ĐANG TẢI

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Đang tải

*


Bài 1: tra cứu 2 số lẽ liên tiếp có tổng là 1444?

Bài 2: tra cứu 2 số từ bỏ nhiên thường xuyên có tổng là 215?

Bài 3: tìm số tự nhiên và thoải mái A; biết A lớn hơn TBC của A và các số 38; 42; 67 là 9 solo vị?

Bài 4: tra cứu số tự nhiên và thoải mái B; biết B to hơn TBC của B và những số 98; 125 là 19 đối kháng vị?

Bài 5: tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái C; biết C bé nhiều hơn TBC của C và những số 68; 72; 99 là 14 1-1 vị?

Bài 6: search 2 số tự nhiên và thoải mái biết số lớn chia mang lại số bé bỏng được yêu thương là 3 dư 41 và tổng của nhị số đó là 425?

Bài 7: tra cứu 2 số tự nhiên và thoải mái biết số khủng chia mang lại số bé nhỏ được thương là 2 dư 9 với hiệu của nhị số sẽ là 57?

Bài 8: tìm kiếm 2 số biết yêu thương của chúng bằng hiệu của bọn chúng và bằng 1,25?

Bài 9: search 2 số tất cả tổng của chúng bằng 280 cùng thương bọn chúng là 0,6?

Bài 10: Tìm nhị số tự nhiên có tổng là 2013 với giữa bọn chúng có 20 số tự nhiên khác?


Xem thêm: Bảo Hành Máy Giặt Electrolux Chống Thấm Dột, Bảng Giá Dịch Vụ Vệ Sinh Máy Giặt Electrolux

Lớp 5 Toán
1
0

Bài 1: tìm 2 số lẽ liên tục có tổng là 1444?

Số bé xíu là: 1444 : 2 – 1 = 721

Số mập là: 721 + 2 = 723

Bài 2: tìm 2 số trường đoản cú nhiên thường xuyên có tổng là 215?

Số nhỏ nhắn là: (215 – 1) : 2 = 107

Số to là: 215 – 107 = 108

Bài 3: tìm số thoải mái và tự nhiên A; biết A lớn hơn TBC của A và những số 38; 42; 67 là 9 1-1 vị?

TBC của 4 số là: (38 + 42 + 67 + 9) : 3 = 52 .

Vậy A là: 52 + 9 = 61

Bài 4: kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên B; biết B lớn hơn TBC của B và các số 98; 125 là 19 solo vị?

TBC của 3 số là: (98 + 125 + 19) : 2 = 121 .

Vậy B là: 121 + 19 = 140

Bài 5: tra cứu số tự nhiên C; biết C bé hơn TBC của C và những số 68; 72; 99 là 14 đơn vị?

TBC của 3 số là: <(68 + 72 + 99) – 14> : 3 = 75

Vậy C là: 75 – 14 = 61

Bài 6: kiếm tìm 2 số tự nhiên và thoải mái biết số béo chia cho số bé bỏng được thương là 3 dư 41 với tổng của hai số sẽ là 425?

- Ta bao gồm số nhỏ nhắn bằng 1 phần; số béo 3 phần (số thương)

Tổng số phần: 3 + 1 = 4

- Số nhỏ bé = (Tổng - số dư) : số phần

Số nhỏ nhắn là: (425 - 41) : 4 = 96

- Số lớn = Số nhỏ nhắn x yêu quý + số dư

Số phệ là: 96 x 3 + 41 = 329

Bài 7: search 2 số tự nhiên biết số to chia đến số bé nhỏ được yêu đương là 2 dư 9 và hiệu của nhị số sẽ là 57?

- Ta tất cả số nhỏ bé bằng 1 phần; số mập 2 phần (số thương)

Hiệu số phần: 2 -1 = 1

- Số bé = (Hiệu - số dư) : số phần

Số nhỏ bé là: (57 - 9) : 1 = 48

- Số to = Số bé nhỏ x yêu đương + số dư

Số mập là: 48 x 2 + 9 = 105

Bài 8: search 2 số biết yêu quý của chúng bởi hiệu của chúng và bằng 1,25?

- Đổi số yêu đương ra phân số thập phân, rút gọn buổi tối giản.

Đổi 1,25 = 125/100 = 5/4

- Vậy số bé xíu = 4 phần, số béo 5 phần (Toán hiệu tỉ)

Hiệu số phần: 5 - 4 = 1

- Số lớn = (Hiệu : hiệu số phần ) x phần số lớn

Số lớn: (1,25 : 1) x 5 = 6,25

- Số nhỏ bé = Số bự - hiệu

Số bé: 6,25 - 1,25 = 5

Bài 9: tìm 2 số bao gồm tổng của chúng bởi 280 và thương chúng là 0,6?

Đổi số mến ra phân số thập phân, rút gọn tối giản

Đổi 0,6 = 6/10 = 3/5

- Vậy số bé nhỏ = 3 phần, số béo 5 phần (Toán tổng tỉ)

Tổng số phần: 5 + 3 = 8

- Số lớn = (Tổng : tổng thể phần) x phần số lớn

Số lớn: (280 : 8) x 5 = 175

- Số nhỏ xíu = Tổng - số lớn

Số nhỏ bé : 280 - 175 = 105

Bài 10: Tìm hai số tự nhiên và thoải mái có tổng là 2013 cùng giữa bọn chúng có 20 số tự nhiên và thoải mái khác?