Phải là hồng phai xanh thắm

     
Tên gốc: TRI PHỦ? TRI PHỦ? ỨNG THỊ LỤC PHÌ HỒNG SẤU(Thật ư? Thật ư? Phải là hồng phai xanh thắm)Tác Giả: QUAN TÂM TẮC LOẠN.

Bạn đang xem: Phải là hồng phai xanh thắm

Nội Dung: xuyên ổn ko, điền văn, trạch đấu.

Độ dài: 220 chương+ 4 phiên ngoại

Nữ Chính: Thịnh Minc Lan

Editor: Kamyochan, Nàng Riva, Rù, XiaoYing96, Hinchan, Marukochan0808, Minc Hạ.

Xin gửi lời rất cảm ơn đến em Tiên vẫn giúp đỡ chị edit những đoạn cực nhọc, cảm ơn các bạn Ivy đang nhiệt tình giúp bản thân beta bao gồm tả và lỗi mô tả.

Cân đề cập trước lúc đọc:

Do sở thích riêng của editor cần nhân xưng trong truyện theo xu hướng thuần Việt, tức là không tồn tại tỉ muội, huynh đệ, cữu cữu xuất xắc thđộ ẩm thđộ ẩm nhưng đã là anh, chị, em, cô, dì, crúc bác; tiểu tlỗi, thiếu thốn gia đang là cô cậu, ví dụ như cô Sáu, cậu Cả… Các thành ngữ Hán Việt với thơ sẽ được dịch hoặc thay thế bởi thành ngữ khớp ứng trong giờ Việt (bạn dạng Hán Việt sẽ được chú thích riêng biệt sau). Vậy bạn đọc quan tâm đến trước khi đọc truyện coi tất cả phù hợp không nhé, xin cảm ơn tất cả cbất lương mang vẫn vẫn cùng đã ủng hộ bọn chúng tớ edit loại hố sâu tun hút với tốn nơ ron này!

Trong khi chúng tớ đang dần trong quy trình beta lần 2 truyện (vẫn beta mang lại chương 15), cho nên các các bạn sẽ thấy còn nhiều lỗi bao gồm tả tương tự như ko thống nhất xưng hô, độc nhất là trong tầm 20 chương thơm đầu. Chúng tớ sẽ cố gắng beta với khắc chế, chúng ta cảm thông nhé! Nếu chúng ta gồm thấy lỗi không nên thì cứ góp ý, chúng mình đã gìn giữ với sửa Lúc tiến hành beta.

Xem thêm: Vẻ Đẹp Hút Hồn Của Những Chiếc Áo Măng Tô Dạ Nữ Đẹp Nhất Tphcm

nhận xét by Minh Hạ.

Văn Án

Quyển 1 : Hải đường chũm mùi hương hoa hé nụ, một đóa trân quý ai oán lẻ loi.

Chương thơm 1 ;Chương 2 ; Chương 3 ; Chương 4 ; Chương 5;

Chương 6 ; Cmùi hương 7 ; Cmùi hương 8 ; Chương 9 ; Chương 10

Cmùi hương 11; Chương 12; Chương thơm 13; Chương 14; Chương thơm 15

Chương thơm 16; Chương thơm 17; Chương thơm 18; Chương thơm 19; Cmùi hương 20

Chương thơm 21; Chương 22; Cmùi hương 23; Chương 24;Chương 25

Chương 26; Cmùi hương 27; Chương 28; Chương thơm 29; Chương 30

Chương thơm 31; Cmùi hương 32; Chương 33

Quyển 2: Phấn mai tan tác kém màu hương thơm, xung quanh lối đỏ hây ngọc hải đường

Chương 34; Cmùi hương 35; Cmùi hương 36; Chương 37; Cmùi hương 38

Cmùi hương 39; Chương 40; Chương 41; Chương 42; Chương thơm 43

Cmùi hương 44; Cmùi hương 45; Cmùi hương 46; Cmùi hương 47; Chương thơm 48

Cmùi hương 49; Cmùi hương 50; Cmùi hương 51; Cmùi hương 52; Chương thơm 53

Chương 54; Chương 55; Chương 56; Chương 57; Chương thơm 58

Cmùi hương 59; Cmùi hương 60; Cmùi hương 61; Chương 62; Chương thơm 63

Cmùi hương 64; Chương thơm 65; Chương thơm 66; Chương thơm 67; Chương thơm 68;

