Bài tập tiếng anh 12 mai lan hương

     
... Suggested going out for dinner a Lan said, "Why don"t we go out for dinner?" b Lan said, "Do you want khổng lồ go out for dinner?" c Lan said, "Must we go out for dinner?" d Lan said, "Will you go out for ... Nonverbal language through books b can communicate in nonverbal language only when they are mature c have learnt how khổng lồ communicate in nonverbal language since a child d communicate in nonverbal language ... A Nonverbal language is only used by the deaf and the mute b One cannot communicate in both verbal and nonverbal language c Those who can listen & talk should not use nonverbal language d People...

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 12 mai lan hương


*

*

... English nam giới thợ thiết bị Anh sửa xe xe hơi gara Anh ngủ dậy dịp sáu rưỡi làm xe ô tô Anh không nạp năng lượng sáng thao tác làm việc từ tám mang đến sáu mười lăm Anh không làm việc vào sản phẩm bảy Vào vào buổi tối cuối tuần anh thăm anh em chơi ... Text into your language Anh trai kỹ sư viễn thông Văn phòng thao tác anh tầng sáu vào văn phòng tất cả máy năng lượng điện thoại, thứ vi tính, bàn và ghế Anh sinh sống hộ nhỏ làm xe cộ buýt Anh làm vào tầm bảy mười ... Bàn và ghế Anh sinh sống hộ nhỏ dại làm xe pháo buýt Anh làm vào tầm bảy mười lăm phút trở nhà vào khoảng năm rưỡi Anh ko thích âm nhạc ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………...
*

... H C VI N CÔNG NGH B U CHÍNH VI N THÔNG SÁCH BÀI T p. TI NG ANH (A2) Biên so n: ThS Nguy n Qu nh Giao ThS Ph m Nguyên Th công nhân Hà Xuân nh cn Nguy n H ng ... …………………………………………………………………………………… bọn họ c n ph i nhanh lên n u mu n k p chuy n xe l a 12 gi …………………………………………………………………………………… bọn chúng s không bao gi nói v i anh n a n u anh làm cho nh ng i u nh th …………………………………………………………………………………… ... Ng Anh c a b n t t h n ti ng Anh c a r t nhi u .……………………………………………………………………………… N i nh n c nhi u m a nh t th gi i m t ng n núi Hawaii .……………………………………………………………………………… vào cu c ua, ng vòng quanh...
*

... Description There(1)…………four (2 ) …………in Sally’s flat: a living room, two (3 )…………and a big (4 )………… (5 )…………is (6 )…………bathroom too, and a separate (7 )………….In the kitchen (8 ) ………… (9 )…………a big (1 0) ………… ... Language school He lives (1 )……… a small flat (2 )……… the fourth floor of a building (3 )……… a small street (4 )……… Tokyo The school is not very (5 )……… his home; he goes (6 )……… work (7 )……… bus, and leaves ... (7 )………….In the kitchen (8 ) ………… (9 )…………a big (1 0) ………… và a dishwasher (1 1) ………… (1 2) ………… (1 3) …………colour (1 4) ………… in the (1 5)………… (1 6)………… Jenny lives in a small flat Write about Jenny’s flat Two...
*

... _her 9/ It’s unusual for Khanh to get angry with his roommates (hardly) → Khanh temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ... He came back home He (fall over) _ 4/ We invited Oanh khổng lồ our tiệc ngọt but she couldn’t come She (arrange) _ lớn go somewhere ealse 5/ Thanh bought two loaves of bread và took them home, but ... Five và arrive in the field at exactly 5.30 A 10 minutes B 15 minutes C trăng tròn minutes D 30 minutes 4/ I continue to work from a quarter past eight till 10. 30 A keep away B keep back C keep down D...

Xem thêm: Hợp Âm Thà Rằng Như Thế


... 1994 10 Nguyễn Việt Long - Lê Ngọc Tú gần như thi trắc nghiệm giờ Anh NXB thế giới 1997 11 Pamela, H và J Mentel Interactions Access McGraw-Hill Contemporary 2000 12 Xuân Bá bài tập mạo từ bỏ tiếng Anh ... B S Understanding và Using English Grammar nhà xuất con trẻ 2000 Đỗ Văn Thảo 225 tập tiếng Anh chăm đề công nghệ thông tin bên xuất giáo dục 2000 Doof, A et al Meaning into words Cambridge University ... Contemporary 2000 12 Xuân Bá bài tập mạo tự tiếng Anh công ty xuất giới 2002 13 Xuân Bá bài xích tập luyện viết giờ Anh nhà xuất giới 2002 125 Mục lục MỤC LỤC UNIT WHO"S WHO? UNIT I"M AFRAID...
... Were watching TV I was stuying when the electricity was cut off I was preparing for a history exam When I got there, Mrs Parker was in the garden She was planting and watering flowers While the ... Lot of/ many animals While we were feeding the elephants, it started to lớn rain/ raining Exercise 19 much more serious than slightly older much harder much better much more boring Exercise đôi mươi more ... Broken down twice already? What has happened lớn your TV, which you bought only last year? Exercise 29 was eating was having came 105 Đáp án was sleeping was sleeping rang began Exercise 30 operations...
... Was It was made in 184 0 The receivers An English teacher whose name is Rowland Hill He spoke about it to lớn people in the government B bé tem giới tem nước Anh Nó ấn hành năm 184 0 Trước fan ta ... 184 0 Trước người ta trả tiền thư mà bạn ta nhận cho tất cả những người bưu tá tín đồ bưu tá không gửi thư mang lại không trả chi phí Một thày giáo bạn Anh thương hiệu Rowland Hill nghĩ nhiều điều Một ngày ông nói fan ... Happen know will be will be Exercise 24 1.Tôi hy vọng ưa nhìn lúc đến London thăm Sue nếu như anh chạm chán mèo đen, anh may mắn Nếu kiếm đủ tiền, du lịch khắp giới Tại bạn ta lại trông giống phụ huynh Exercise...
... Did you lose? How many did you need? Who did you meet? 10 How did you come? 87 Đáp án Exercise 1c 2k 3i 4b 5f 6n 7a 8l 9e 10h 11j 12d 13m 14g Exercise Can her little girl dance? Is the room expensive? ... Now I can"t Exercise Try lớn arrange to lớn meet Use the expressions in the Exercise and these times Example: A: Are you miễn phí on Sunday? B: No, I"m sorry Sunday is no good for me What about Monday? ... Yes, Monday is fine for me Sunday this evening 11.00 Saturday evening Tuesday tomorrow evening 79 Unit 9: How about Thursday? the afternoon half past ten Exercise Make your own diary page Fill...
... Missing word Example: I blame on TV the way people don’t seem to ………………… read much as they used to → I blame on TV the way people don’t seem lớn read / as much as they used to lớn 66 Unit 7: Mary ... Turns during the …………… (5) In the mountains we are going lớn travel during the day and ……………… (6) at night 67 Unit 8: If weew you… UNIT IF I WERE YOU,… Exercise In this exercise you have lớn put the ... What…………………………………………………………… ……? Perhaps one day somebody will give you a lot of money What ……………………………………………… ……………? 68 Unit 8: If weew you… Exercise Answer these questions using the words in the brackets Are you...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu new đăng nắm tắt văn bản trong lòng bà bầu pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ hội tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập trang bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài xích cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cách tân và phát triển của từ vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dở người van lop 8