê?

Đáp án: 24411(kg)

Bài 7. Kho thóc thứ nhất chứa 1243 tấn thóc, kho thiết bị hai cất số thóc gấp rất nhiều lần kho sản phẩm công nghệ nhất. Hỏi những hai kho thóc có toàn bộ bao nhiêu tấn thóc?

Đáp án: 3729

Bài 8. Kho thóc trước tiên chứa 3245 tấn thóc, kho thứ hai đựng số thóc bằng 1/2 kho vật dụng nhất. Hỏi những hai kho thóc có tất cả bao nhiêu tấn thóc?

DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

KHỐI LƯỢNG: Tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g

ĐỘ DÀI: Km, hm, dam, m, dm, cm, mm

DIỆN TÍCH: m2, dm2, cm2

Bài 1. Viết số tương thích vào chỗ chấm:

a/ 1 tấn = ……tạ;

b/ 2 tấn 3 tạ = ………tạ;

c/ 4 tấn 6 kilogam = ……kg;

d/ 5 tạ 17 kg =…..kg

e/ 4 hg = ……g;

g/ 7 dag = …….g;

i/ 23 tạ = …….yến;

k/ 12t 5 kg = ……..kg

m/ tấn = …….kg;

n/ tạ = …….kg;

p/ kg = …….g;

q/ tạ = …….g;

Bài 2. Viết số tương thích vào địa điểm chấm:

a/ 20000 kg = ……tạ;

b/ 12000 tạ = ……tấn;

c/ 45000 g = .…kg;

d/ 23000kg = ….tấn

e/ 3456 kilogam = ……tấn…….kg;

g/ 1929 g = …….kg ….. G;

h/ 349 kilogam =…….tạ……kg

Bài 3. Viết số tương thích vào nơi chấm:

a/ 3 km = ………m;

b/ 3km 54m =……..m;

c/ 12 m = …….dm;

d/ 7m 4cm = ……cm

g/ 1/2 km = …….m;

h/ 1 tháng 5 m = …….cm;

i/ 2600dm = …….m;

k/ 4200cm = ……m;

Bài 4. Viết số phù hợp vào khu vực chấm

a/ 5m2 = …….dm2;


b/ 12 dm2 = ……..cm2;

c/ 3m2 = ……..cm2;

d/23m2 = ………..cm2

e/ 4500dm2= …….m2;

g/ 30000cm2= ……….dm2;

h/ 1200000m2=……………m2

Bài 5. Viết số phù hợp vào khu vực chấm

a/ 2 giờ 5 phút = …….phút;

b/ 4 phút 23 giây = ……giây;

c/ 7 phút 12 giây =……giây

d/ một nửa giờ = …….phút;

g/ 1/3 phút = ……giây;

h/ 01/05 phút =……giây

i/ 123 giây = …….phút……..giây;

k/ 189 phút = …….giờ………phút

m/ 3 núm kỉ = ………năm;

n/ 1 tháng 5 thế kỉ = …….năm;

p/ 3 ngày = ……….giờ

Bài 6: So sánh những đại lượng sau

a) 3kg 50g … 3050g

b) 4h 36 phút ... 5425 giây

c) 8km 7dam … 2484 m

d) 3 năm … 48 tháng

e) 875m … 46hm

f) 12km 750dam … 12750m

g) 3 năm 18 tháng … 60 tháng

h) 7t 6 tạ 54 yến … 28470 kg

Bài 7: Tính các đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút + 4 tiếng = ? phút

c) 15 năm - 126 mon = ? tháng

d) 5t 7kg x đôi mươi kg = ? kg

Bài 8: 1 tuần có 7 ngày, hỏi:

a) 10 tuần thì tất cả bao nhiêu ngày?

b) 623 ngày thì gồm bao nhiêu tuần?

Bài 9: Một cái xe xe hơi chở mỗi lần chở được 516kg cam. Hỏi 30 lần thì chở được bao nhiêu kg cam?

