Chân đường vuông góc là gì

     

Từ chân thường được áp dụng thường xuyên kèm theo với quan niệm vuông góc. Cách sử dụng này được minh họa trong mẫu vẽ ở dưới, và phần chú giải của hình. Hình vẽ được bố trí theo hướng bất kỳ. Cùng chân mặt đường vuông góc không duy nhất thiết phải nằm tại đáy. Chân con đường vuông góc nói một cách khác là hình chiếu vuông góc của điểm khởi hành thẳng.Bạn đang xem: Chân mặt đường vuông góc là gì

Từ A không ở trên d, kẻ một đường thẳng vuông góc với d tại H. Trên d lấy điểm B không trùng với H. Khi đó:

+ Đoạn AH gọi là đoạn vuông góc hay đường vuông góc kẻ từ A đến d.

Bạn đang xem: Chân đường vuông góc là gì

+ Đoạn AB gọi là đường xiên kẻ từ A đến d

+ Đoạn HB gọi là hình chiếu của mặt đường xiên AB lên mặt đường thẳng d.


*

Chân mặt đường vuông góc là gì?" width="213">

Cùng đứng đầu lời giải đọc thêm về con đường vuông góc nhé:


*

Chân con đường vuông góc là gì? (ảnh 2)" width="609">

1. Quan hệ giới tính giữa mặt đường vuông góc và con đường xiên

Định lý 1: Trong những đường xiên và con đường vuông góc kẻ từ một điểm ở quanh đó một đường thẳng mang lại đường thẳng đó, mặt đường vuông góc là mặt đường ngắn nhất.


*

Chân đường vuông góc là gì? (ảnh 3)" width="501">
*

Chân mặt đường vuông góc là gì? (ảnh 4)" width="607">

2. Đường vuông góc, đường xiên cùng hình chiếu của mặt đường xiên

Trong tất cả các đoạn trực tiếp kẻ từ một điểm nằm kế bên một mặt đường thẳng và giảm đường trực tiếp đó, đoạn vuông góc là đoạn thẳng ngắn nhất và duy nhất. Những đoạn thẳng sót lại được hotline là đường xiên.

Trong các đường xiên kẻ xuất phát điểm từ một điểm nằm ở ngoài đường thẳng mang đến đường trực tiếp đó:

- Đường xiên lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) thì tất cả hình chiếu to hơn (hoặc bé dại hơn) với ngược lại

- 2 con đường xiên đều nhau thì tất cả hình chiếu đều nhau và ngược lại

3. Quan hệ giới tính vuông góc trong ko gian

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng khi mặt đường thẳng đó vuông góc với tất cả đường thẳng trong phương diện phẳng đó

Nếu mặt đường thẳng vuông góc cùng với 2 đường thẳng cắt nhau trong và một mặt phẳng thì mặt đường thẳng đó vuông góc với khía cạnh phẳng đựng 2 con đường thẳng đó.

Xem thêm: Các Loại Cốc Thủy Tinh - Các Mẫu Ly Thủy Tinh Thái Lan Ocean

Có 1 và chỉ 1 đường thẳng đi qua một điểm nằm mẫu thiết kế phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng đó.

Có 1 và chỉ một mặt phẳng đi qua 1 điểm nằm ngoài đường thẳng cùng vuông góc với mặt đường thẳng đó.

Phép chiếu vuông góc

Cho con đường thẳng (d) vuông góc với phương diện phẳng (P). Phép chiếu tuy vậy song theo phương của (d) được call là phép chiếu vuông góc lên khía cạnh phẳng (P).

Quy ước: ví như nói phép chiếu (hoặc hình chiếu) nhưng không nói gì thêm, ta xem như chính là phép chiếu (hoặc hình chiếu) vuông góc.

Đường trực tiếp vuông góc trong ko gian

Trong không gian, 2 đường thẳng vuông góc cùng với nhau có thể cắt nhau hoặc chéo nhau