Thông tư 26 bộ tài chính

     

Hỗ trợ 300 nghìn/người cho nhiều đối tượng người dùng tự nguyện triệt sản


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 26/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 mon 3 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ghê PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤCTIÊU Y TẾ - DÂN SỐ GIAI ĐOẠN 2016-2020

Căn cứ Luật giá cả nhà nướcngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 mon 12 năm năm nhâm thìn của cỗ Tài chủ yếu quy định cụ thể thi hành một trong những Điềucủa Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Tài chính;

Thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26 mon 8 năm năm 2016 của chính phủ phê duyệt công ty trương chi tiêu các chươngtrình kim chỉ nam giai đoạn 2016-2020;

Thực hiện quyết định số1125/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ phê xem xét chươngtrình kim chỉ nam Y tế - số lượng dân sinh giai đoạn 2016-2020 (sau phía trên viết tắt là Quyết địnhsố 1125/QĐ-TTg);

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Tàichính hành chính sự nghiệp;

Bộ trưởng cỗ Tài chính ban hànhThông bốn quy định thống trị và sử dụng kinh phí sự nghiệp triển khai chương trìnhmục tiêu Y tế - số lượng dân sinh giai đoạn 2016-2020.

Bạn đang xem: Thông tư 26 bộ tài chính

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông bốn này giải pháp việc quản lý vàsử dụng nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp của giá thành nhà nước tiến hành chương trìnhmục tiêu Y tế - dân số giai đoạn 2016-2020 (sau phía trên viết tắt là chương trình)theo quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31 mon 7 năm 2017 của Thủ tướng chủ yếu phủ(bao bao gồm cả vốn đối ứng những chương trình, dự án công trình để tiến hành chương trình); trừcác khoản hỗ trợ có mục đích của những tổ chức, cá nhân trong và kế bên nước, cáckhoản hỗ trợ mà công ty tài trợ (hoặc thay mặt đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ) vàphía nước ta đã có thỏa thuận về câu chữ và nút chi.

2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng so với các cơquan, đối chọi vị, tổ chức, cá nhân quản lý, thực hiện và thụ hưởng trọn nguồn ngân sách đầu tư sựnghiệp của giá thành nhà nước triển khai chương trình.

Điều 2. Nguồnkinh phí triển khai chương trình

1. Ngân sách trung ương:

a) bảo đảm kinh phí cho các Bộ, cơquan trung ương thực hiện các hoạt động vui chơi của dự án/chương trình (bao bao gồm cả kinhphí đối ứng cho những dự án ODA triển khai nhiệm vụ của các hoạt động/dự án theothỏa thuận ở trong nhà tài trợ cùng phê duyệt của cấp gồm thẩm quyền);

b) bảo đảm đủ vắc xin, bơm kim tiêm,hộp an toàn cho tiêm chủng mở rộng; thuốc kháng lao sản phẩm 1 và hàng 2 trong giaiđoạn 2016 - 2018 (từ năm 2019 thanh toán thuốc chống lao từ bỏ Quỹ bảo hiểm y tế(sau đây viết tắt là BHYT) mang lại các đối tượng người tiêu dùng có thẻ BHYT, các đối tượng người sử dụng khácchưa được giao dịch thuốc chống lao từ Quỹ BHYT do giá thành chương trìnhthanh toán); thuốc cho người bệnh tâm thần; thuốc, hóa chất, bình xịt hóa chất,vật tư phòng, phòng sốt rét; phương tiện tránh thai cấp cho cho các đối tượng ưutiên với tiếp thị xã hội; vi-ta-min A; mua những vật dụng đặc thù và gia công sản xuấtgiầy dép chăm biệt cho người mắc bệnh phong, điều chế thuốc bôi xung quanh da phục vụkhám phát hiện bệnh phong; thuốc chống vi rút HIV (ARV) trong giai đoạn 2016 -2018 (từ năm 2019 thanh toán giao dịch thuốc kháng vi rút HIV từ bỏ Quỹ BHYT cho các đối tượngcó thẻ bảo hiểm y tế, các đối tượng người sử dụng khác không được giao dịch thanh toán thuốc chống virút HIV trường đoản cú Quỹ BHYT do giá thành chương trình thanh toán), thuốc truyền nhiễm trùng cơhội, sinh phẩm xét nghiệm HIV, thuốc điều trị nghiện các chất dạng dung dịch phiệnbằng thuốc cầm cố thế, bơm kim tiêm, bao cao su thiên nhiên và những vật dụng khác mang đến phòng,chống HIV/AIDS; hóa chất, bình phun hóa chất, trang thiết bị, vật tứ phòng, chốngsốt xuất huyết; trang thiết bị nhất quán theo yêu thương cầu của những Dự án;

c) Thuê ứng dụng tiêm chủng, thuê dịchvụ công nghệ thông tin mang lại hệ thống cai quản thông tin tiêm chủng quốc gia, phầnmềm quản lý bệnh nhân điều trị nghiện những chất dạng thuốc phiện bởi thuốc thaythế và ARV; thuê kho bảo vệ vắc xin, phương tiện tránh thai; mua bảo hiểm khovắc xin; chi bồi thường xuyên tiêm chủng; hỗ trợ công tiêm chủng cho một số tỉnh khókhăn;

d) cung cấp các địa phương để triểnkhai thực hiện hoạt động vui chơi của các dự án công trình (trừ những nhiệm vụ chi do ngân sách địaphương đảm bảo) theo cơ chế quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều1 quyết định số 1125/QĐ-TTg, trong các số đó ưu tiên cung ứng các địa phương nằmtrong vùng trọng điểm về dịch tễ, vùng có nguy cơ tiềm ẩn bùng vạc dịch, vùng có mứcsinh cao, vùng tất cả tỷ số nam nữ khi sinh cao; những địa phương gồm điều kiệnkinh tế - xã hội nặng nề khăn, địa phương chưa tự cân đối ngân sách, các tỉnhnghèo, miền núi, biên giới, biển lớn đảo, Tây Bắc, Tây Nguyên, tây-nam Bộ cùng đồng bằngsông Cửu Long, các tỉnh có ảnh hưởng lớn bởi thiên tai (bão, bè phái lụt).

2. Chi phí địa phương:

a) Đảm bảo khá đầy đủ nguồn lực trường đoản cú ngânsách địa phương để triển khai các trọng trách sau:

- cài đặt vật tứ tiêm chủng (trừ bơm kimtiêm với hộp an toàn); phương tiện đi lại tránh thai; đồ tư, trang thiết bị, hóa chấtthông dụng của chương trình;

- Tiêu hủy: bơm kim tiêm, phương tiệntránh thai, thuốc, vắc xin, mẫu bệnh phẩm, đồ dùng tư, chất hóa học hết hạn sử dụng (nếucó), chất thải độc hại (nếu có) nằm trong chương trình; tiêu bỏ thực phẩm, nguyên liệusản xuất, sản xuất thực phẩm, vật tư, hóa chất giao hàng sản xuất, sale thựcphẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (đối với hàng vô chủ) phạt hiệntrong những đợt kiểm tra, thanh tra, giám sát thuộc chương trình;

- Hỗ trợ giá thành đi lại cho bệnh nhânthuộc hộ nghèo đến đánh giá tình trạng dịch tại cơ sở y tế chuyên khoa từ bỏ tuyếnhuyện trở lên;

- Xây dựng, duy trì, cập nhật hệ thốngthông tin cai quản chuyên ngành, các đại lý dữ liệu của những chương trình, dự án tại địaphương;

- Chi cung ứng cán cỗ y tế, dân số; thùlao cho cán cỗ chuyên trách, hiệp tác viên (trong đó bao hàm cán bộ y tế xóm bản,cô đỡ xã bản, hợp tác viên dân số, nhân viên tiếp cận xã hội thực hiệnnhiệm vụ phòng, kháng HIV/AIDS); bỏ ra trả công cho người trực tiếp tiến hành cáchoạt động giải pháp xử lý ổ dịch và hoạt động phòng, chống dịch sốt rét, căn bệnh sốt xuấthuyết; chi cung ứng cán cỗ y tế đưa người mắc bệnh lao cho tới tổ khám, khám chữa lao tuyếnhuyện, cung cấp khám, phát hiện người bệnh lao phổi và cấp phát thuốc, theo dõituân thủ khám chữa của bệnh dịch nhân;

