Số liệu thống kê

     
*

Bạn đang xem: Số liệu thống kê

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

Xem thêm: Máy In Hóa Đơn 2 Liên - Máy In Hóa Đơn Epson Tm

*

A) khi viết tập vừa lòng 100số tự nhiên và thoải mái đầu tiên, chữ số 3 xuất hiện bao nhiêu lần?

B) lúc viết tập vừa lòng 1000 số từ nhiên trước tiên , chữ số 3 mở ra bao nhiêu lần?


trường đoản cú 1-1000:-Chữ số 3 sống hàng solo vị xuất hiện thêm 100 lần-chữ số 3 ở sản phẩm chục mở ra 100 lần-chữ số 3 ở mặt hàng trăm lộ diện thêm 100 đợt nữa =>Từ 1-1000 mở ra số 3 300 (lần)Phần a lần tương tự nha bn like hộ mik

1->100số chữ số 3 ngơi nghỉ hàng đối chọi vị: (3,13,23,33,43,53,63,73,83,93) 10 chữ sốsố chữ số 3 ở mặt hàng chục: (30,31,32,33,34,35,36,37,38,39): 10 chữ sốNhư vậy cứ 100 số thì chữ số 3 sẽ xuất hiện 20 lần (chỉ tính ở hàng chục và hàng 1-1 vị)1->1000Sồ chữ số 3 ở hàng trăm và hàng đối chọi vị: 20*10=200(chữ số)Số chữ số 3 ở hàng trăm (300,301,302,303,...399): 100 chữ sốVậy tần số chữ số 3 xuất hiện: 100+200=300 (lần)


Xét tự 1-100số chữ số 3 ngơi nghỉ hàng đối kháng vị: (3,13,23,33,43,53,63,73,83,93) 10 chữ sốsố chữ số 3 ở mặt hàng chục: (30,31,32,33,34,35,36,37,38,39): 10 chữ sốNhư vậy cứ 100 số thì chữ số 3 sẽ xuất hiện thêm 20 lần (chỉ tính ở hàng chục và hàng đối chọi vị)Xét tự 1-1000Sồ chữ số 3 ở hàng chục và hàng đối chọi vị: 20*10=200(chữ số)Số chữ số 3 ở sản phẩm trằm (300,301,302,303,...399): 100 chữ sốVậy tần số chữ số 3 xuất hiện: 100+200=300 (lần) 

Xét từ bỏ 1-100số chữ số 3 làm việc hàng 1-1 vị:

(3,13,23,33,43,53,63,73,83,93) 10 chữ sốsố chữ số 3 ở sản phẩm chục:

(30,31,32,33,34,35,36,37,38,39): 10 chữ sốNhư vậy cứ 100 số thì chữ số 3 sẽ xuất hiện thêm 20 lần (chỉ tính ở hàng trăm và hàng 1-1 vị)Xét từ 1-1000Sồ chữ số 3 ở hàng chục và hàng đối kháng vị:

20*10=200(chữ số)Số chữ số 3 ở mặt hàng trằm

(300,301,302,303,...399): 100 chữ sốVậy mốc giới hạn chữ số 3 xuất hiện:

100+200=300 (lần)


Xét từ bỏ 1-100số chữ số 3 sinh hoạt hàng solo vị: (3,13,23,33,43,53,63,73,83,93) 10 chữ sốsố chữ số 3 ở mặt hàng chục: (30,31,32,33,34,35,36,37,38,39): 10 chữ sốNhư vậy cứ 100 số thì chữ số 3 sẽ xuất hiện 20 lần (chỉ tính ở hàng trăm và hàng đối chọi vị)

Xét từ bỏ 1-1000Sồ chữ số 3 ở hàng chục và hàng đối kháng vị: 20*10=200(chữ số)Số chữ số 3 ở hàng trằm (300,301,302,303,...399): 100 chữ số