Bài 10: Tính thời gian Minh tiến hành các hoạt động buổi sáng?

Minh thức dậy thời gian 6 tiếng 15 phút đồng minh dục và dọn dẹp đến 6 giờ đồng hồ 35 phút. Sau đó quốc bộ đến ngôi trường là lúc 7 giờ

a) Hỏi thời gian Minh đàn dục và vệ sinh là bao lâu?

b) thời hạn Minh đi dạo tới ngôi trường mất bao nhiêu phút?

DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

Số trung bình cộng = tổng những số hạng : số những số hạng

Tổng các số hạng = số trung bình cộng x số các số hạng

Bài 1. tìm kiếm số vừa đủ cộng của các số sau:

a/ 35 cùng 45;

b/ 37, 42 cùng 56;

c/ 20, 32, 24 và 36;

d/ 25, 37, 30, 75 cùng 63

Bài 2. Một đội sản xuất muối thu hoạch trong thời điểm đợt như sau: 45 tạ, 60 tạ, 75 tạ, 72 tạ và 98 tạ. Hỏi mức độ vừa phải mỗi lần tổ kia thu hoạch được bao nhiêu tạ muối?

Bài 3. Sự tăng dân số của một xã trong ba năm lần lượt là: 90 người, 86 người, 70 người. Hỏi trung bình từng năm dân sinh của thôn đó tăng lên bao nhiêu người?

Bài 4. Một siêu thị chuyển máy bằng ô tô. Lần đầu có 3 ô tô, mỗi xe hơi chuyển được 16 máy. Lần sau có 5 ô tô khác, mỗi ô tô chuyển được 24 máy. Hỏi vừa đủ mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu máy?

Bài 5. Một công ti chuyển thực phẩm vào thành phố. Gồm 5 ô tô, mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ với 4 ô tô, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi vừa phải mỗi ô tô chuyển được từng nào tấn thực phẩm?

Bài 6. Một xe hơi giờ đầu tiên chạy được 39 km, giờ máy hai chạy được 60 km, giờ đồng hồ thứ ba chạy được bởi quãng mặt đường của nhị giờ đầu. Hỏi trung bình từng giờ xe hơi chạy được từng nào ki-lô-mét?

Bài 7.

a/ Số trung bình cộng của hai số bởi 8. Biết 1 trong các hai số bởi 9, tra cứu số kia?

b/ Số trung bình cộng của nhì số bằng 20. Biết 1 trong hai số bởi 30, tìm kiếm số kia?

Bài 8. với giá trị nào của a thì:

a/ a x 5

Bài 5. Cả nhì lớp 4A với 4B trồng được 485 cây. Lớp 4A trồng được thấp hơn lớp 4B 45 cây. Hỏi từng lớp trồng được bao nhiêu cây.

Bài 6. Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 32. Em hèn chị 8 tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Bài 7. Một thư viên mới mua thêm 45 quyển sách bao gồm hai loại: sách văn học và sách khoa học. Số sách văn học nhiều hơn thế nữa số sách công nghệ 11 quyển. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu quyển ?

Bài 8. nhị đội làm đường thuộc đắp một phần đường dài 800m. Đội thứ nhất đắp được ít hơn đội lắp thêm hai 136m đường. Hỏi mỗi nhóm đắp được bao nhiêu mét đường?

Bài 9. nhị thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc. Thửa thứ nhất thu hoạch được rất nhiều hơn thửa sản phẩm công nghệ hai 6 tạ. Hỏi mỗi thửa thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc?

Bài 10. Lớp Một và lớp Hai cùng thu nhặt được 127 kilogam giấy. Lớp nhì thu nhặt được nhiều hơn lớp Một 9 kg giấy. Hỏi từng lớp thu nhặt được từng nào ki-lô-gam giấy?

Bài 11. Nhì tấm vài ba dài toàn bộ 114m. Tấm vải sản phẩm công nghệ nhất dài ra hơn tấm vải trang bị hai 6m. Hỏi mỗi tấm vải vóc dai từng nào mét?