- Xây dựng, triển khai quy mô quảnlý bệnh đái dỡ đường, tăng ngày tiết áp, bệnh phổi ùn tắc mãn tính, hen phế truất quảnvà tâm thần; quy mô phòng chống mắc bệnh lứa tuổi học tập đường; quy mô cải thiệntình trạng dinh dưỡng, tiến hành dịch vụ chiến dịch hóa gia đình, cách xử trí tai biếntheo trình độ y tế;

- Đào tạo, tập huấn, cải thiện năng lựcđội ngũ cán bộ y tế cung cấp cơ sở; đào tạo, tập huấn, diễn tập nâng cấp năng lựccho các đối tượng người dùng của các Dự án tại tuyến cơ sở;

- Hỗ trợ cai quản chương trình tại địaphương; kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình của địa phương;

b) bố trí vốn đối ứng cho những cơquan, đơn vị cùng với chi phí trung ương tiến hành các buổi giao lưu của Dự án;lồng ghép với những chương trình, Dự án, vận động khác có tương quan trên địa bànđể bảo đảm an toàn thực hiện các mục tiêu, nội dung, hoạt động của Dự án của chươngtrình theo điều khoản tại đưa ra quyết định số 1125/QĐ-TTg .

3. Mối cung cấp huy động, góp sức của cánhân, tổ chức triển khai trong và ngoại trừ nước và các nguồn tài thiết yếu hợp pháp khác.

Điều 3. Lập, phânbổ, chấp hành dự trù và quyết toán giá cả nhà nước

1. Vấn đề lập, phân bổ, chấp hành dựtoán với quyết toán kinh phí chương trình thực hiện theo biện pháp của chế độ ngânsách bên nước năm 2015 và những văn bản hướng dẫn thi hành. Xung quanh ra, Thông tưnày gợi ý thêm một số trong những điểm về lập dự trù như sau:

a) các Bộ, ban ngành trung ương, ủy ban nhân dân cấptỉnh lập dự toán kinh phí triển khai chương trình năm sau cụ thể theo Dự án,lĩnh vực bỏ ra gửi cỗ Tài chính, bộ Kế hoạch cùng Đầu tư, cỗ Y tế trước thời điểm ngày 20tháng 7 hàng năm;

b) Căn cứ dự toán chi thực hiệnchương trình do các Bộ, cơ quan tw và ubnd cấp thức giấc gửi, căn cứ tìnhhình thực hiện các kim chỉ nam của năm trước, thực trạng dịch bệnh, phương châm đặt racủa từng dự án giai đoạn 2016-2020 cùng số thông tin của bộ Tài thiết yếu dự kiếngiao gớm phí ngân sách chi tiêu trung ương sắp xếp thực hiện tại chương trình năm tiếp theo (vốn sựnghiệp), cỗ Y tế dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ nguồn ngânsách sự nghiệp trung ương cụ thể theo từng dự án và chi tiết cho những Bộ, cơquan tw và địa phương đương nhiên thuyết minh nguyên tắc, tiêu chuẩn và địnhmức phân bổ của từng dự án gửi bộ Tài chính, cỗ Kế hoạch với Đầu bốn trước ngày15 tháng 8 sản phẩm năm.

2. Việc sắm sửa hàng hóa, thương mại & dịch vụ thựchiện theo hình thức của cơ chế đấu thầu và các văn bản hướng dẫn; cân xứng với tiêuchuẩn, định nút theo quy định.

3. Đối với các hoạt động, trọng trách cơquan, đơn vị chức năng được giao dự trù ký vừa lòng đồng với những cơ quan, đơn vị khác thực hiện,chứng tự làm căn cứ thanh, quyết toán được giữ tại cơ quan, đơn vị chức năng được giao dựtoán gồm: thích hợp đồng (kèm theo dự toán cụ thể được cơ quan công ty trì phê duyệt),biên phiên bản nghiệm thu công việc, biên bản thanh lý hòa hợp đồng, chứng từ chi ngânsách đơn vị nước (giấy rút dự toán), chứng từ giao dịch thanh toán (ủy nhiệm chi) và những tàiliệu có tương quan khác (nếu có). Các hóa đơn, triệu chứng từ giá thành cụ thể vày cơquan trực tiếp triển khai hợp đồng lưu giữ.

4. Bài toán lập dự toán, phân chia và quyếttoán kinh phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng cơ sở vật chất thực hiệntheo chế độ tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2017 của BộTài chủ yếu quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiệnsửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp mở rộng đại lý vật chất.

Chương II

NỘI DUNG VÀ MỨCCHI CHUNG

Điều 4. Nội dungvà nấc chi thông thường của chương trình

1. đưa ra xây dựng, chỉnh sửa, bửa sungchương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sổtay gợi ý nghiệp vụ:

a) Xây dựng, chỉnh sửa, vấp ngã sungchương trình, giáo trình: nội dung và mức đưa ra theo hiện tượng tại Điểmb, Điểm c với Điểm d Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17tháng 6 năm 2009 của cục Tài bao gồm quy định văn bản chi, mức chi xây dựngchương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học tập đối vớicác ngành đào tạo và huấn luyện đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hóa (sau trên đây viết tắtlà Thông tư số 123/2009/TT-BTC);

b) đưa ra biên soạn, chỉnh sửa, xẻ sungtài liệu tập huấn, bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ: văn bản và mức bỏ ra theo quyđịnh trên Điểm c cùng Điểm d Khoản 2 Điều 4 Thông tứ số123/2009/TT-BTC;

c) chi xây dựng sổ tay giải đáp nghiệpvụ (nếu có): Mức bỏ ra theo thực tế phát sinh, phù hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chitiêu vừa lòng pháp cùng theo phép tắc của quy định về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệmvụ.

2. Chi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡngngắn hạn:

a) văn bản và nấc chi: theo quy địnhtại Thông tứ số 139/2010/TT-BTC ngày 21 mon 9 năm 2010 của cục Tài thiết yếu quy địnhviệc lập dự toán, làm chủ và sử dụng ngân sách đầu tư từ ngân sách chi tiêu nhà nước dành chocông tác đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức (sau đây viết tắt là Thông tứ số139/2010/TT-BTC).

b) Ngoài các nội dung đưa ra tại Điểm aKhoản này, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, tu dưỡng được sử dụngkinh tầm giá của chương trình để cung ứng đối tượng không tận hưởng lương trường đoản cú ngân sáchnhà nước cho các nội dung sau:

- Chi cung cấp tiền ăn: theo mức chi ápdụng đối với cán bộ, công chức, viên chức chế độ tại Thông tứ số139/2010/TT-BTC ;

- ngân sách đi lại từ nơi cư trú đếnnơi tiếp thu kiến thức (một lượt đi và về);

- Chi hỗ trợ tiền thuê địa điểm nghỉ(trong ngôi trường hợp cơ sở đào tạo không tồn tại Điều kiện bố trí chỗ nghỉ cho học viênmà yêu cầu đi thuê);

Nội dung cùng mức chi thuê nơi nghỉ,chi mức giá đi lại buổi tối đa theo điều khoản tại Khoản 1 Điều 5 cùng Điều 7Thông tứ số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của cục Tài bao gồm quy địnhchế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức những cuộc hội nghị đối với các cơ quannhà nước và đơn vị chức năng sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Thông tứ số40/2017/TT-BTC). Ngôi trường hợp tín đồ học từ bỏ túc phương tiện đi lại thì được hỗ trợchi giá tiền đi lại bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chínhvà giá chỉ xăng tại thời điểm học.

3. Chi tổ chức những cuộc hội nghị về lậpkế hoạch, thực hiện thực hiện, hội nghị sơ kết, tổng kết thực hiện chươngtrình và các hoạt động, dự án công trình thành phần nằm trong chương trình: nội dung và mứcchi theo lao lý tại Thông bốn số 40/2017/TT-BTC .

