Tổng hợp các dạng toán nâng cao lớp 3 có đáp án

     

Bài 1: Tính diện tính miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó tất cả chu vi là 3dm 2cm.

Bạn đang xem: Tổng hợp các dạng toán nâng cao lớp 3 có đáp án

Đáp án:

Đồi: 3dm 2cm = 32cm

Cạnh miếng bìa hình vuông là: 32 : 4 = 8 (cm) 

Diện tích miếng bìa là: 8 x 8 = 16 (cm2)

Bài 2: Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15m vải vóc thì may được 5 bộ áo xống cùng một cỡ. Hỏi có 350m vải thì may được từng nào bộ áo xống với cùng kích thước đó cùng còn vượt mấy m vải?

Đáp án:

1 bộ xống áo cần số mét vải vóc là: 15 : 5 = 3 (m)

350m may được: 350 : 3 = 116 cỗ và vượt 2m

Bài 3: Túi trước tiên đựng 18kg gạo, vội 3 lần túi sản phẩm công nghệ hai. Hỏi nên lấy ở túi máy hai bao nhiêu kg gạo đổ lịch sự túi máy hai để số gạo ở nhị túi bởi nhau?

Đáp án:

Túi vật dụng hai đựng số gạo là: 18 : 3 = 6 (kg)

Cả nhì túi đựng số gạo là: 18 + 6 = 24 (túi)

Để số gạo 2 túi bằng nhau thì từng túi có số gạo là: 24 : 2 = 12 (kg)

Số gạo phải kéo ra ở túi trước tiên là: 18 – 12 = 6 (kg)

Bài 4: Trong hình vẽ bao gồm ……góc vuông và……góc ko vuông?

*

Đáp án: 2 góc vuông, 4 góc ko vuông

Bài 5: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB = 16cm, BC = 20cm, cạnh CD bằng nửa tổng AB cùng BC. Cạnh AD gấp hai hiệu của AB với BC.

Đáp án:

Cạnh CD là: (16 + 20) : 2 = 18 (cm)

Cạnh AD là: (20 – 16) x 2 = 8 (cm)

Chu vi tứ giác ABCD là: 16 + trăng tròn + 18 + 8 = 62 (cm)

Bài 6: Lớp 3A tất cả 40 học viên được tạo thành 4 tổ, mỗi tổ lại chia gần như thành 2 nhóm. Hỏi từng nhóm tất cả bao nhiêu học sinh?

Đáp án:

Mỗi tổ bao gồm số học viên là: 40 : 4 = 10 (hs)

Mỗi nhóm có số học sinh là: 10 : 2 = 5 (hs)

Bài 7: Khoanh tròn giải đáp đúng

a.Số ngay tức khắc sau của số 39759

A. 39758

B. 39760

C. 39768

D.39769

Đáp án: B. 39760

b.Tìm số tròn nghìn chính giữa số 9068 với 11982 là:

A.10000 cùng 12000

B. 10000 và 11000

C. 11000 cùng 9000

D. 12000 với 11000

Đáp án: B. 10000 cùng 11000

c. (98725 – 87561) x 3 = …..

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

Đáp án: C. 33492

d. 12356 + 62154 : 9 = …..

Xem thêm: Avatar: The Last Airbender 1 Tập 1, Xem Phim Hoạt Hình Avatar

A. 29262

B. 39262

C. 19262

D. 18262

Đáp án: C. 19262

e. 3km 12m =…..

A. 312

B. 3012

C. 36

D.15

Đáp án: B. 3012

f. 4 giờ đồng hồ 9 phút = ….. Phút

A. 249 phút

B. 36 phút

C. 396 phút

D. 13 phút

Đáp án: A. 249 phút

Bài 8: một đội thuỷ lợi đào được 132m mương trong 6 ngày. Hỏi đội đó đào được bao nhiêu m mương trong 7 ngày?

