Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

     

CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ

Bắc nằm trong lần I đơn vị Lý & Nhà Triệu Thời kỳ xây nền tự công ty nam Bắc Triều Trịnh Nguyễn Phân Tranh Pháp ở trong vn Dân nhà Cộng Hoà

cụ thể chuyên mục: cùng hoà làng mạc hội nhà nghĩa vn

(1975 - 1976) Tình hình đất nước trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc binh đao chống Mĩ cứu vớt nước.

Bạn đang xem: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Những trách nhiệm cấp bách trước mắt đề ra cho toàn Đảng, toàn dân ta trong thời gian này là:

- nhanh chóng khắc phục kết quả chiến tranh, phục sinh và phân phát triển kinh tế văn hoá.

- xong thống nhất giang sơn về bên nước nhằm tiến tới thống nhất giang sơn trên các lĩnh vực.


những bước đầu tiên đi lên nhà Nghĩa thôn Hội


cụ thể chăm mục: cùng hoà xóm hội công ty nghĩa vn

(1976 - 1986) công cuộc thi công chủ nghĩa buôn bản hội vào 10 năm đầu sau khi ngừng thống nhất nước nhà về đơn vị nước.

Bốn mon sau ngày miền nam bộ được hoàn toàn giải phóng, trong tháng 9-1975, Ban Chấp hành trung ương Đảng (khoá III) triệu tập Hội nghị lần thiết bị 24 để quyết định nhiệm vụ cách mạng toàn quốc trong giai đoạn mới.

Hội nghị nêu rõ toàn quốc có chung trọng trách cách social chủ nghĩa, tuy vậy trong thời kì đầu, do những đặc điểm riêng, bí quyết mạng từng miền có những yêu cầu khác nhau.

Xem thêm: Nhiệt Độ Singapore Hôm Nay, Dự Báo Thời Tiết Tại Thành Phố Singapore

Miền Bắc đề nghị tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp kiến tạo chủ nghĩa làng hội và hoàn thành xong quan hệ phân phối xã hội chủ nghĩa; miền nam bộ phải đồng thời triển khai cải sản xuất xã hội nhà nghĩa và thiết kế chủ nghĩa làng mạc hội.


trên đường đổi mới đi lên chủ Nghĩa thôn Hội


cụ thể chăm mục: cùng hoà thôn hội chủ nghĩa việt nam

(1986 - 2000) công cuộc xây cất chủ nghĩa làng hội ở vn theo đường lối thay đổi do Đại hội đại biểu cả nước lần thiết bị Vi của Đảng đề ra.

Những thành tựu dành được trong thời kì đổi mới đã làm biến đổi sâu sắc đời sống tài chính - làng hội của đất nước.


CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ


Bắc ở trong lần I bên Lý & Nhà Triệu Thời kỳ xây nền tự chủ phái mạnh Bắc Triều Trịnh Nguyễn Phân Tranh Pháp trực thuộc nước ta Dân công ty Cộng Hoà

Tư Liệu


Có thể chúng ta quan tâm


*

giai nhân Di mặc - Sự Tích cùng Thơ Từ hồ nước Xuân hương
*

Ảnh hưởng trọn Khổng Giáo Ở vn
*

nước ta Phong Sử

lời nói Nổi Tiếng


Bao giờ bạn Tây nhổ hết cỏ nước nam giới thì tín đồ Nam new hết tấn công Tây.

Nguyễn Trung Trực (1837 - 1868)

Tôi chỉ ý muốn cưỡi cơn gió mạnh, sút luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển lớn Đông, tiến công đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, tháo ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp mang lại người!

Bà Triệu - Triệu Thị Trinh (225 - 248)

Quốc thù vị báo đầu tiên bạch, kỉ độ Long Tuyền đới nguyệt ma. (Bạc đầu thù nước còn chưa trả, Mấy độ mài gươm trơn nguyệt tà)

Cảm hoài Đặng Dung (1373 - 1414)

Việc nhân ngãi cốt ở im dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo.

Bình Ngô Đại Cáo phố nguyễn trãi (1380 - 1442)

Chưa trả thù nhà, đền rồng nợ nước. Làm thế nào để cho xứng khía cạnh nam nhi?

Nguyễn Phi Khanh (1335 - 1428)
Previous Next