4. Chi tổ chức triển khai hội thảo khoa họctrong nước, đưa ra các hoạt động nghiên cứu, phục vụ nội dung trình độ củachương trình theo đề cương nghiên cứu và phân tích được cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt. Nộidung cùng mức bỏ ra theo phương tiện tại Thông tứ liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 mon 12 năm năm ngoái của cỗ Khoa học cùng Công nghệ, cỗ Tài chủ yếu quy địnhkhoán chi thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật và technology sử dụng ngân sách nhà nướcvà Thông tứ liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm năm ngoái của BộKhoa học và Công nghệ, bộ Tài chính hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dựtoán cùng quyết toán gớm phí so với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụngngân sách nhà nước (sau trên đây viết tắt là Thông tư liên tịch số55/2015/TTLT-BTC-BKHCN).

5. Chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốctế về các nội dung, hoạt động vui chơi của chương trình: văn bản và nấc chi thực hiện theoquy định trên Thông bốn số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của cục Tàichính quy định chính sách chi tiêu đón chào khách quốc tế vào thao tác tại ViệtNam, giá cả tổ chức những hội nghị, hội thảo thế giới tại nước ta và chi tiêutiếp khách trong nước (sau phía trên viết tắt là Thông bốn số 01/2010/TT-BTC).

6. Chi điều tra, khảo sát, thống kêtheo nội dung chuyên môn của từng Dự án: nội dung và nấc chi triển khai theo quyđịnh tại Điều 3 với Điều 4 Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày30 tháng 6 năm 2016 của cỗ Tài thiết yếu hướng dẫn cai quản lý, sử dụng và quyết toánkinh phí tiến hành các cuộc khảo sát thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia(sau đây viết tắt là Thông bốn số 109/2016/TT-BTC).

7. đưa ra xây dựng, quản lí lý, sử dụng, cậpnhật đại lý dữ liệu, phần mềm cai quản dữ liệu; xây dựng, update và quản lýthông tin của những Dự án, công tác trên trang tin tức điện tử, cổng thôngtin năng lượng điện tử:

a) Đối với các trường hợp xuất bản dựán, mức đưa ra căn cứ dự án được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt. Vấn đề lập dự án ứng dụngcông nghệ thông tin tiến hành theo điều khoản hiện hành về làm chủ dự án ứng dụngcông nghệ thông tin; định mức, đối chọi giá siêng ngành do các Bộ tin tức và Truyềnthông, cỗ Tài chủ yếu và các Bộ, ngành có tương quan ban hành. Một số trong những quy định hiệnhành như sau:

- Lập và thống trị chi phí dự án công trình ứng dụngcông nghệ thông tin: tiến hành theo pháp luật tại Thông bốn số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28 mon 02 năm 2011 của Bộ tin tức và truyền thông media quy định về lập vàquản lý chi tiêu đầu bốn ứng dụng công nghệ thông tin;

- Định mức bỏ ra phí quản lý dự án, chiphí tư vấn: tiến hành theo chính sách tại đưa ra quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30tháng 12 năm năm nhâm thìn của bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông công bố định mứcchi phí cai quản dự án, chi tiêu tư vấn đầu tư chi tiêu ứng dụng technology thông tin sử dụngngân sách đơn vị nước;

- giá cả thẩm định dự án: thực hiệntheo mức sử dụng tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của BộTài thiết yếu quy định nút thu, chế độ thu, nộp, thống trị và thực hiện phí đánh giá và thẩm định dựán đầu tư chi tiêu xây dựng, chi phí thẩm định xây đắp cơ sở;

- chi phí thẩm tra, phê phê duyệt quyếttoán: triển khai theo dụng cụ tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01năm 2016 của cỗ Tài chính quy định về quyết toán dự án xong xuôi thuộc mối cung cấp vốnnhà nước;

- Định mức lắp đặt phần cứng và tải đặtphần mềm: triển khai theo luật pháp tại quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày thứ 3 tháng10 năm 2011 của cục trưởng Bộ tin tức và truyền thông về việc ra mắt định mứclắp để phần cứng và setup phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin; Quyếtđịnh số 1235/QĐ-BTTTT ngày thứ tư tháng 9 năm 2014 của bộ trưởng Bộ tin tức vàTruyền thông về vấn đề sửa đổi, bổ sung cập nhật Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng10 năm 2011 về việc công bố định mức lắp ráp phần cứng và thiết đặt phần mềmtrong ứng dụng technology thông tin;

- Định mức tạo nên lập cửa hàng dữ liệu: thựchiện theo pháp luật tại ra quyết định số 1595/QĐ-BTTTT ngày thứ 3 tháng 10 năm 2011 củaBộ trưởng Bộ thông tin và media về việc chào làng định mức tạo nên lập cơ sở dữliệu trong chuyển động ứng dụng technology thông tin;

- bỏ ra xây dựng, upgrade phần mềm nộibộ: tiến hành theo nguyên lý của Bộ thông tin và truyền thông media về việc hướng dẫnxác định ngân sách chi tiêu phát triển, tăng cấp phần mềm nội bộ;

b) Đối với ngôn từ chi áp dụng côngnghệ thông tin chưa phải lập dự án: thực hiện theo giải pháp tại Thông tứ số21/2010/TT-BTTTT ngày thứ 8 tháng 9 năm 2010 của Bộ thông tin và truyền thông media quyđịnh về lập đề cưng cửng và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệthông tin thực hiện nguồn vốn giá cả nhà nước tuy nhiên không yêu thương cầu phải lập dựán;

c) đưa ra nhập dữ liệu, tạo thành lập cáctrang khôn xiết văn bản, chế tạo lập tin tức điện tử: triển khai theo giải pháp tại Điều 3 với Điều 4 Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11năm 2012 của bộ Tài chủ yếu hướng dẫn mức bỏ ra tạo lập thông tin điện tử nhằm mục tiêu duytrì vận động thường xuyên của những cơ quan, đơn vị chức năng sử dụng giá thành nhà nước;

d) Chi chuẩn chỉnh hóa dữ liệu: mức chitrên cơ sở xem thêm định mức gớm tế-kỹ thuật theo ra quyết định số 1595/QĐ-BTTTT ngày thứ 3 tháng 10 năm 2011 của cục trưởng Bộ tin tức và truyền thông media về việccông ba định mức chế tác lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng technology thôngtin;

đ) bỏ ra cải tạo, thay thế sửa chữa hạ tầng, muasắm tài sản, trang đồ vật ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện theo quy địnhcủa lao lý về đấu thầu;

e) chi thuê dịch vụ công nghệ thôngtin triển khai theo công cụ tại quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12năm năm trước của Thủ tướng cơ quan chính phủ quy định thí điểm về thuê thương mại & dịch vụ công nghệthông tin trong cơ quan nhà nước cùng theo luật pháp của luật pháp về đấu thầu;

g) chi thuê bảo trì, bảo dưỡng, sửachữa nhỏ tuổi trang sản phẩm thuộc hạ tầng thông tin, bảo trì dịch vụ mạng(bao tất cả thuê con đường truyền, băng thông, bảo trì tên miền, showroom IP, thu thập,lưu trữ với truyền thiết lập thông tin, các dịch vụ trực con đường khác): thực hiện theo hợpđồng, hóa đơn, bệnh từ phù hợp pháp cùng theo nguyên lý của pháp luật về đấu thầu.

8. Bỏ ra thuê chuyên gia trong nướctheo quyết định của thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiến hành chương trình. Mức chithực hiện nay theo cơ chế tại Thông bốn số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm2015 của cục Lao đụng - yêu mến binh cùng Xã hội mức sử dụng mức lương đối với chuyêngia hỗ trợ tư vấn trong nước có tác dụng cơ sở dự toán gói thầu hỗ trợ dịch vụ tư vấn áp dụnghình thức thích hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn đơn vị nước. Trường thích hợp thuê tổ chứctư vấn tự do thực hiện tại theo dự toán được cấp gồm thẩm quyền phê chú ý và quy địnhcủa luật pháp về đấu thầu.