DẠNG 6: BÀI TẬP VỀ TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH

+) Chu vi hình chữ nhật: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

Diện tích hình chữ nhật: S

S = a x b

a = S : b

b = S : a

+) Chu vi hình vuông: P

Cạnh hình vuông: a

P = a x 4 a = phường : 4

Diện tích hình vuông: S

S = a x a

Chu vi hình bình hành: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

+) diện tích hình bình hành: S

Độ dài đáy: a

Chiều cao: h

a = S : h

S = a x h

h = S : a

+) Chu vi hình thoi: P

Cạnh hình thoi: a

P = a x 4 a = p : 4

Diện tích hình thoi: S

Độ dài hai tuyến đường chéo: m, n

S = (m x n) : 2

Bài 1. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 24 m cùng chiều rộng lớn 18m.

Bài 2. Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật có chiều nhiều năm 4dm cùng chiều rộng 36cm.

Bài 3. Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật có chiều lâu năm 18cm cùng chiều rộng hèn chiều dài 2cm.

Xem thêm:

Bài 4. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 26m và chiều dài thêm hơn chiều rộng 4m.

Bài 5. Tính chu vi và ăn mặc tich hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 12m và chiều dài gấp đôi chiều rộng.

Bài 6. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng bởi 1/3 chiều dài.

Bài 7. Tính chu vi hình chữ nhật có diện tích 36cm2 cùng chiều rộng lớn 6cm.

Bài 8. Tính chu vi hình chữ nhật có diện tích 64cm2 với chiều nhiều năm 16cm.

Bài 9. Tính chu vi và mặc tích hình vuông có cạnh dài 145cm.

Bài 10. Tính chu vi và mặc tích hình vuông vắn có cạnh dài 24m.

Bài 11. Tính diện tích hình vuông biết chu vi hình vuông vắn đó là 64cm.

Bài 12. Tính diện tích hình vuông biết chu vi hình vuông vắn đó là 56m.

Bài 13. Tính diện tích hình bình hành bao gồm độ dài đáy 18cm và chiều cao 12cm.

Bài 14. Tính diện tích s hình bình hành có độ lâu năm đáy 18cm và chiều cao bằng 1/3 độ nhiều năm đáy.

Bài 15. Tính diện tich hình bình hành có độ cao 12m với độ lâu năm đáy vội vàng 3 lần chiều cao.

Bài 16. Tính diện tích hình thoi biết độ dài hai đường chéo lần lượt là 12cm và 24 cm.

Bài 17. Tính diện tích hình thoi biết độ lâu năm hai đường chéo lần lượt là 12dm và 40 cm.

Bài 18: Một hình chữ nhật gồm chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 8cm và bằng

*
chiều rộng.

a, Tính chu vi hình chữ nhật.

b, Tính diện tích s hình chữ nhật.

Bài 19: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 200m. Chiều nhiều năm hình chữ nhật hơn nhị lần chiều rộng là 10m. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 20: Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm gấp 4 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều nhiều năm 5m và giảm chiều rộng 5m thì được một mảnh vườn mới gồm diện tích bé dại hơn diện tích s mảnh vườn thuở đầu là 250 m2. Tính diện tích s mảnh sân vườn ban đầu.

Bài 21: sảnh trường em hình vuông. Để tăng thêm diện tích bên trường mở rộng về mỗi phía 3m thì diện tích tăng thêm 192m2. Hỏi trước đây sân ngôi trường em có diện tích là từng nào m2?

