SƠ ĐỒ TƯ DUY MÔN VĂN LỚP 9

Chinh phục chăm đề thơ với truyện tân tiến Ngữ văn 9 bằng sơ đồ tư duy.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy môn văn lớp 9

Trọn bộ sơ đồ tứ duy môn ngữ văn lớp 9 học kỳ I với học kỳ II.

Mục: Ngữ Văn Ôn Thi Vào Lớp 10


1. Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Ánh trăng (Nguyễn Duy)

*
Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Ánh

2. Sơ Đồ bốn Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Bài thơ về tiểu team xe ko kính (Phạm Tiến Duật)

*
Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Bài thơ về tiểu nhóm xe không kính (Phạm Tiến Duật)

3. Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Bếp lửa (Bằng Việt)

*
Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Bếp lửa (Bằng Việt)

4. Sơ Đồ bốn Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Đoàn thuyền tấn công cá (Huy Cận)

*
Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Đoàn thuyền tấn công cá (Huy Cận)

5. Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Đồng chí (Chính Hữu)

*
Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Đồng chí (Chính Hữu)

6.

Xem thêm: Mách Nhỏ Bạn Những Cách Tặng Quà Cho Bạn Trai Đáng Yêu Và Ý Nghĩa

Sơ Đồ bốn Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải)

*
Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Mùa xuân nho nhỏ dại (Thanh Hải)

7. Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Nói với bé (Y Phương)

*
Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Nói với con (Y Phương)

8. Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Sang thu (Hữu Thỉnh)

*
Sơ Đồ bốn Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Sang thu (Hữu Thỉnh)

9. Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Viếng lăng bác hồ chí minh (Viễn Phương)

*
Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Viếng lăng bác hồ chí minh (Viễn Phương)

10. Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Chiếc lược ngà (Nguyễn quang quẻ Sáng)

*
Sơ Đồ bốn Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Chiếc lược ngà (Nguyễn quang quẻ Sáng)

11. Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Lặng lẽ Sa page authority (Nguyễn Thành Long)

*
Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Lặng lẽ Sa pa (Nguyễn Thành Long)

12. Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: buôn bản (Kim Lân)

*
Sơ Đồ tư Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9: làng (Kim Lân)

13. Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê)

*
Sơ Đồ tứ Duy Môn Ngữ Văn Lớp 9:Những ngôi sao sáng xa xôi (Lê Minh Khuê)