Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn

     

 Từ . Giờ phút, ngày tháng năm đôi mươi . ; tại . . Shop chúng tôi tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần . Tháng . / .

Thành phần tham dự:

 + nhà tọa:.

Bạn đang xem: Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn

 + Thư ký:.

Xem thêm: Có Nên Dùng Máy Sưởi Dầu Là Gì ? Những Công Dụng Tuyệt Vời Của Máy Sưởi

 + Tổng số:.

 + Vắng: .

 1 .Lý do:

 2 .Lý do:

 3. Lý do:

 


*
24 trang
*
trung218
*
*
5164
*
1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu mã của tài liệu "Sổ biên chép sinh hoạt chăm môn", để cài đặt tài liệu nơi bắt đầu về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên

PHÒNG GD & ĐT PHÚ QUỐCTRƯỜNG TH – thcs BÃI THƠMTỔ XÃ HỘISỔ GHI CHÉP SINH HOẠT CHUYÊN MÔNNĂM HỌC : 2015 - 2016BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁO VIÊN trong TỔ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016SttHọ và tênNHIỆM VỤGHI CHÚ1Tống Hoàng Linh2Nguyễn Thị Thu hương thơm 3Phạm Thị Thúy4Trần Thị Huệ5Phạm Thị Nhàn6Nguyễn Trí Tài7Lê Thanh Phúc8Nguyễn Thị Tú Trinh9Lê Đức Trung10Phan Văn Đồn11Nghiêu đón đầu 12Nguyễn Xuân HoànBẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁO VIÊN vào TỔ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 – 2016.SttHọ với tênNHIỆM VỤGHI CHÚ1Tống Hoàng Linh2Nguyễn Thị Thu hương 3Phạm Thị Thúy4Trần Thị Huệ5Phạm Thị Nhàn6Nguyễn Trí Tài7Lê Thanh Phúc8Nguyễn Thị Tú Trinh9Lê Đức Trung10Phan Văn Đồn11Nghiêu đi đầu 12Nguyễn Xuân HoànTRƯỜNG TH – trung học cơ sở BÃI THƠM TỔ XÃ HỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúcBIÊN BẢNSINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN: từ bỏ . Giờ phút, tháng ngày năm 20. ; trên ... Chúng tôi tổ chức sinh hoạt trình độ chuyên môn lần . Tháng .. /. Yếu tắc tham dự: + công ty tọa:.....................................................................................+ Thư ký:.......................................................................................+ Tổng số:........................................................................................+ Vắng: ...........................................1...Lý do:2...Lý do:3. Lý do:II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: kết thúc sinh hoạt chuyên môn vào dịp . Giờ đồng hồ phút cùng ngày.TTCMTHƯ KÝTRƯỜNG TH – thcs BÃI THƠM TỔ XÃ HỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúcBIÊN BẢNSINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN: từ bỏ . Giờ phút, tháng ngày năm 20. ; trên ... Công ty chúng tôi tổ chức sinh hoạt trình độ lần . Mon .. /. Yếu tố tham dự: + chủ tọa:.....................................................................................+ Thư ký:.......................................................................................+ Tổng số:........................................................................................+ Vắng: ...........................................1...Lý do:2...Lý do:3. Lý do:II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: xong sinh hoạt trình độ vào thời điểm . Giờ phút cùng ngày.TTCMTHƯ KÝTRƯỜNG TH – trung học cơ sở BÃI THƠM TỔ XÃ HỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢNSINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN: từ . Giờ đồng hồ phút, ngày tháng năm 20. ; trên ... Công ty chúng tôi tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần . Tháng .. /. Yếu tố tham dự: + công ty tọa:.....................................................................................+ Thư ký:.......................................................................................+ Tổng số:........................................................................................+ Vắng: ...........................................1...Lý do:2...Lý do:3. Lý do:II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: xong xuôi sinh hoạt trình độ chuyên môn vào cơ hội . Tiếng phút cùng ngày.TTCMTHƯ KÝTRƯỜNG TH – trung học cơ sở BÃI THƠM TỔ XÃ HỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúcBIÊN BẢNSINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN: tự . Tiếng phút, tháng ngày năm 20. ; trên ... Shop chúng tôi tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần . Tháng .. /. Nhân tố tham dự: + nhà tọa:.....................................................................................+ Thư ký:.......................................................................................+ Tổng số:........................................................................................+ Vắng: ...........................................1...Lý do:2...Lý do:3. Lý do:II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: chấm dứt sinh hoạt trình độ vào dịp . Tiếng phút thuộc ngày.TTCMTHƯ KÝTRƯỜNG TH – trung học cơ sở BÃI THƠM TỔ XÃ HỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúcBIÊN BẢNSINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN: từ bỏ . Tiếng phút, tháng ngày năm 20. ; trên ... Cửa hàng chúng tôi tổ chức sinh hoạt trình độ chuyên môn lần . Mon .. /. Thành phần tham dự: + chủ tọa:.....................................................................................