DẠNG 7: BÀI TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

234 x 345

265 x 309

287 x 345

2358 x 87

654 x 235

124 x 35

175600 : 200

98976 : 46

12300 : 130

35467 : 678

23467 : 673

21356 : 762

Bài 2. Tính bởi hai cách

a/ 143 x (76 + 24)

b/ 345 x (121 – 21)

c/ 1234 x (45 + 55)

d/ 456 x (135 – 35)

Bài 3. Một huyện nhận thấy 215 hộp cây bút chì màu, mỗi hộp có 24 cây bút chì. Huyện kia chia phần đa số bút chì màu sắc đó mang đến 86 lớp. Hỏi mỗi lớp dìm được từng nào bút chì màu.

Bài 4. Một xe ô tô chở 27 bao gạo, từng bao nặng 50kg và chở 25 bao mì, từng bao nặng 30 kg. Hỏi xe kia chở tất cả bao nhiêu ki –lô-gam gạo cùng mì.

Bài 5. Một tấm học tất cả 12 lớp học, mỗi lớp học có 45 học sinh và 6 lớp học tập khác, từng lớp tất cả 42 học tập sinh. Hỏi trường đó gồm bao nhiêu học tập sinh.Bài 6. Một fan đi xe đạp tính ra trong 5 phút đi được 975m. Cứ đấm đá đều bởi vậy thì sau 45 phút sẽ đi được từng nào mét.

Bài 7. Chống họp A bao gồm 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 fan ngồi. Chống họp B bao gồm 14 hàng ghế, mỗi hàng ghế bao gồm 9 bạn ngồi. Hỏi số tín đồ ở chống nào nhiều hơn thế và nhiều hơn thế bao nhiêu người.

Bài 8. Một cửa hàng thực phẩm bao gồm 340 kg cá. Tín đồ ta vừa đưa đến siêu thị này 11 sọt cá, từng sọt 25 kg cá. Hỏi siêu thị đó có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam cá.

Bài 9. Một bạn đi xe đạp điện trong 125 phút đầu, mỗi phút đi được 198m cùng trong 112 phút sau, từng phút đi được 168m. Hỏi người đó đã đi quãng đường dài bao nhiêu mét?

Bài 10. Vừa đủ mỗi con gà mái đẻ cần được có 104g thóc ăn trong một ngày. Vào kho của trại chăn nuôi có đôi mươi kg thức ăn. Cùng với số thức nạp năng lượng đó bao gồm đủ để 375 bé gà mái đẻ nạp năng lượng trong một ngày không?

Bài 11. Có 2436 học viên tham gia đồng diễn thể dục. Vào đó 50% số học viên mặc áo xống đỏ, 1/3 số học sinh đó mặc áo quần vàng, số học viên còn lại mặc áo quần xanh. Hỏi bao gồm bao nhiêu học sinh mặc áo quần xanh?

Bài 12. Một người quốc bộ đi được 8524m trong 2 giờ. Hỏi nếu tín đồ đó đi dạo trong 2 giờ 30 phút thì được đoạn đường bao nhiêu mét?

Bài 13. Một đoàn thuyền giao hàng ra bến cảng. 5 chuyến đầu gửi được 25t ; 10 chuyến sau chuyển được 38 tấn; 5 chuyến cuối đưa được 17 tấn. Hỏi trung bình từng chuyến xe gửi được bao nhiêu tấn hàng?

Bài 14. Hai siêu thị cùng dấn 7420m vải. Cửa hàng thứ duy nhất trung bình hằng ngày bán được 265m vải, cửa hàng thứ nhì trung bình hàng ngày bán được 371m vải. Hỏi siêu thị nào buôn bán hết số vải sớm hơn cùng sớm hơn từng nào ngày?

