Sách giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2

     
Giải vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 37, 38 tập 2: luyện tập chung, hỗ trợ các em học viên củng cố kiến thức và kỹ năng và đọc rõ cách thức giải những dạng bài tập trong vở bài bác tập.

Bạn đang xem: Sách giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2


Giải Toán lớp 5 vở bài xích tập tập 2 trang 37, 38: luyện tập chung bao gồm đáp án hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài bác tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại những kiến thức bao gồm trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tìm hiểu thêm lời giải chi tiết.

Giải bài xích 1 trang 37 vở bài tập Toán lớp 5 tập 2

Tính diện tích xung quanh cùng thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a. Chiều lâu năm 0,9m, chiều rộng 0,6m, chiều cao 1,1m.

b. Chiều nhiều năm 4/5dm, chiều rộng lớn 2/3dm, độ cao 3/4dm

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Chu vi mặt dưới = (chiều lâu năm + chiều rộng) × 2.

- diện tích xung xung quanh = chu vi dưới đáy × chiều cao.

- Thể tích = chiều nhiều năm × chiều rộng × chiều cao.

Bài giải

a. Chu vi dưới mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

(0,9 + 0,6) ⨯ 2 = 3 (m)

Diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhật là:

3 ⨯ 1,1 = 3,3 (m2)

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

0,9 ⨯ 0,6 ⨯ 1,1 = 0,594 (m3)

b. Chu vi hình vỏ hộp chữ nhật là:

Diện tích bao phủ hình hộp chữ nhật là:

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

Đáp số: a. 3,3m2 ; 0,594m3

Giải bài xích 2 vở bài xích tập Toán lớp 5 tập 2 trang 38

Một hình lập phương tất cả cạnh 3,5dm. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó.

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

- diện tích s toàn phần = diện tích một khía cạnh × 6 = cạnh × cạnh × 6.

- Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh.

Xem thêm: Top 6 Shop Bán Cá Bảy Màu Đẹp Mà Rẻ, Cá Bảy Màu Giá Tốt Tháng 10, 2021

Đáp án

Diện tích một khía cạnh hình lập phương là:

3,5 ⨯ 3,5 = 12,25 (dm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là:

12,25 ⨯ 6 = 73,5 (dm2)

Thể tích của hình lập phương là:

3,5 ⨯ 3,5 ⨯ 3,5 = 42,875 (dm3)

Đáp số:

Diện tích toàn phần 73,5dm2;

Thể tích 42,875dm3

Giải bài 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 38 tập 2

Biết thể tích của hình lập phương bởi 27cm3. Hãy tính diện tích s toàn phần của hình lập phương đó.

Hướng dẫn: có thể tìm độ nhiều năm cạnh của hình lập phương bằng phương pháp thử thứu tự với các số đo 1cm, 2cm, …

Phương pháp giải:

- tìm độ nhiều năm cạnh của hình lập phương bằng phương pháp thử lần lượt với những số đo 1cm, 2cm, …

Hình lập phương độ lâu năm cạnh là a có thể tích là V = a × a × a.

- Tính diện tích s toàn phần = diện tích s một phương diện × 6 = cạnh × cạnh × 6.

Bài giải

- nếu cạnh hình lập phương là 1cm thì thể tích hình lập phương là:

1 ⨯ 1 ⨯ 1 = 1 (cm3) (loại)

- ví như cạnh hình lập phương là 2cm thì thể tích hình lập phương là:

2 ⨯ 2 ⨯ 2 = 8 (cm3) (loại)

- ví như cạnh hình lập phương là 3cm thì thể tích hình lập phương là:

3 ⨯ 3 ⨯ 3 = 27 (cm3) (nhận)

Vậy hình lập phương có cạnh nhiều năm 3cm.

Diện tích một phương diện hình lập phương là:

3 ⨯ 3 = 9 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là:

9 ⨯ 6 = 54 (cm2)

Đáp số: 54cm2

Giải bài xích 4 tập 2 vở bài bác tập Toán lớp 5 trang 38

Tính thể tích của khối gỗ bao gồm dạng như hình bên:

Phương pháp giải:

- tìm kiếm thể tích của gỗ khối hình lập phương cạnh 1cm.

- tìm kiếm tổng số cục gỗ hình lập phương cạnh 1cm tất cả trong khối gỗ sẽ cho.

- Thể tích gỗ khối = thể tích của cục gỗ hình lập phương cạnh 1cm × tổng số gỗ khối hình lập phương cạnh 1cm.

Đáp án

Bài giải

Thể tích hình lập phương cạnh 1cm là:

1 ⨯ 1 ⨯ 1 = 1 (cm3)

Số hình lập phương tạo thành thành khối gỗ:

3 ⨯ 2 = 6 (hình)

Thể tích gỗ khối là:

1 ⨯ 6 = 6 (cm3)

Đáp số: 6cm3

CLICK ngay vào nút TẢI VỀ dưới trên đây để tải bài xích giải Toán lớp 5 vở bài bác tập tập 2 trang 37, 38: rèn luyện chung tệp tin word và pdf hoàn toàn miễn giá tiền từ bọn chúng tôi.