Bài tập tiếng anh 12 mai lan hương

     
... suggested going out for dinner a Lan said, "Why don"t we go out for dinner?" b Lan said, "Do you want to go out for dinner?" c Lan said, "Must we go out for dinner?" d Lan said, "Will you go out for ... nonverbal language through books b can communicate in nonverbal language only when they are mature c have learnt how to communicate in nonverbal language since a child d communicate in nonverbal language ... a Nonverbal language is only used by the deaf and the mute b One cannot communicate in both verbal and nonverbal language c Those who can listen and talk should not use nonverbal language d People...

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 12 mai lan hương


*

*

... English Nam thợ máy Anh sửa xe ô tô gara Anh ngủ dậy lúc sáu rưỡi làm xe ô tô Anh không ăn sáng làm việc từ tám đến sáu mười lăm Anh không làm việc vào thứ bảy Vào cuối tuần anh thăm bạn bè chơi ... text into your language Anh trai kỹ sư viễn thông Văn phòng làm việc anh tầng sáu Trong văn phòng có máy điện thoại, máy vi tính, bàn ghế Anh sống hộ nhỏ làm xe buýt Anh làm vào lúc bảy mười ... bàn ghế Anh sống hộ nhỏ làm xe buýt Anh làm vào lúc bảy mười lăm phút trở nhà vào lúc năm rưỡi Anh không thích âm nhạc ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………...
*

... H C VI N CÔNG NGH B U CHÍNH VI N THÔNG SÁCH BÀI T P TI NG ANH (A2) Biên so n: ThS Nguy n Qu nh Giao ThS Ph m Nguyên Th CN Hà Xuân nh CN Nguy n H ng ... …………………………………………………………………………………… Chúng ta c n ph i nhanh lên n u mu n k p chuy n xe l a 12 gi …………………………………………………………………………………… Chúng s không bao gi nói v i anh n a n u anh làm nh ng i u nh th …………………………………………………………………………………… ... ng Anh c a b n t t h n ti ng Anh c a r t nhi u .……………………………………………………………………………… N i nh n c nhi u m a nh t th gi i m t ng n núi Hawaii .……………………………………………………………………………… Trong cu c ua, ng vòng quanh...
*

... description There(1)…………four (2 ) …………in Sally’s flat: a living room, two (3 )…………and a big (4 )………… (5 )…………is (6 )…………bathroom too, and a separate (7 )………….In the kitchen (8 ) ………… (9 )…………a big (1 0) ………… ... language school He lives (1 )……… a small flat (2 )……… the fourth floor of a building (3 )……… a small street (4 )……… Tokyo The school is not very (5 )……… his home; he goes (6 )……… work (7 )……… bus, and leaves ... (7 )………….In the kitchen (8 ) ………… (9 )…………a big (1 0) ………… and a dishwasher (1 1) ………… (1 2) ………… (1 3) …………colour (1 4) ………… in the (1 5)………… (1 6)………… Jenny lives in a small flat Write about Jenny’s flat Two...
*

... _her 9/ It’s unusual for Khanh to get angry with his roommates (hardly) → Khanh temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ... he came back home He (fall over) _ 4/ We invited Oanh to our party but she couldn’t come She (arrange) _ to go somewhere ealse 5/ Thanh bought two loaves of bread and took them home, but ... five and arrive in the field at exactly 5.30 A 10 minutes B 15 minutes C 20 minutes D 30 minutes 4/ I continue to work from a quarter past eight till 10. 30 A keep away B keep back C keep down D...

Xem thêm: Hợp Âm Thà Rằng Như Thế


... 1994 10 Nguyễn Việt Long - Lê Ngọc Tú Những thi trắc nghiệm tiếng Anh NXB Thế giới 1997 11 Pamela, H & J Mentel Interactions Access McGraw-Hill Contemporary 2000 12 Xuân Bá Bài tập mạo từ tiếng Anh ... B S Understanding and Using English Grammar Nhà xuất trẻ 2000 Đỗ Văn Thảo 225 tập tiếng Anh chuyên đề công nghệ thông tin Nhà xuất giáo dục 2000 Doof, A et al Meaning into words Cambridge University ... Contemporary 2000 12 Xuân Bá Bài tập mạo từ tiếng Anh Nhà xuất giới 2002 13 Xuân Bá Bài tập luyện viết tiếng Anh Nhà xuất giới 2002 125 Mục lục MỤC LỤC UNIT WHO"S WHO? UNIT I"M AFRAID...
... were watching TV I was stuying when the electricity was cut off I was preparing for a history exam When I got there, Mrs Parker was in the garden She was planting and watering flowers While the ... lot of/ many animals While we were feeding the elephants, it started to rain/ raining Exercise 19 much more serious than slightly older much harder much better much more boring Exercise 20 more ... broken down twice already? What has happened to your TV, which you bought only last year? Exercise 29 was eating was having came 105 Đáp án was sleeping was sleeping rang began Exercise 30 operations...
... was It was made in 184 0 The receivers An English teacher whose name is Rowland Hill He spoke about it to people in the government B Con tem giới tem nước Anh Nó ấn hành năm 184 0 Trước người ta ... 184 0 Trước người ta trả tiền thư mà người ta nhận cho người bưu tá người bưu tá không đưa thư cho không trả tiền Một thày giáo người Anh tên Rowland Hill nghĩ nhiều điều Một ngày ông nói người ... happen know will be will be Exercise 24 1.Tôi hy vọng ưa nhìn Khi tới London thăm Sue Nếu anh gặp mèo đen, anh may mắn Nếu kiếm đủ tiền, du lịch khắp giới Tại người ta lại trông giống bố mẹ Exercise...
... did you lose? How many did you need? Who did you meet? 10 How did you come? 87 Đáp án Exercise 1c 2k 3i 4b 5f 6n 7a 8l 9e 10h 11j 12d 13m 14g Exercise Can her little girl dance? Is the room expensive? ... Now I can"t Exercise Try to arrange to meet Use the expressions in the Exercise and these times Example: A: Are you free on Sunday? B: No, I"m sorry Sunday is no good for me What about Monday? ... Yes, Monday is fine for me Sunday this evening 11.00 Saturday evening Tuesday tomorrow evening 79 Unit 9: How about Thursday? the afternoon half past ten Exercise Make your own diary page Fill...
... missing word Example: I blame on TV the way people don’t seem to ………………… read much as they used to → I blame on TV the way people don’t seem to read / as much as they used to 66 Unit 7: Mary ... turns during the …………… (5) In the mountains we are going to travel during the day and ……………… (6) at night 67 Unit 8: If weew you… UNIT IF I WERE YOU,… Exercise In this exercise you have to put the ... What…………………………………………………………… ……? Perhaps one day somebody will give you a lot of money What ……………………………………………… ……………? 68 Unit 8: If weew you… Exercise Answer these questions using the words in the brackets Are you...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8