Cmùi hương 69; Chương 70; Chương thơm 71; Chương thơm 72; Chương thơm 73;

Cmùi hương 74; Chương thơm 75; Chương 76; Chương thơm 77; Chương 78;

Chương 79; Cmùi hương 80; Chương thơm 81; Chương 82; Chương thơm 83;

Chương thơm 84; Cmùi hương 85; Chương thơm 86; Chương thơm 87; Chương 88;

Chương thơm 89; Cmùi hương 90; Chương 91; Chương 92; Chương 93;

Chương 94; Chương thơm 95; Cmùi hương 96; Cmùi hương 97;

Đừng bỏ qua bài bác viết: Tại sao cần download một blog truyện ngôn tình.

Quyển 3: Hải mặt đường chẳng nuối tiếc màu son phấn, đâu chỉ lầu vàng bắt đầu vinc hoa

Phiên Ngoại 1;

Chương thơm 98; Chương 99; Cmùi hương 100; Chương 101; Cmùi hương 102;

Chương 103; Chương thơm 104; Chương thơm 105; Chương thơm 106; Chương thơm 107;

Chương 108; Chương thơm 109; Chương 110; Chương thơm 111; Chương 112;

Cmùi hương 113; Cmùi hương 114; Chương 115; Chương 116; Chương 117;

Cmùi hương 118; Chương 119; Chương 120; Chương thơm 121; Cmùi hương 122;

Cmùi hương 123; Chương 124; Chương 125; Cmùi hương 126; Chương thơm 127;

Chương thơm 128; Cmùi hương 129; Chương 130; Chương 131; Cmùi hương 132;

Phiên Ngoại về Thu Nương;

Cmùi hương 133; Cmùi hương 134; Cmùi hương 135; Cmùi hương 136; Chương 137;

Chương thơm 138; Chương thơm 139; Cmùi hương 140; Chương 141; Cmùi hương 142;

Chương 143; Chương thơm 144; Chương 145; Chương thơm 146; Chương 147;

Chương 148; Chương thơm 149; Chương thơm 150; Cmùi hương 151; Cmùi hương 152;

Chương 153; Chương 154; Chương thơm 155; Chương 156; Chương 157;

Chương 158; Chương thơm 159; Chương 160; Cmùi hương 161; Chương 162;

Chương thơm 163; Chương 164; Chương 165; Chương 166; Cmùi hương 167;

Cmùi hương 168; Chương 169; Chương thơm 170; Chương 171; Cmùi hương 172;

Chương 173; Chương 174; Chương 175; Chương thơm 176; Chương thơm 177;

Chương thơm 178; Cmùi hương 179; Chương thơm 180; Chương 181; Cmùi hương 182;

Chương thơm 183; Chương thơm 184; Chương thơm 185; Cmùi hương 186; Chương thơm 187;

Chương 188; Chương thơm 189; Cmùi hương 190; Chương 191; Cmùi hương 192;

Cmùi hương 193; Chương thơm 194; Cmùi hương 195 Chương thơm 196; Chương 197;

Cmùi hương 198; Chương thơm 199; Chương thơm 200; Cmùi hương 201; Cmùi hương 202;

Cmùi hương 203; Chương 204; Chương 205; Chương 206; Cmùi hương 207;

Chương 208; Chương thơm 209; Cmùi hương 210; Chương 211; Cmùi hương 212;

Chương thơm 213; Chương thơm 214; Cmùi hương 215; Chương 216; Cmùi hương 217;

Chương 218; Chương thơm 219; Chương 220;

Ngoại truyện

Ngoại truyện 1: Ngọc Châu

Ngoại truyện 2: Tú Xảo

Ngoại truyện 3: Thúy Thiền

Ngoại truyện 4: Linch Nhi

Ngoại truyện 5: Tuyết tháng hai

Ngoại truyện 6: Khóa bầy hương (1)

Ngoại truyện 6: Khóa bầy mùi hương (2)

Ngoại truyện 7: Thẹn nắng tay bịt lụa, ảm đạm xuân xấu hổ điểm trang

Lời cuối sách của tác giả

Truyện đã có gửi thể thành phyên ổn mang tựa đề là “Minch Lan Truyện”. Phyên cũng hay không kỉm nên chúng ta cứ yên ổn trung ương nhảy hố nhé. Xem trên FPT Play thì rõ nét hơn cùng có cả bản sub lẫn ttiết minc.