9. Bỏ ra học tập, đàm phán kinh nghiệmvà phù hợp tác nước ngoài để tăng cường năng lực cùng triển khai triển khai có hiệu quảcác buổi giao lưu của chương trình: nội dung và mức bỏ ra theo phương tiện tại Thông tưsố 01/2010/TT-BTC cùng Thông bốn số 40/2017/TT-BTC .

10. đưa ra mua thuốc, mẫu mã thực phẩm,phương tiện kiêng thai, trang trang bị y tế, sinh phẩm, hóa chất, vật tứ tiêuhao, dụng cụ, đồ gia dụng dụng sệt thù, trang sản phẩm công nghệ (đào tạo, truyền thông, tin họcvà quản lí lý) (sau đây hotline tắt là hàng hóa) sử dụng cho vận động chuyên môn của từngDự án thuộc chương trình (bao có cả mua ship hàng các lớp đào tạo, tập huấn nhằm họcviên thực hành lâm sàng cùng tiền lâm sàng (nếu có)). Mức đưa ra theo hóa đơn, chứngtừ chi tiêu hợp pháp với theo quy định của điều khoản về đấu thầu.

11. Ngân sách chi tiêu hủy bơm kim tiêm, thuốc,vắc xin, phương tiện đi lại tránh thai, mẫu dịch phẩm, thứ tư, rác rến thải y tế độc hại,hóa hóa học hết hạn sử dụng (nếu có) trực thuộc chương trình; tiêu hủy mặt hàng vô nhà làthực phẩm, nguyên liệu, đồ tư, chất hóa học sản xuất, sản xuất thực phẩm vi phạmpháp lý lẽ về an toàn thực phẩm (đã bao gồm thực phẩm giả, lương thực nhái, thựcphẩm kém chất lượng, thực phẩm không đảm bảo an toàn an toàn) phân phát hiện trong số đợtkiểm tra, đo lường và tính toán thuộc công tác theo ra quyết định xử lý của phòng ban nhà nướccó thẩm quyền:

a) sở hữu nhiên liệu, hóa chất, thiết bị tưdùng mang lại tiêu diệt (nếu có);

b) thuê kho giữ giàng vật tư, hóa chất,mầm căn bệnh độc phải triển khai tiêu hủy;

c) Thuê thiết bị móc, lắp thêm phục vụtiêu diệt (nếu đề xuất thiết);

Mức chi khí cụ tại Điểm a, b và cKhoản này căn cứ vào dự trù được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt, phù hợp đồng, hóađơn, những chứng từ chi tiêu hợp pháp phù hợp với giá thị trường tại thời điểm thựchiện ở địa phương;

d) bỏ ra vận chuyển: thuốc, vắc xin,phương tiện kiêng thai, mẫu bệnh dịch phẩm, thực phẩm, nguyên vật liệu sản xuất, chế biếnthực phẩm; đồ gia dụng tư, hóa chất giao hàng sản xuất, marketing cần tiêu hủy; trangthiết bị, người tham gia giao hàng tiêu hủy. Mức đưa ra theo mức sử dụng tại Khoản 13Điều này;

đ) thuê nhân công thực hiện việc tiêuhủy (nếu có), nấc chi: bằng 1,5 nấc lương tối thiểu vùng (tính theo ngày) doChính phủ vẻ ngoài mức lương buổi tối thiểu vùng so với người lao động có tác dụng việctheo đúng theo đồng lao động. Ngôi trường hợp đề nghị thuê cơ quan, đơn vị chức năng khác thực hiện việctiêu hủy, mức chi tiến hành theo hợp đồng, hóa đối chọi của solo vị triển khai tiêu hủy.

12. Chi sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng,bảo trì định kỳ và hiệu chỉnh những trang thiết bị, kho bảo quản (thuốc, phươngtiện kị thai, sinh phẩm, mẫu dịch phẩm, vật dụng tư, hóa chất) giao hàng hoạt độngchuyên môn của từng dự án thuộc chương trình vì chưng cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt:Theo hóa đơn, bệnh từ hòa hợp pháp và qui định của quy định về đấu thầu.

13. đưa ra vận ship hàng hóa, chủng loại bệnhphẩm, chủng loại xét nghiệm từ nơi lấy mẫu mã về cơ sở tiến hành xét nghiệm để phục vụ hoạtđộng chuyên môn của từng dự án, thiết bị móc, trang thiết bị; ngân sách đi lại của cánbộ y tế, dân số, tín đồ phục vụ, cộng tác viên và đối tượng trong những đợt khámsàng lọc, phạt hiện với triển khai những chiến dịch:

a) Trường vừa lòng đi lại, di chuyển bằngcác phương tiện công cộng: Mức hỗ trợ theo giá vé phương tiện vận tải đường bộ công cộng;

b) ngôi trường hợp vận động theo đường bưuđiện: Mức cung ứng theo giá thương mại & dịch vụ bưu thiết yếu hiện hành;

c) Trường hợp thuê phương tiện đi lại,vận chuyển đường bộ (nếu phải thiết): thủ trưởng cơ quan, đối chọi vị quyết định việcsử dụng phương tiện đi lại vận chuyển. Mức đưa ra theo phù hợp đồng thuê phương tiện đi lại hoặc giấybiên dìm với chủ phương tiện đi lại (có tính cho giá vận tải đường bộ phương tiện khác đã thựchiện cùng thời khắc tại vùng đó) vào phạm vi dự trù được giao.

d) Trường phù hợp tự túc phương tiện đi lại đi lại,vận chuyển đường đi bộ (nếu đề nghị thiết): Mức cung cấp tối đa bởi 0,2 lít xăng/kmtính theo khoảng cách địa giới hành bao gồm và giá xăng tại thời khắc sử dụng.

Trường thích hợp vận chuyển những hàng hóa,trang thiết bị, mẫu bệnh phẩm cùng con fan trên cùng một phương tiện đi lại thì mứcthanh toán về tối đa không thực sự mức phép tắc nêu trên.

Xem thêm: Làm Giàu Từ Kinh Doanh Phòng Trọ Cho Thuê, “Méo Mặt” Vì Kinh Doanh Nhà Cho Thuê

14. Thuê fan dẫn đường kiêm phiên dịchtiếng dân tộc, tín đồ dẫn hàng không kiêm thông ngôn tiếng dân tộc: nút chitheo cơ chế tại Thông tứ số 109/2016/TT-BTC .

15. đưa ra dịch thuật:

a) Dịch tiếng nước ngoài sang tiếngViệt và ngược lại: văn bản và nấc chi tiến hành theo hình thức tại Điểm g Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 01/2010/TT-BTC;

b) chi phiên dịch (dịch nói) từ bỏ tiếngViệt sang tiếng dân tộc bản địa thiểu số với ngược lại: mức chi phí công vận dụng bằng mứcchi thuê bạn dẫn mặt đường kiêm thông ngôn tiếng dân tộc quy định tại Thông bốn số109/2016/TT-BTC ;

c) chi dịch tài liệu từ tiếng Việtsang tiếng dân tộc thiểu số cùng ngược lại: áp dụng mức chi dịch tài liệu từ tiếngViệt sang trọng tiếng dân tộc thiểu số trên Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng12 năm năm nhâm thìn của bộ Tài chủ yếu quy định lập dự toán, thống trị sử dụng cùng quyếttoán kinh phí giá thành nhà nước bảo đảm cho công tác làm việc xây dựng văn phiên bản quy phạmpháp lao lý và hoàn thiện khối hệ thống pháp luật.

16. Chi cung cấp người đến và đem mẫuxét nghiệm theo mức sử dụng về trình độ chuyên môn y tế để xác minh các căn bệnh thuộc chươngtrình (riêng so với dự án Tiêm chủng mở rộng chỉ áp dụng so với các bệnh: bạchhầu, ho gà, uốn nắn ván, sởi, rubella, viêm gan B, viêm não Nhật Bản, viêm phổi/viêmmàng óc mủ vì chưng Hib, lao với bại liệt) trong những cuộc điều tra, thanh tra, kiểmtra, giám sát, bao gồm:

a) Chi cung ứng người rước mẫu bệnh phẩm,vật phẩm và mẫu mã máu (trừ mẫu mã dịch óc tủy): 7.000 đồng/mẫu;

b) Chi hỗ trợ người lấy mẫu dịch nãotủy (nếu có): 30.000 đồng/mẫu;

c) Chi cung ứng người cho mẫu tiết tĩnhmạch: 30.000 đồng/mẫu, tín đồ cho chủng loại máu mao mạch: 10.000 đồng/mẫu.

