Phác đồ sơ cứu của bộ y tế

     

- Dùng cho phòng khám, nơi làm việc, trạm y tế,… hướng dẫn các bước xử lý sơ cấp cứu trong các trường hợp khẩn cấp.


Bạn đang xem: Phác đồ sơ cứu của bộ y tế

*
Bảo mật thông tin khách hàng
*
Nhận hàng dự kiến từ 2-3 ngày

*


Xem thêm: Top 7 Màn Hình Di Dộng Hdmi Tốt Nhất Hiện Nay, Man Hinh Di Dong Cho Laptop

*

Công dụng:- Dùng cho phòng khám, nơi làm việc, trạm y tế,… hướng dẫn các bước xử lý sơ cấp cứu trong các trường hợp khẩn cấp.

Chất liệu: - Decal dán, cán nilong chống thấm nước và bụi bẩn, keo dán chắc chắn, giấy in dày đẹp

Quy cách: 1 tờ A2 (59 x 42cm)#chợ thuốc tây,#vanhoanghean.com,#cho thuoc tay,#phác đồ sơ cứu,#hướng dẫn sơ cứu,#hướng dẫn sơ cứu,#Thanh Tuan Medical,#Thanh Tuấn Medical

 


C\u00f4ng d\u1ee5ng:- D\u00f9ng cho ph\u00f2ng kh\u00e1m, n\u01a1i l\u00e0m vi\u1ec7c, tr\u1ea1m y t\u1ebf,\u2026 h\u01b0\u1edbng d\u1eabn c\u00e1c b\u01b0\u1edbc x\u1eed l\u00fd s\u01a1 c\u1ea5p c\u1ee9u trong c\u00e1c tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p kh\u1ea9n c\u1ea5p.\n

Ch\u1ea5t li\u1ec7u: - Decal d\u00e1n, c\u00e1n nilong ch\u1ed1ng th\u1ea5m n\u01b0\u1edbc v\u00e0 b\u1ee5i b\u1ea9n, keo d\u00e1n ch\u1eafc ch\u1eafn, gi\u1ea5y in d\u00e0y \u0111\u1eb9p\nQuy c\u00e1ch: 1 t\u1edd A2 (59 x 42cm)#ch\u1ee3 thu\u1ed1c t\u00e2y,#vanhoanghean.com,#cho thuoc tay,#ph\u00e1c \u0111\u1ed3 s\u01a1 c\u1ee9u,#h\u01b0\u1edbng d\u1eabn s\u01a1 c\u1ee9u,#h\u01b0\u1edbng d\u1eabn s\u01a1 c\u1ee9u,#Thanh Tuan Medical,#Thanh Tu\u1ea5n Medical\n\u00a0","description_short":"- D\u00f9ng cho ph\u00f2ng kh\u00e1m, n\u01a1i l\u00e0m vi\u1ec7c, tr\u1ea1m y t\u1ebf,\u2026 h\u01b0\u1edbng d\u1eabn c\u00e1c b\u01b0\u1edbc x\u1eed l\u00fd s\u01a1 c\u1ea5p c\u1ee9u trong c\u00e1c tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p kh\u1ea9n c\u1ea5p.","available_now":"","available_later":"","id":15976,"id_product":15976,"out_of_stock":2,"new":0,"id_product_attribute":"0","quantity_wanted":1,"extraContent":<>,"allow_oosp":0,"category":"que-thu-phu-kien-vat-tu","category_name":"Que th\u1eed, ph\u1ee5 ki\u1ec7n, v\u1eadt t\u01b0","link":"https:\/\/vanhoanghean.com\/que-thu-phu-kien-vat-tu\/15976-phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.html","attribute_price":0,"price_tax_exc":80909.09,"price_without_reduction":88999.999,"reduction":0,"specific_prices":false,"quantity":100,"quantity_all_versions":100,"id_image":"vn-default","features":<{"name":"Lo\u1ea1i h\u00e0ng ho\u00e1","value":"V\u1eadt t\u01b0, ho\u00e1 ch\u1ea5t y t\u1ebf","id_feature":"21","position":"2"}>,"attachments":<>,"virtual":0,"pack":0,"packItems":<>,"nopackprice":0,"customization_required":false,"rate":10,"tax_name":"GTGT VN 10%","ecotax_rate":0,"unit_price":"","customizations":{"fields":<>},"id_customization":0,"is_customizable":false,"show_quantities":false,"quantity_label":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","quantity_discounts":<>,"customer_group_discount":0,"images":<{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/vanhoanghean.com\/23682-small_default\/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":100,"height":106},"cart_default":{"url":"https:\/\/vanhoanghean.com\/23682-cart_default\/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":250,"height":266},"medium_default":{"url":"https:\/\/vanhoanghean.com\/23682-medium_default\/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":450,"height":478},"home_default":{"url":"https:\/\/vanhoanghean.com\/23682-home_default\/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":450,"height":478},"large_default":{"url":"https:\/\/vanhoanghean.com\/23682-large_default\/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":800,"height":850}},"small":{"url":"https:\/\/vanhoanghean.com\/23682-small_default\/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":100,"height":106},"medium":{"url":"https:\/\/vanhoanghean.com\/23682-medium_default\/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":450,"height":478},"large":{"url":"https:\/\/vanhoanghean.com\/23682-large_default\/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":800,"height":850},"legend":"Ph\u00e1c \u0111\u1ed3 s\u01a1 c\u1ee9u v\u00e0 x\u1eed l\u00fd s\u1ed1c ph\u1ea3n v\u1ec7 theo ti\u00eau chu\u1ea9n B\u1ed9 Y T\u1ebf - Gi\u00fap h\u01b0\u1edbng d\u1eabn x\u1eed l\u00fd s\u01a1 c\u1ea5p c\u1ee9u","cover":"1","id_image":"23682","position":"1","associatedVariants":<>}>,"cover":{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/vanhoanghean.com\/23682-small_default\/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":100,"height":106},"cart_default":{"url":"https:\/\/vanhoanghean.com\/23682-cart_default\/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":250,"height":266},"medium_default":{"url":"https:\/\/vanhoanghean.com\/23682-medium_default\/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":450,"height":478},"home_default":{"url":"https:\/\/vanhoanghean.com\/23682-home_default\/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":450,"height":478},"large_default":{"url":"https:\/\/vanhoanghean.com\/23682-large_default\/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":800,"height":850}},"small":{"url":"https:\/\/vanhoanghean.com\/23682-small_default\/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":100,"height":106},"medium":{"url":"https:\/\/vanhoanghean.com\/23682-medium_default\/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":450,"height":478},"large":{"url":"https:\/\/vanhoanghean.com\/23682-large_default\/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":800,"height":850},"legend":"Ph\u00e1c \u0111\u1ed3 s\u01a1 c\u1ee9u v\u00e0 x\u1eed l\u00fd s\u1ed1c ph\u1ea3n v\u1ec7 theo ti\u00eau chu\u1ea9n B\u1ed9 Y T\u1ebf - Gi\u00fap h\u01b0\u1edbng d\u1eabn x\u1eed l\u00fd s\u01a1 c\u1ea5p c\u1ee9u","cover":"1","id_image":"23682","position":"1","associatedVariants":<>},"has_discount":false,"discount_type":null,"discount_percentage":null,"discount_percentage_absolute":null,"discount_amount":null,"discount_amount_to_display":null,"price_amount":89000,"unit_price_full":"","show_availability":true,"availability_date":null,"availability_message":"","availability":"available"}" >

Chi tiết sản phẩm