Phác đồ sơ cứu của bộ y tế

     

- cần sử dụng cho chống khám, địa điểm làm việc, trạm y tế,… hướng dẫn công việc xử lý sơ cung cấp cứu trong những trường thích hợp khẩn cấp.


Bạn đang xem: Phác đồ sơ cứu của bộ y tế

*
Bảo mật thông tin khách hàng
*
Nhận sản phẩm dự con kiến từ 2-3 ngày

*


Xem thêm: Top 7 Màn Hình Di Dộng Hdmi Tốt Nhất Hiện Nay, Man Hinh Di Dong Cho Laptop

*

Công dụng:- cần sử dụng cho chống khám, khu vực làm việc, trạm y tế,… phía dẫn công việc xử lý sơ cấp cho cứu trong số trường đúng theo khẩn cấp.

Chất liệu: - de-cal dán, cán nilong chống thẩm thấu nước và bụi bẩn, keo dán dán chắc chắn, giấy in dày đẹp

Quy cách: 1 tờ A2 (59 x 42cm)#chợ dung dịch tây,#vanhoanghean.com,#cho thuoc tay,#phác đồ dùng sơ cứu,#hướng dẫn sơ cứu,#hướng dẫn sơ cứu,#Thanh Tuan Medical,#Thanh Tuấn Medical

 


Cu00f4ng du1ee5ng:- Du00f9ng cho phu00f2ng khu00e1m, nu01a1i lu00e0m viu1ec7c, tru1ea1m y tu1ebf,u2026 hu01b0u1edbng du1eabn cu00e1c bu01b0u1edbc xu1eed lu00fd su01a1 cu1ea5p cu1ee9u trong cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p khu1ea9n cu1ea5p.

Chu1ea5t liu1ec7u: - de-cal du00e1n, cu00e1n nilong chu1ed1ng thu1ea5m nu01b0u1edbc vu00e0 bu1ee5i bu1ea9n, keo dán giấy du00e1n chu1eafc chu1eafn, giu1ea5y in du00e0y u0111u1eb9p Quy cu00e1ch: 1 tu1edd A2 (59 x 42cm)#chu1ee3 thuu1ed1c tu00e2y,#vanhoanghean.com,#cho thuoc tay,#phu00e1c u0111u1ed3 su01a1 cu1ee9u,#hu01b0u1edbng du1eabn su01a1 cu1ee9u,#hu01b0u1edbng du1eabn su01a1 cu1ee9u,#Thanh Tuan Medical,#Thanh Tuu1ea5n Medical u00a0","description_short":"- Du00f9ng cho phu00f2ng khu00e1m, nu01a1i lu00e0m viu1ec7c, tru1ea1m y tu1ebf,u2026 hu01b0u1edbng du1eabn cu00e1c bu01b0u1edbc xu1eed lu00fd su01a1 cu1ea5p cu1ee9u vào cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p khu1ea9n cu1ea5p.","available_now":"","available_later":"","id":15976,"id_product":15976,"out_of_stock":2,"new":0,"id_product_attribute":"0","quantity_wanted":1,"extraContent":<>,"allow_oosp":0,"category":"que-thu-phu-kien-vat-tu","category_name":"Que thu1eed, phu1ee5 kiu1ec7n, vu1eadt tu01b0","link":"https://vanhoanghean.com/que-thu-phu-kien-vat-tu/15976-phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.html","attribute_price":0,"price_tax_exc":80909.09,"price_without_reduction":88999.999,"reduction":0,"specific_prices":false,"quantity":100,"quantity_all_versions":100,"id_image":"vn-default","features":<"name":"Lou1ea1i hu00e0ng hou00e1","value":"Vu1eadt tu01b0, hou00e1 chu1ea5t y tu1ebf","id_feature":"21","position":"2">,"attachments":<>,"virtual":0,"pack":0,"packItems":<>,"nopackprice":0,"customization_required":false,"rate":10,"tax_name":"GTGT nước ta 10%","ecotax_rate":0,"unit_price":"","customizations":"fields":<>,"id_customization":0,"is_customizable":false,"show_quantities":false,"quantity_label":"Su1ea3n phu1ea9m","quantity_discounts":<>,"customer_group_discount":0,"images":<"bySize":"small_default":"url":"https://vanhoanghean.com/23682-small_default/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":100,"height":106,"cart_default":"url":"https://vanhoanghean.com/23682-cart_default/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":250,"height":266,"medium_default":"url":"https://vanhoanghean.com/23682-medium_default/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":450,"height":478,"home_default":"url":"https://vanhoanghean.com/23682-home_default/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":450,"height":478,"large_default":"url":"https://vanhoanghean.com/23682-large_default/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":800,"height":850,"small":"url":"https://vanhoanghean.com/23682-small_default/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":100,"height":106,"medium":"url":"https://vanhoanghean.com/23682-medium_default/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":450,"height":478,"large":"url":"https://vanhoanghean.com/23682-large_default/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":800,"height":850,"legend":"Phu00e1c u0111u1ed3 su01a1 cu1ee9u vu00e0 xu1eed lu00fd su1ed1c phu1ea3n vu1ec7 theo tiu00eau chuu1ea9n Bu1ed9 Y Tu1ebf - Giu00fap hu01b0u1edbng du1eabn xu1eed lu00fd su01a1 cu1ea5p cu1ee9u","cover":"1","id_image":"23682","position":"1","associatedVariants":<>>,"cover":"bySize":"small_default":"url":"https://vanhoanghean.com/23682-small_default/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":100,"height":106,"cart_default":"url":"https://vanhoanghean.com/23682-cart_default/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":250,"height":266,"medium_default":"url":"https://vanhoanghean.com/23682-medium_default/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":450,"height":478,"home_default":"url":"https://vanhoanghean.com/23682-home_default/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":450,"height":478,"large_default":"url":"https://vanhoanghean.com/23682-large_default/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":800,"height":850,"small":"url":"https://vanhoanghean.com/23682-small_default/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":100,"height":106,"medium":"url":"https://vanhoanghean.com/23682-medium_default/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":450,"height":478,"large":"url":"https://vanhoanghean.com/23682-large_default/phac-d-s-cu-va-x-ly-sc-phn-v-theo-tieu-chun-b-y-t-giup-hng-dn-x-ly-s-cp-cu-.jpg","width":800,"height":850,"legend":"Phu00e1c u0111u1ed3 su01a1 cu1ee9u vu00e0 xu1eed lu00fd su1ed1c phu1ea3n vu1ec7 theo tiu00eau chuu1ea9n Bu1ed9 Y Tu1ebf - Giu00fap hu01b0u1edbng du1eabn xu1eed lu00fd su01a1 cu1ea5p cu1ee9u","cover":"1","id_image":"23682","position":"1","associatedVariants":<>,"has_discount":false,"discount_type":null,"discount_percentage":null,"discount_percentage_absolute":null,"discount_amount":null,"discount_amount_to_display":null,"price_amount":89000,"unit_price_full":"","show_availability":true,"availability_date":null,"availability_message":"","availability":"available"}" >

Chi tiết sản phẩm