Đáp án:

1 ngày đội thuỷ lợi đào được số mét mương là: 132 : 6 = 22 (m)

7 ngày nhóm thuỷ lợi đào được số mét mương là: 22 x 7 = 154 (m)

Bài 9: Tìm x

a) X + 7839 = 16784

b) 5 x X = 12475

c) X : 12457 = 9

Đáp án:

a/ X = 8945 b/ 2495 c/ 112113

Bài 10: Mẹ đem 100000 đồng đi chợ, chị em mua cho Mai một đôi giầy hết 36500 đồng và cài một áo phông hết 26500 đồng. Số tiền sót lại mẹ dùng làm mua thức ăn. Hỏi người mẹ đã dùng từng nào tiền để sở hữ thức ăn?

Đáp án:

Số chi phí mẹ dùng làm mua giày và áo là: 36500 + 26500 = 63000 (đồng)

Số tiền mẹ dùng đề thiết lập thức ăn là: 100000 – 63000 = 37000 (đồng)

Bài 11: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

A. 4083 : 4 = 102 (dư 3)

B. 4083 : 4 = 120 (dư 3)

C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

Đáp án: C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

Bài 12: Tích của số lớn số 1 có 4 chữ số và số bé nhỏ nhất bao gồm 2 chữ số là:

A. 99990 

B. 89991

C. 9999

D. 8

Đáp án: A. 99990

Bài 13: Có 45kg cỗ mì đựng hầu như trong 9 bao. Hỏi 75kg bột mì đựng phần nhiều trong mấy bao như thế?

Đáp án:

Mỗi bao đựng số klg bột là: 45 : 9 = 5 (kg)

75kg đựng được số bao là: 75 : 5 = 15 (bao)

Bài 14: Tìm số x biết “thương của 62680 cùng x” thì bằng 8

A. X = 7835

B. X = 7845

C. X = 7836

D. X = 7735

Đáp án: A. X = 7835

Bài 15: 

1. Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm là 4m 30cm và chiều rộng là 80cm?

2Tính diện tích s của một miếng bìa hình chữ nhật, biết chiều lâu năm là 8dm với chiều rộng lớn là 9cm?

Đáp án:

a/ Đổi 4m 30cm = 430cm

Chu vi hình chữ nhật là: (430 + 80) : 2 = 255 (cm)

b/ Đổi 8dm = 80cm

Diện tích miếng bìa là: 80 x 9 = 720 (cm2)

Bài 16: Một trại nuôi gài bao gồm 792 nhỏ gà nhốt đều vào 9 chống chuồng. Tín đồ ta buôn bán đi số bé gà ngay số gà nhốt vào 2 chống chuồng. Hỏi người ta đã chào bán đi bao nhiêu con gà?

Đáp án:

Mỗi phòng chuồng nhốt số kê là: 792 : 9 = 88 (con)

Số gà đã buôn bán là: 88 x 2 = 176 (con)

Bài 17: Tính quý hiếm biểu thức:

1. 124 x (24 – 4 x 6)

2. 50 + 50 x 2

3. 500 – 500 : 2

Đáp án:

1. 124 x (24 – 4 x 6) = 124 x (24 – 24) = 124 x 0 = 0

2. 50 + 50 x 2 = 50 x (1 + 2) = 50 x 3 = 150

3. 500 – 500 : 2 = 500 – 250 = 250

Bài 18: Tìm X:

1. 126 x X = 126

2. X : 9 = 2 (dư 4)

3. X x 6 = 3048 : 2

Đáp án:

1. X = 1

2. X = 9 x 2 + 4 = 22

3. X = 254

Bài 19: Một cửa hàng có 132kg đường, đã buôn bán ¼ số kg mặt đường đó với 9kg. Hỏi cửa hàng còn lại từng nào kg đường?

Đáp án:

Số đường siêu thị đã bán là: 132 : 4 + 9 = 42 (kg)

Cửa hàng còn sót lại số mặt đường là: 132 – 42 = 90 (kg)

Bài 20: Tính diện tính của miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó có chu vi là 3dm 6cm?

Đáp án:

Đổi 3cm 6cm = 36cm

Cạnh miếng bìa là: 36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích miếng bìa là: 9 x 9 = 81 (cm)

Bài 21: gồm 8 bao gạo đựng toàn bộ 448kg gạo. Hỏi bao gồm 5 bao gạo như vậy nặng bao nhiêu kg?