DẠNG 8: BÀI TẬP VỀ DẤU HIỆU phân tách HẾT cho 2, 3, 5, 9

Bài 1. Trong những số 1476; 23490; 3258; 43005; 2477; 39374.

a/ các số chia hết cho 2:

b/ những số phân chia hết mang đến 5:

c/ những số phân tách hết mang đến 2 và 5:

d/ những số phân chia hết mang đến 3:

e/ những số phân chia hết 9:

g/ những số phân tách hết cho 3 cơ mà không phân chia hết cho 9:

h/ các số phân chia hết cho cả 2, 3, 5 với 9:

Bài 2. tìm kiếm chữ số phù hợp điền vào ô trống để được:

a/ 13... Phân chia hết mang lại 3;

b/ 4...0 phân tách hết 9;

c/ 24... Phân chia hết cho cả 3 cùng 5;

d/ 47... Phân tách hết cho cả 2 và 3;

Bài 3

a/ Viết bố số gồm 4 chữ số chia hết cho 2:

b/ Viết ba số gồm 3 chữ số phân chia hết cho 3:

c/ Viết cha số có 4 chữ số phân chia hết đến 5:

d/ Viết cha số bao gồm 4 chữ số chia hết mang đến 9:

e/ Viết cha số gồm 4 chữ số phân tách hết mang đến 2 và 5:

h/ Viết ba số bao gồm 3 chữ số phân tách hết cho 2 và 3:

i/ Viết cha số tất cả 3 chữ số chia hết đến 2; 3; 5 với 9:

DẠNG 9: BÀI TẬP VỀ PHÂN SỐ

Bài 1. Viết phân số chỉ phần đang to màu cho mỗi hình sau:

Bài 2. Viết bên dưới dạng phân số những thương sau:

2 : 5= …….; 15 : 8 =……..; 7 : 1 =…….; 3 : 7 = ……; 4 : 9 = …….; 12 : 3 =…..

2 : 3= …….; 11 : 8 =……..; 6 : 7 =…….; 7: 8 = ……; 4 : 3 = …….; 16 : 4 =…..

Bài 3. Viết từng phân số sau đây dưới dạng thương với tính thương theo mẫu:

Bài 4. Viết mỗi số sau dưới dạng phân số:

3 = ………..; 34 = ………; 13 = ………….; 25 = ……..; 387=………..

100 = ………..; 0 = ………; 456 = ………….; 57 = ……..; 32=………..

Bài 5. so sánh phân số cùng với 1:

Phân số có tử số to hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1

Phân số bao gồm tử số nhỏ nhiều hơn mẫu số thì phân số nhỏ thêm hơn 1

Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1

Bài 6. Rút gọn những phân số sau:

Vận dụng dấu hiệu chia hết đến 2, 3, 5, 9 nhằm rút gọn những phân số

Bài 8. Rút gọn những phân số:

Bài 9. Rút gọn các phân số:

DẠNG 10: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

Bài 1. một tấm học có 35 học tập sinh, trong đó số 3/5 học tập xếp các loại khá. Tính số học viên xếp một số loại khá của lớp đó.

Bài 2. Một sảnh trường hình chữ nhật có chiều nhiều năm 120m, chiều rộng bởi 5/6 chiều dài. Tính chu vi và mặc tích của sảnh trường đó.

Bài 3. Lớp 4A bao gồm 16 học viên nam với số học sinh nữ bằng 9/8 số học viên nam. Hỏi lớp đó bao gồm bao nhiêu học sinh?

Bài 4. Một sảnh trường hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 60m, chiều rộng bởi 3/5 chiều dài. Tính chu vi và mặc tích của sân trường đó.

Bài 5. Một siêu thị có 50 kilogam đường. Buổi sáng chào bán 10 kilogam đường, buổi chiều bán 3/8 số đường còn lại. Hỏi cả nhị buổi shop bán bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài 6. Quãng mặt đường từ công ty anh Hải mang đến thị xã dài 15km. Anh Hải đi từ nhà ra thị xã, lúc đi được 2/5 quãng con đường thì dừng lại nghỉ một lúc. Hỏi anh Hải còn nên đi tiếp từng nào ki-lô-mét nữa thì cho đến thị xã?

Bài 7. Gồm một kho đựng xăng. Lần đầu tín đồ ta lôi ra 32 850 lít xăng, lần sau mang ra bằng 1/3 lần đầu. Hỏi ban đầu trong kho bao gồm bao nhiêu lít xăng?