17. Chi công tác kiểm tra, đánh giá,giám cạnh bên chuyên môn, cung cấp kỹ thuật tại những tuyến cùng hướng dẫn thực hiện cáchoạt động trình độ thuộc chương trình:

a) văn bản và mức chi theo quy địnhtại Thông tư số 40/2017/TT-BTC với Khoản 1 cùng Khoản 2 Mục IIThông tứ số 06/2007/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2007 của bộ Tài chủ yếu hướngdẫn lập dự toán, làm chủ và thực hiện kinh phí bảo đảm an toàn cho công tác kiểm tra việcthực hiện chủ yếu sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

Đối cùng với đoàn công tác làm việc kiểm tra, đánhgiá liên ngành, liên cơ quan: cơ quan, đơn vị chức năng chủ trì đoàn công tác chịu tráchnhiệm túi tiền cho chuyến công tác theo chính sách quy định (tiền tàu xe đi lại, phụcấp lưu lại trú, chi phí thuê nơi ở nơi mang đến và cước hành lý, tài liệu sở hữu theo để làmviệc) cho các thành viên vào đoàn. Để tránh bỏ ra trùng lắp, cơ quan, đơn vị chủtrì đoàn công tác thông báo bằng văn phiên bản (trong giấy mời, giấy triệu tập) chocơ quan, đơn vị chức năng cử bạn đi công tác không hẳn thanh toán những khoản chi này;

b) Trường vừa lòng đi giám sát dịch tễ học,giám sát những bệnh tật, giám sát bình an thực phẩm, giám sát dinh dưỡng, giámsát sức khỏe sinh sản, đo lường và thống kê mất thăng bằng giới tính lúc sinh, đo lường bệnh,tật bẩm sinh, giám sát điều kiện, dọn dẹp vệ sinh trường học thuộc phạm vi của những Dựán, cán cỗ y tế, dân số đi đo lường được cung ứng mức 40.000 đồng/người/ngày đigiám sát ngoài cơ chế công tác phí chính sách tại Thông bốn số 40/2017/TT-BTC ;

Ngoài ra, tùy thuộc vào yêu ước của mỗicuộc kiểm tra, thanh tra, đo lường và thống kê được sử dụng ngân sách đầu tư của lịch trình để thựchiện thêm một vài nội dung như sau:

- Lấy, bảo vệ hoặc tải mẫu xét nghiệm,mẫu phân tích: lấy mẫu theo hình thức tại Khoản 16 Điều này; câu hỏi bảo quản, muamẫu theo bệnh từ, hoá solo hợp lệ và phù hợp với túi tiền thị trường của địaphương tại thời khắc lấy mẫu;

- di chuyển phân tích từ khu vực lấy mẫuvề cơ sở thực hiện xét nghiệm: Theo nguyên tắc tại Khoản 13 Điều này;

- Thuê fan dẫn đường kiêm phiên dịchtiếng dân tộc, tín đồ dẫn đường không kiêm phiên dịch tiếng dân tộc: Theo quy địnhtại Khoản 14 Điều này;

- chi xét nghiệm, kiểm nghiệm mẫu: Mứcchi triển khai theo giá dịch vụ y tế của cơ quan tất cả thẩm quyền cơ chế đối vớicơ sở y tế công lập hiện tại hành. Đối với thương mại dịch vụ xét nghiệm, kiểm nghiệm chuyển từphí sang nguyên tắc giá không thuộc hạng mục sản phẩm, thương mại dịch vụ do bên nước địnhgiá: Mức chi theo giá của đối kháng vị cung ứng dịch vụ;

- bỏ ra khảo sát, điều tra, thống kê dịchtễ: Theo vẻ ngoài tại Khoản 6 Điều này.

18. Chi tổ chức triển khai tư vấn, nói chuyệnchuyên đề phía dẫn bệnh nhân và người nhà người bệnh phòng, điều trị, siêng sócvà cung cấp tâm lý cho tất cả những người bệnh; cung cấp tổ chức các vận động sinh hoạt câu lạcbộ thực hiện tư vấn về nội dung chương trình:

a) ngôi trường hợp tư vấn, nói chuyệnchuyên đề, khuyên bảo tập trung:

- chi thuê địa điểm, bàn, ghế, phông,bạt (nếu có): nút chi tiến hành theo thích hợp đồng (trong trường đúng theo thuê dịch vụ)hoặc giá thị trường tại địa phương và hội chứng từ chi phí hợp pháp (giấy biên nhậnhoặc hóa đơn);

- chi phí nước uống cho tất cả những người tham dự:theo nguyên lý tại Khoản 3 Điều 12 Thông bốn số 40/2017/TT-BTC;

- bỏ ra thù lao người triển khai tư vấn:Mức đưa ra theo mức sử dụng tại Điểm 1.1, Khoản 1 Điều 3 Thông bốn số139/2010/TT-BTC. Trường hợp báo cáo viên là hiệp tác viên, nhân viên y tếthôn bản: Áp dụng mức đưa ra cho giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức,viên chức công tác làm việc tại các đơn vị từ cung cấp huyện và tương tự trở xuống;

- chi dịch thuật (nếu có): nấc chitheo pháp luật tại Khoản 15 Điều này;

b) riêng trường hợp hỗ trợ tư vấn thường xuyênhàng mon tại đại lý xét nghiệm HIV, cửa hàng điều trị nghiện các chất dạng thuốcphiện bằng thuốc thế thế:

- Thù lao người tiến hành tư vấn:100.000 đồng/người tứ vấn/buổi bốn vấn, buổi tối đa 500.000 đồng/người bốn vấn/tháng.Số lượng người support do bạn đứng đầu tư mạnh quan trình độ về y tế, dân số tạiđịa phương quyết định;

- đưa ra dịch thuật (nếu có): nấc chitheo dụng cụ tại Khoản 15 Điều này;

c) Trường vừa lòng đi tứ vấn, khuyên bảo tạicộng đồng:

- Được thanh toán cơ chế công tác phítheo nguyên lý tại Thông bốn số 40/2017/TT-BTC với được bồi dưỡng theo đối tượngtư vấn với mức 15.000 đồng/người được tứ vấn/lần tứ vấn, về tối đa 300.000 đồng/ngườitư vấn/tháng. Riêng support về bình an thực phẩm, mức bỏ ra 30.000 đồng/cơ sở đượctư vấn/lần tứ vấn, tối đa 450.000 đồng/người tứ vấn/tháng;

- bỏ ra phiên dịch (nếu có): mức chitheo mức sử dụng tại Khoản 15 Điều này;

- Thuê tín đồ dẫn con đường kiêm phiên dịchtiếng dân tộc, tín đồ dẫn đường không kiêm thông ngôn tiếng dân tộc (nếu có):Theo nguyên lý tại Khoản 14 Điều này.