Đáp án: 

Mỗi bao đựng số gạo là: 448 : 8 = 56 (kg)

5 bao đựng số gạo là: 56 x 5 = 280 (kg)

Bài 22: Một shop có 6 thùng nước mắm đồng nhất chưa tổng số 54 lít. Shop đã bán hết 36 lít. Hỏi shop còn lại từng nào thùng nước mắm.

Đáp án:

Mỗi thùng chưa số nước mắm là: 54 : 6 = 9 (lít)

Cửa mặt hàng đã bán hết số thùng nước mắm nam ngư là: 36 : 9 = 4 (thùng)

Cửa hàng còn sót lại số thùng nước mắm là: 6 – 4 = 2 (thùng)

Bài 23: ban đầu có 5 bửa tải chở tổng cộng 210 bao mặt đường vào kho, kế tiếp có thêm 3 xe pháo nửa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường được chở vào kho? (Biết những xe cài đặt chở số bao đường bằng nhau)

Đáp án:

Mỗi xe pháo chở số bao mặt đường là: 210 : 5 = 45 (bao)

3 xe cộ chở được số bao là: 3 x 45 = 135 (bao)

Số bao con đường được chở vào kho là: 210 + 135 = 345 (bao)

Bài 24: Hùng tất cả 56 ngàn đồng download được 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21 ngàn đồng. Hỏi Dũng thiết lập được từng nào quyển truyện tranh?

Đáp án:

1 quyển truyện có mức giá là: 56: 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng gồm số chi phí là: 56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Dũng mua được số quyển chuyện tranh là: 35: 7 = 5 (quyển)

Đáp án: 5 quyển truyện tranh

Bài 25: gồm một tổ học sinh tham gia trồng rừng, người ta giao cứ 5 học viên thì trồng 25 cây, nhưng thực tiễn mỗi học viên lại trồng nhiều hơn nữa nhiệm vụ được giao 2 cây buộc phải tổng số cây xanh được là 238 cây. Hỏi tổ học viên đó bao gồm bao nhiêu em?

Đáp án:

Theo nhiệm vụ mỗi em trông số cây là:

25 : 5 = 5 (cây)

Thực tế mỗi em trồng số lượng km là:

5 + 2 = 7 (cây)

Tổ học sinh đó gồm số em là:

238 : 7 = 34 (em)

Đáp số: 34 em

Bài 26: Hai thùng có 58 lít dầu, nếu cung ứng thùng duy nhất 5 lít thì thùng đầu tiên có số dầu hèn thùng sản phẩm công nghệ hai 2 lần. Hỏi từng thùng gồm bao nhiêu lít dầu?

Đáp án:

Nếu thêm vào thùng tuyệt nhất 5 lít thì tổng cộng dầu tất cả trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (lít)

Coi số dầu vào thùng thứ nhất lúc sau là 1 phần số dầu thùng vật dụng hai là 2 phần.

Tổng số phần đều nhau là: 1+ 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng máy hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (lít)

Số dầu ở thùng đầu tiên là: 58 – 42 = 16 (lít)

Bài 27: Để chuẩn bị cho một hội nghìn người ta kê 9 hàng ghế đầy đủ chỗ mang đến 81 bạn ngồi. Trên thực tiễn có cho 108 fan đến dự họp. Hỏi đề xuất kê thêm mấy sản phẩm ghế nữa new đủ chỗ?

Đáp án:

Mỗi sản phẩm ghế tất cả số chỗ là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hàng ghế đề nghị kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 28: 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng trĩu 200g. 5 bao xi măng như thế có khối lượng xi măng là từng nào kilogam?

Đáp án:

Đổi 350kg = 350000g

Mỗi bao xi-măng có trọng lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như vậy chưa cân nặng xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 29: Một sân vườn cây ăn uống quả gồm 5 sản phẩm cây hồng xiêm, mỗi mặt hàng 12 cây và tất cả 9 hàng cây táo, mỗi mặt hàng 18 cây. Hỏi vườn cửa cây ăn uống quả đó có toàn bộ bao nhiêu cây?

Đáp án:

Số cây hồng xiêm trong vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây hãng apple là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn quả có tất cả số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 30: Ngày đầu tiên bán được 2358kg gạo, ngày sản phẩm công nghệ hai bán tốt gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cả nhị ngày bán được số gạo là bao nhiêu?