Toàn bộ ngữ pháp tiếng anh

     

Tại nội dung bài viết này, Athena đã hệ thống cục bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm và hay xuyên mở ra trong các bài thi, giúp học viên bao gồm cái chú ý tổng quan lại về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Toàn bộ ngữ pháp tiếng anh

*

Trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh bao hàm 20 chăm đề, mỗi siêng đề sẽ bao gồm hệ thống kỹ năng ngữ pháp mang lại từng phần kèm bài tập cùng đáp án chi tiết cho từng siêng đề.

Chuyên đề 1: Ngữ Âm

Bao bao gồm kiến thức:

- bí quyết phát âm đuôi -s, -es/-ed

- cách phát âm của nguyên âm

- Trọng âm

- bài bác tập vận dụng

Chuyên đề 2: các thì

Bao gồm kỹ năng về:

- Thì bây giờ đơn

- Thì bây giờ tiếp diễn

- Thì hiện tại hoàn thành

- Thì hiện tại ngừng tiếp diễn

- Thì vượt khứ đơn

- Thì vượt khứ tiếp diễn

- Thì vượt khứ trả thành

- Thì quá khứ kết thúc tiếp diễn

- Thì tương lai

- Thì tương lai trả thành

- Thì tương lai xong xuôi tiếp diễn

- bài bác tập vận dụng

Chuyên đề 3: Sự liên hiệp giữa nhà ngữ và cồn từ

Bao tất cả kiến thức lý thuyết và bài tập áp dụng

Chuyên đề 4: Danh từ bỏ và rượu cồn từ nguyên thể

Bao gồm kỹ năng về:

- Danh cồn từ

- Động từ nguyên thể

- Dạng của danh từ bỏ và cồn từ nguyên thể

- bài xích tập vận dụng

Chuyên đề 5: Câu đưa định

Bao gồm kỹ năng và kiến thức về kim chỉ nan và bài xích tập vận dụng.

Chuyên đề 6: Câu bị động

Bao gồm kỹ năng về triết lý và bài bác tập vận dụng.

Chuyên đề 7: Câu loại gián tiếp

Bao gồm kỹ năng và kiến thức về lý thuyết và bài tập vận dụng.

Chuyên đề 8: Mệnh đề quan tiền hệ

Bao gồm kiến thức về triết lý và bài bác tập vận dụng.

Chuyên đề 9: Câu so sánh

Bao gồm kiến thức về triết lý và bài tập vận dụng.

Chuyên đề 10: Liên từ

Bao gồm kỹ năng về định hướng và bài tập vận dụng.

Chuyên đề 11: Mạo từ

Bao gồm kỹ năng về triết lý và bài xích tập vận dụng.

Chuyên đề 12: Giới từ

Bao gồm kỹ năng về triết lý và bài tập vận dụng.

Xem thêm: Xếp Hạng Điểm Thi 2021, Xem Vị Trí Xếp Hạng Điểm Thi Đại Học

Chuyên đề 13: các cụm từ biểu đạt số lượng

Bao gồm kỹ năng về định hướng và bài tập vận dụng.

Chuyên đề 14: các động từ

Bao gồm kỹ năng về kim chỉ nan và bài bác tập vận dụng.

Chuyên đề 15: cấu trúc từ

Bao gồm kiến thức về triết lý và bài tập vận dụng.

Chuyên đề 16: Đảo ngữ

Bao gồm kỹ năng và kiến thức về triết lý và bài bác tập vận dụng.

Chuyên đề 17: Sự phối kết hợp từ

Bao gồm kỹ năng và kiến thức về kim chỉ nan và bài bác tập vận dụng.

Chuyên đề 18: Mệnh đề trạng ngữ

Bao gồm kiến thức về kim chỉ nan và bài bác tập vận dụng.

Chuyên đề 19: kĩ năng đọc

Bao gồm kỹ năng về triết lý và bài tập vận dụng.

Chuyên đề 20: công dụng giao tiếp

Bao gồm kỹ năng về lý thuyết và bài xích tập vận dụng.

Hệ thống kiến thức và kỹ năng ngữ pháp Athena cung cấp, bạn đã có cái quan sát tổng quan tiền về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Chi tiết toàn bộ nội dung tài liệu và bài xích tập áp dụng, chúng ta xem tại Đây nhé.