19. Chi tổ chức khám sàng lọc, sàng lọcphát hiện, làm chủ sàng lọc, chiến dịch với khám lưu rượu cồn tại xã hội đối vớicác bệnh, các hoạt động thuộc các dự án của công tác (bao gồm cả lồng ghépkhám bệnh, chữa bệnh (sau đây viết tắt là KCB) với khắc chế hậu trái thiên taivà củng nuốm quốc phòng, an toàn trên địa bàn thuộc phạm vi dự án phối hợp quândân y. Riêng so với dự án Tiêm chủng không ngừng mở rộng chỉ thực hiện so với các bệnh: bạchhầu, ho gà, uốn nắn ván, sởi, rubella, viêm gan B, viêm não Nhật Bản, viêm phổi/viêmmàng óc mủ do Hib, yêu thương hàn, lao, bại liệt) (sau trên đây viết tắt là đi khám sàng lọc).Nội dung cùng mức bỏ ra bao gồm:

a) chi phí xét nghiệm, thủ thuật lấybệnh phẩm sinh thiết, làm cho tiêu phiên bản mô bệnh dịch học và các dịch vụ nghệ thuật y tếkhác theo chuyên môn y tế (nếu có). Nút chi tiến hành theo giá thương mại & dịch vụ y tế củacơ quan bao gồm thẩm quyền quy định so với cơ sở y tế công lập hiện tại hành;

b) chi hỗ trợ cho tất cả những người trực tiếptham tối ưu tác khám sàng lọc ngoài chính sách công tác tầm giá hiện hành:

- Trường vừa lòng là fan đang hưởnglương, phụ cấp hàng tháng từ ngân sách chi tiêu nhà nước:

+ người trực tiếp khám, xét nghiệm(bao gồm bác bỏ sỹ, y sỹ, y tá, điều dưỡng, hộ sinh, nghệ thuật viên xét nghiệm): Mứchỗ trợ là 125.000 đồng/người/ngày khi thực hiện tại xã quan trọng khó khăn (sau đâyviết tắt là ĐBKK) vùng bến bãi ngang ven bờ biển và hải đảo, thôn ĐBKK, thôn biên giới, xãan toàn khu theo ra quyết định của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ (sau đây call tắt là xãĐBKK); 90.000 đồng/người/ngày khi tiến hành tại những xã còn lại;

+ Đối tượng khác trực tiếp phục vụcông tác khám sàng lọc: Mức cung cấp 65.000 đồng/người/ngày khi triển khai tại xãĐBKK; 40.000 đồng/người/ngày khi thực hiện tại các xã còn lại;

- Trường phù hợp là người không hưởnglương, phụ cấp hàng tháng từ túi tiền nhà nước:

+ bạn trực tiếp khám, xét nghiệm: mứchỗ trợ bằng 1,3 lần nấc lương về tối thiểu vùng (tính theo ngày) do chính phủ nước nhà quyđịnh nấc lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo phù hợp đồng laođộng;

+ Đối tượng khác trực tiếp phục vụcông tác khám chắt lọc (bao bao gồm cộng tác viên giả dụ có): mức cung ứng bằng mứclương về tối thiểu vùng (tính theo ngày) do chính phủ quy định mức lương buổi tối thiểuvùng so với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Trường hợp đi khám sàng lọc kết hợp chuyểngiao kỹ thuật đến địa phương, mức chi cho chưng sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹthuật viên xét nghiệm áp dụng mức đưa ra thù lao mang lại giảng viên chính sách tại Thôngtư số 139/2010/TT-BTC. Fan tham gia khám chọn lựa tại địa bàn nơi xét nghiệm sàng lọcthì không được cung ứng công tác phí theo nguyên tắc hiện hành;

c) bỏ ra thuê địa điểm, bàn, ghế,phông, bạt (nếu có), thanh toán giao dịch tiền nhiên liệu, điện, nước, vật tứ y tế phục vụcông tác đi khám sàng lọc: Mức bỏ ra theo thực tế phát sinh trên đại lý hóa solo và chứngtừ ngân sách chi tiêu hợp pháp;

d) bỏ ra dịch thuật (nếu có): nấc chitheo phép tắc tại Khoản 15 Điều này;

Thời gian tiến hành một đợt xét nghiệm tạimột các khám cùng số lượng đối tượng người tiêu dùng khám về tối thiểu/ngày theo hiện tượng về chuyênmôn của bộ Y tế;

Người tham gia khám chọn lựa chỉ đượchưởng 01 mức cung cấp theo luật pháp tại khoản này hoặc theo công cụ về nội dungchi đặc thù của dự án, hoạt động của chương trình (nếu có).

20. Chi cung cấp các xã, phường, thị trấnđể tiến hành công tác quản lý chương trình: ubnd cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợphù phù hợp với điều kiện và khả năng giá thành địa phương.

21. Chi thù lao cộng tác viên y tế,dân số tại xã, phường, thị trấn:

a) Đối tượng (nhân viên y tế xóm bảnhoặc đối tượng người sử dụng khác) và số lượng cộng tác viên của từng xã: Thủ trưởng cơ quany tế, dân sinh tại địa phương quyết định so với các dự án, hoạt động bắt buộc phảicó hiệp tác viên thường xuyên xuyên;

b) Mức hỗ trợ cộng tác viên như sau:

- Đối với xã, phường, thị trấn trọngđiểm, xã ĐBKK: 200.000 đồng/người/tháng/dự án (Dự án 2, 4, 5, 6, 7) hoặc 01 bệnhcủa dự án 1 hoặc 01 hoạt động của Dự án 3;

- Đối với các xã còn lại: 150.000 đồng/người/tháng/dựán (Dự án 2, 4, 5, 6, 7) hoặc 01 bệnh của dự án 1 hoặc 01 hoạt động vui chơi của Dự án3;

Trường hợp hợp tác viên của khá nhiều dựán (Dự án 2, 4, 5, 6, 7) hoặc nhiều bệnh của dự án công trình 1 hoặc buổi giao lưu của Dự án 3thì cứ mỗi dự án công trình hoặc 01 bệnh/hoạt động tăng thêm, hợp tác viên được hỗ trợthêm 50.000 đồng/tháng.

22. Chi hỗ trợ túi tiền đi lại (một lượtđi với về, về tối đa 03 lần) so với bệnh nhân nằm trong hộ nghèo đến chất vấn tình hìnhbệnh tại bệnh viện chuyên khoa từ tuyến huyện trở lên (đối với các bệnh khôngthuộc danh mục bệnh được ban ngành BHYT chi trả và chưa được hỗ trợ từ những nguồnkinh phí khác) theo hướng dẫn và chỉ định của bác bỏ sĩ sau thời điểm khám, chắt lọc phát hiện tại cộngđồng: Mức cung cấp thực hiện tại theo quy định tại Khoản 13 Điều này, vào phạm vi dựtoán được giao.

23. Chi cung ứng cơ sở y tế xây dựng,triển khai quy mô quản lý, phát hiện với ghi nhận bệnh nhân những bệnh không lâynhiễm (gồm căn bệnh đái toá đường, tăng tiết áp, tai đổi thay mạch não/đột quỵ não,nhồi máu cơ tim, ung thư, bệnh dịch phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, mức độ khỏetâm thần) theo quy định của bộ Y tế. Mức chi: 200.000 đồng/bệnh/cơ sở y tế/thángđể triển khai các câu chữ sau:

a) Lập phiếu đánh giá nguy cơ bệnh, lậpphiếu ghi nhận, lập bảng chất vấn bệnh nhân (nếu có);

b) Lập hồ sơ bệnh lý hoặc sổ theo dõiđịnh kỳ người bị bệnh theo yêu mong của chương trình;

c) support phòng, chống các bệnh khônglây truyền nhiễm (bao có cả hướng dẫn về tuân hành điều trị và bốn vấn chăm lo sức khỏe).

24. Bỏ ra thuê kiểm toán tự do trongtrường hợp kiểm toán Nhà nước không tiến hành kiểm toán thường niên (nếu thấy cầnthiết): triển khai theo qui định của luật pháp về đấu thầu.

25. Bỏ ra thẩm định những ca tử vong khitriển khai các dự án, chuyển động thuộc lịch trình trong ngôi trường hợp đề nghị thiếttheo quyết định của cấp bao gồm thẩm quyền:

a) bỏ ra họp Hội đồng thẩm định: Áp dụngmức chi đánh giá và thẩm định nội dung, tài thiết yếu của trọng trách khoa học technology quy địnhtại Khoản 1 Điều 9 Thông bốn liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN;

b) Chi công tác phí (nếu có): nấc chitheo pháp luật tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ;

c) đưa ra thuê tín đồ dẫn con đường (nếu cầnthiết): Mức bỏ ra theo chế độ tại Khoản 14 Điều này.

26. Chi khen thưởng so với tập thể,cá nhân tất cả thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, triển khai tiến hành chươngtrình theo đưa ra quyết định của cấp bao gồm thẩm quyền. Văn bản và nấc chi tiến hành theoquy định của lao lý về thi đua, khen thưởng.