+ Thư ký:.......................................................................................+ Tổng số:........................................................................................+ Vắng: ...........................................1...Lý do:2...Lý do:3. Lý do:II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: chấm dứt sinh hoạt chuyên môn vào lúc . Tiếng phút cùng ngày.TTCMTHƯ KÝTRƯỜNG TH – trung học cơ sở BÃI THƠM TỔ XÃ HỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢNSINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN: từ . Giờ phút, ngày tháng năm 20. ; trên ... Cửa hàng chúng tôi tổ chức sinh hoạt trình độ lần . Tháng .. /. Yếu tắc tham dự: + chủ tọa:.....................................................................................+ Thư ký:.......................................................................................+ Tổng số:........................................................................................+ Vắng: ...........................................1...Lý do:2...Lý do:3. Lý do:II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: xong sinh hoạt trình độ vào lúc . Giờ đồng hồ phút thuộc ngày.TTCMTHƯ KÝTRƯỜNG TH – thcs BÃI THƠM TỔ XÃ HỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúcBIÊN BẢNSINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN: tự . Tiếng phút, ngày tháng năm 20. ; trên ... Cửa hàng chúng tôi tổ chức sinh hoạt trình độ chuyên môn lần . Tháng .. /. Yếu tố tham dự: + chủ tọa:.....................................................................................+ Thư ký:.......................................................................................+ Tổng số:........................................................................................+ Vắng: ...........................................1...Lý do:2...Lý do:3. Lý do:II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: kết thúc sinh hoạt trình độ chuyên môn vào thời gian . Giờ phút cùng ngày.TTCMTHƯ KÝTRƯỜNG TH – thcs BÃI THƠM TỔ XÃ HỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢNSINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN: từ . Giờ phút, tháng ngày năm 20. ; tại ... Chúng tôi tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần . Tháng .. /. Yếu tố tham dự: + chủ tọa:.....................................................................................+ Thư ký:.......................................................................................+ Tổng số:........................................................................................+ Vắng: ...........................................1...Lý do:2...Lý do:3. Lý do:II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: hoàn thành sinh hoạt chuyên môn vào cơ hội . Giờ phút cùng ngày.TTCMTHƯ KÝTRƯỜNG TH – thcs BÃI THƠM TỔ XÃ HỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢNSINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN: tự . Giờ đồng hồ phút, ngày tháng năm 20. ; tại ... Chúng tôi tổ chức sinh hoạt trình độ lần . Mon .. /. Thành phần tham dự: + công ty tọa:.....................................................................................+ Thư ký:.......................................................................................+ Tổng số:........................................................................................+ Vắng: ...........................................1...Lý do:2...Lý do:3. Lý do:II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: kết thúc sinh hoạt trình độ vào lúc . Tiếng phút cùng ngày.TTCMTHƯ KÝTRƯỜNG TH – thcs BÃI THƠM TỔ XÃ HỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúcBIÊN BẢNSINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN: trường đoản cú . Giờ phút, tháng ngày năm 20. ; trên ... Shop chúng tôi tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần . Mon .. /. Yếu tắc tham dự: + chủ tọa:.....................................................................................+ Thư ký:.......................................................................................+ Tổng số:........................................................................................+ Vắng: ...........................................1...Lý do:2...Lý do:3. Lý do:II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: chấm dứt sinh hoạt chuyên môn vào thời điểm . Giờ phút cùng ngày.TTCMTHƯ KÝTRƯỜNG TH – thcs BÃI THƠM TỔ XÃ HỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúcBIÊN BẢNSINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN: trường đoản cú . Giờ đồng hồ phút, ngày tháng năm 20. ; trên ... Công ty chúng tôi tổ chức sinh hoạt trình độ lần . Tháng .. /. Thành phần tham dự: + công ty tọa:.....................................................................................+ Thư ký:.......................................................................................+ Tổng số:........................................................................................+ Vắng: ...........................................1...Lý do:2...Lý do:3. Lý do:II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: kết thúc sinh hoạt trình độ vào lúc . Giờ phút thuộc ngày.TTCMTHƯ KÝ