27. đưa ra từ nguồn vốn đối ứng của cácdự án viện trợ: Nội dung chi theo hiệp nghị hoặc thỏa thuận với đơn vị tài trợ. Mứcchi theo chế độ chi tiêu hiện hành, hóa đơn, chứng từ phù hợp pháp cùng theo quy địnhcủa quy định về đấu thầu, trong phạm vi dự toán được giao.

Chương III

NỘI DUNG VÀ MỨCCHI ĐẶC THÙ CỦA CÁC DỰ ÁN

Điều 5. Nội dungvà nấc chi tính chất của dự án công trình 1- Phòng, chống một vài bệnh truyền nhiễm nguy hiểmvà các bệnh ko lây lan truyền phổ biến

1. Chuyển động phòng, chống phong:

a) chi mua, cung cấp vật dụng đặc thùđể trang cung cấp cho người mắc bệnh phong theo quy định của bộ trưởng cỗ Y tế. Vấn đề muasắm triển khai theo hình thức của quy định về đấu thầu;

b) Chi cung cấp cho cán cỗ y tế trực tiếpcấp phân phát thuốc với theo dõi người bệnh phong nhiều hóa trị liệu trên nhà, xung quanh chế độcông tác tầm giá hiện hành: Mức cung cấp như sau:

- Đối với người mắc bệnh nhóm không nhiều vi khuẩn,điều trị đủ liều trường đoản cú 6-9 tháng: 200.000 đồng/bệnh nhân/đợt chữa bệnh đủ liều;

- Đối với người bệnh nhóm những vi khuẩn,điều trị đầy đủ liều từ bỏ 12-18 tháng: 400.000 đồng/bệnh nhân/đợt khám chữa đủ liều;

c) người bị bệnh phong nằm trong hộ nghèo đượchỗ trợ:

- lao lý phục hồi chức năng cho bệnhnhân phong bị khuyết tật theo công cụ tại Điểm b Khoản 2 Điều 7 Thông tứ này;

- trường hợp người mắc bệnh nạo vét lỗ đáođiều trị trên trạm y tế xã, đại lý y tế khu vực được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày,thời gian cung ứng không quá 20 ngày;

- trường hợp người bệnh phong bị cơnphản ứng phong nặng trĩu hoặc tai thay đổi điều trị được hỗ trợ tiền thuê phương tiện đi lại vậnchuyển từ nhà mang đến trạm y tế xã, khu chữa bệnh phong hoặc khám đa khoa đa khoa quần thể vựctheo nút chi công cụ tại Khoản 13 Điều 4 Thông tứ này;

d) bỏ ra thù lao cho tất cả những người phát hiện bệnhnhân phong new và reviews hoặc đưa được họ đến khám đa khoa khám chẩn đoán:

- người mắc bệnh ở làng mạc ĐBKK: 300.000 đồng/bệnhnhân;

- người bệnh ở các xã còn lại: 200.000đồng/bệnh nhân.

2. Chuyển động phòng, phòng lao:

a) Chi cung cấp cho cán bộ y tế làmcông tác khám, phát hiện nguồn lây chủ yếu (lao phổi AFB) tại cộng đồng: nấc hỗtrợ: 30.000 đồng/bệnh nhân lao AFB;

b) Chi cung ứng cán bộ y tế thôn trực tiếpkhám với đưa bệnh nhân lao cho tới tổ phòng lao con đường huyện:

- Đối với xã ĐBKK: 50.000 đồng/xã/tháng;

- Đối với các xã còn lại: 30.000 đồng/xã/tháng;

c) Chi hỗ trợ cho cán cỗ y tế trực tiếpcấp phạt thuốc, kiểm tra, thống kê giám sát bệnh nhân lao, lao kháng đa thuốc, lao tiềm ẩnđiều trị đủ thời gian tại xã hội theo hướng dẫn của cục Y tế (Dự án phòng, chốnglao quốc gia):

- Đối với xóm ĐBKK: 170.000 đồng/bệnhnhân/đợt khám chữa 6-8 tháng; 150.000 đồng/bệnh nhân lao tiềm ẩn/đợt điều trị;200.000 đồng/bệnh nhân lao chống đa thuốc/đợt điều trị 9 tháng hoặc 400.000 đồng/bệnhnhân lao chống đa thuốc/đợt điều trị trăng tròn tháng;

- Đối với những xã còn lại: 120.000 đồng/bệnhnhân/đợt chữa bệnh 6-8 tháng; 100.000 đồng/bệnh nhân lao tiềm ẩn/đợt điều trị;150.000 đồng/bệnh nhân lao chống đa thuốc/đợt điều trị 9 tháng hoặc 300.000 đồng/bệnhnhân lao phòng đa thuốc/đợt điều trị đôi mươi tháng.

3. Chuyển động phòng, phòng sốt rét:

a) Chi cung ứng cán bộ tiến hành cácxét nghiệm phát hiện bệnh dịch sốt giá tại gia đình:

- Xét nghiệm nhằm định một số loại véc tơ truyềnbệnh: 5.000 đồng/mẫu;

- Xét nghiệm khẳng định độ nhạy cảm vớihóa hóa học và hiệu lực diệt con muỗi của từng các loại hóa chất (từ khâu bắt muỗi, nuôimuỗi và trở nên tân tiến cho đủ số lượng muỗi của một mẫu mã và xét nghiệm): 600.000 đồng/mẫu;

- Xét nghiệm máu thanh chẩn đoán sốtrét (từ khâu mang máu, vận động đến bảo quản và xét nghiệm): 25.000 đồng/mẫu;

- Xét nghiệm PCR, giải trình từ bỏ gen:30.000 đồng/mẫu;

b) Chi cung ứng cán bộ tại điểm kính hiểnvi: 150.000 đồng/điểm kính hiển vi/tháng;

c) đưa ra trả công người làm mồi với ngườiđi diệt muỗi đêm: 130.000 đồng/người/đêm;

d) đưa ra trả công người trực tiếp phun,tẩm chất hóa học diệt muỗi: mức cung cấp bằng 1,5 lần mức lương về tối thiểu vùng (tínhtheo ngày) do chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng so với người lao độnglàm vấn đề theo thích hợp đồng lao động;

4. Vận động phòng, kháng sốt xuấthuyết:

a) Chi hỗ trợ cán bộ triển khai cácxét nghiệm phát hiện bệnh dịch sốt xuất máu tại gia đình:

- Xét nghiệm nhằm định loại véc tơ truyềnbệnh: 5.000 đồng/mẫu;

- Xét nghiệm xác định độ nhạy cảm vớihóa hóa học và hiệu lực diệt loài muỗi của từng một số loại hóa hóa học (từ khâu bắt muỗi, nuôimuỗi và cải cách và phát triển cho đủ con số muỗi của một chủng loại và xét nghiệm): 600.000 đồng/mẫu;

- Xét nghiệm máu thanh chẩn đoán sốtxuất ngày tiết (từ khâu lấy máu, di chuyển đến bảo quản và xét nghiệm): 25.000 đồng/mẫu;

- Xét nghiệm PCR, giải trình từ bỏ gen: 30.000đồng/mẫu;

b) cung cấp cán bộ tiến hành nuôi cấy,phân lập vi rút, bạn trực tiếp phun, tẩm chất hóa học diệt muỗi, bạn trực tiếpthực hiện tại các vận động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, lăng quăng tại hộ giađình và trong các đợt tổ chức chiến dịch như sau:

- Chi cung ứng cán bộ tiến hành nuôi cấy,phân lập vi rút: 40.000 đồng/mẫu;

- bỏ ra trả công bạn trực tiếp phun,tẩm hóa chất diệt muỗi: mức cung cấp bằng 1,5 lần nút lương buổi tối thiểu vùng (tínhtheo ngày) do chính phủ quy định nút lương tối thiểu vùng so với người lao độnglàm bài toán theo phù hợp đồng lao động;

- bỏ ra trả công cho những người trực tiếp thựchiện các chuyển động vệ sinh môi trường, khử bọ gậy, loăng quăng tại hộ gia đìnhvà trong số đợt tổ chức triển khai chiến dịch (không kể thành viên của hộ gia đình):3.000 đồng/hộ/lần, mức cung cấp một ngày buổi tối đa bằng mức lương buổi tối thiểu vùng(tính theo ngày) do cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với ngườilao động thao tác theo hòa hợp đồng lao động.

5. Bảo đảm sức khỏe trung khu thần:

a) bỏ ra phát hiện, làm chủ và điều trịsớm cho người mắc bệnh tâm thần:

Chi cung cấp cho cán bộ y tế làm cho bảng hỏiBeck hoặc đánh giá trầm cảm khác theo quy định của bộ trưởng bộ Y tế: 15.000 đồng/bảnghỏi;

b) hỗ trợ cho cán cỗ y tế đường xã đượcphân công cấp cho thuốc chu trình cho bệnh nhân tâm thần tại gia đình, hỗ trợ nhânviên y tế thôn, bản tham gia phục hồi tác dụng cho dịch nhân tâm thần tại cộngđồng: con số cán bộ, nhân viên y tế được cung ứng do quản trị UBND cung cấp tỉnh quyếtđịnh hoặc phân cấp cho cho thủ trưởng cơ quan trình độ chuyên môn quyết định. Mức cung cấp nhưsau:

- cung ứng cho cán cỗ y tế tuyến xã đượcphân công cung cấp thuốc thời hạn cho bệnh dịch nhân tinh thần tại gia đình: 150.000 đồng/xã/tháng;

- cung cấp nhân viên y tế thôn, bảntham gia phục hồi công dụng cho căn bệnh nhân tinh thần tại cùng đồng: 20.000 đồng/bệnhnhân/tháng ở khu vực đồng bằng và thành thị, 25.000 đồng/bệnh nhân/tháng ở khuvực miền núi, vùng cao với hải hòn đảo nhưng không thật 100.000 đồng/thôn, bản/tháng.

6. Hoạt động phòng, chống bệnh dịch đáitháo đường và phòng, chống những rối loạn vì chưng thiếu Iốt:

Chi hỗ trợ cán bộ y tế trong dịp khámsàng lọc, chiến dịch:

a) Chi cung ứng cán cỗ y tế thực hiệnquy trình đem máu tĩnh mạch và ly vai trung phong mẫu máu rước huyết thanh xét nghiệm:20.000 đồng/mẫu;

b) Chi cung ứng cán cỗ y tế thực hiệnquá trình làm cho nghiệm pháp tăng con đường máu, nấc chi: 5.000 đồng/mẫu;

c) bỏ ra công xét nghiệm cấp tốc mẫu muốiIốt 2000 đồng/mẫu;

d) chi công khám hết sức âm tuyến đường giáptrong điều tra, tấn công giá, điều tra 10.000đ/người được khám;

đ) chi nước uống và con đường glucose chođối tượng làm cho nghiệm pháp tăng mặt đường máu: 10.000 đồng/người.

7. Bệnh phổi ùn tắc mạn tính vàhen phế truất quản:

Chi cung ứng cán cỗ y tế các đại lý hướng dẫntập, phục hồi công dụng một lần cho người mắc bệnh mắc căn bệnh phổi tắc nghẽn mạn tínhvà hen suyễn tại cộng đồng: Mức cung ứng là 15.000 đồng/bệnh nhân hoặc 100.000đồng/cán bộ y tế/ngày trong trường vừa lòng hướng dẫn tối thiểu từ 7 người bệnh trở lêntại và một địa điểm.

8. Vận động y tế ngôi trường học:

Chi cung cấp lồng ghép giảng dạy những kiếnthức phòng, phòng bệnh, tật học đường trong những cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thốnggiáo dục quốc dân:

a) Chi cung ứng soạn giáo trình về y tếhọc đường: theo khí cụ tại Khoản 1 Điều 4 Thông tứ này;

b) chi thù lao giáo viên dạy chăm đềvề y tế học đường: Mức đưa ra theo nguyên tắc tại Thông bốn số 139/2010/TT-BTC .

Điều 6. Nội dungvà mức chi tính chất của dự án 2 - Tiêm chủng mở rộng

1. Chi hỗ trợ cán bộ y tế mang đến trẻ uốnghoặc tiêm vắc xin đầy đủ 8 liều theo công cụ của chương trình:

a) Đối với buôn bản ĐBKK: 24.000 đồng/trẻ uốnghoặc tiêm đủ liều (tương đương 3.000 đồng/trẻ/lần uống hoặc tiêm vắc xin);

b) Đối với các xã còn lại: 12.000 đồng/trẻuống hoặc tiêm đầy đủ liều (tương đương 1.500 đồng/trẻ/lần uống hoặc tiêm vắc xin).

2. Chi cung cấp cán bộ y tế tiêm vắcxin viêm gan B liều sơ sinh mang lại trẻ vào 24 giờ đồng hồ đầu sau sinh tại cơ sở y tế hoặccơ sở y tế; tiêm một trong các loại vắc xin: viêm óc Nhật bản B, tả, thươnghàn, sởi - rubella, DPT4 đến trẻ 18 tháng tuổi; đến trẻ tiêm/uống vắc xin trongcác chiến dịch tiêm chủng bửa sung:

a) Đối với làng ĐBKK: 4.000 đồng/trẻ/liều(lần tiêm);

b) Đối với các xã còn lại: 2 nghìn đồng/trẻ/liều(lần tiêm);

3. Chi cung cấp cán bộ tiêm đủ liều vắcxin uốn ván cho thiếu phụ có thai và thiếu nữ tuổi sinh đẻ:

a) Đối với làng ĐBKK: 4.000 đồng/ngườiđược tiêm đủ liều;

b) Đối với những xã còn lại: 2 ngàn đồng/ngườiđược tiêm đủ liều.

4. Chi giám sát, khảo sát một trườnghợp liệt mượt cấp từ thời điểm ngày phát hiện dịch đến ngày đồ vật 60, lấy với chuyển bệnh dịch phẩmtheo quy định:

- Đối với xã ĐBKK: 520.000 đồng/ca bệnh;

- Đối với các xã còn lại: 400.000 đồng/cabệnh;

5. Chi giám sát, khảo sát một trườnghợp nghi uốn nắn ván sơ sinh, nghi sởi, nghi rubella, nghi viêm óc Nhật Bản, chếtsơ sinh từ ngày phát hiện ca bệnh, điều tra và hoàn thành phiếu điều tra theo quyếtđịnh của cấp gồm thẩm quyền:

- Đối với buôn bản ĐBKK: 300.000 đồng/ca bệnh;

- Đối với các xã còn lại: 150.000 đồng/cabệnh.

6. Chi bồi thường khi thực hiện vắc xintrong chương trình tiêm chủng mở rộng gây tác động nghiêm trọng đến sức khỏe,tính mạng của fan được tiêm chủng: Mức bồi thường theo lý lẽ tại Nghị địnhsố 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm năm nhâm thìn của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về hoạt độngtiêm chủng.

7. đưa ra mua bảo hiểm khủng hoảng cho vắcxin cùng vật tư tiêm chủng bảo quản tại kho: Theo vừa lòng đồng, hóa đơn của nhà cungcấp bảo hiểm.

Điều 7. Nội dungvà nấc chi đặc thù của dự án công trình 3 - số lượng dân sinh và phạt triển

1. Chuyển động Dân số - planer hóagia đình (KHHGĐ):

a) Chi cung ứng thực hiện chủ yếu sáchtriệt sản:

- Đối tượng được hỗ trợ: fan thuộchộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng người sử dụng bảo trợ xã hội; fan dân sinh sống trong xã thuộc tỉnhcó tổng tỷ suất sinh bên trên 2,3 con; người thao tác trên biển cả từ 15 ngày trở lên;

- nấc hỗ trợ: 300.000 đồng/người tựnguyện triệt sản;

- Hỗ trợ chi phí đi lại đối với ngườitự nguyện triệt sản cho trung vai trung phong làm chuyên môn triệt sản, cán bộ y tế xuống xãhoặc các cụm kỹ thuật làm cho phẫu thuật: Mức đưa ra theo chế độ tại Khoản 13 Điều 4Thông bốn này;

b) bỏ ra bảo quản, mừng đón phương tiệntránh thai (sau đây viết tắt là PTTT): Mức bỏ ra theo vừa lòng đồng, h