Người con trai ấy mp3

     
<03:44.56><00:01.25>Người con trai ấy luôn chờ em<03:46.90><00:03.55><03:47.66><00:04.39>luôn đợi em<03:48.57><00:05.31><03:49.39><00:06.23>dẫu như nào<03:51.10><00:07.84><03:51.41><00:08.37>Anh ta sẽ không từ bỏ<03:53.54><00:10.26><03:54.42><00:11.18>không buông tay mà<03:56.51><00:13.27><03:57.80><00:14.72>Vì anh ta chỉ yêu mình em<03:59.98><00:16.98><04:00.99><00:17.79> không còn ai ở thế giới này<04:04.55><00:21.30><04:05.41><00:22.20>Để lòng tin tưởng một lần<04:09.92><00:26.53><03:17.26><02:20.87><01:24.69><00:27.91>Người con trai ấy luôn bận tâm<03:19.52><02:23.14><01:26.92><00:30.23><03:20.37><02:23.96><01:27.69><00:31.10> lo rằng em sẽ thật buồn<03:23.57><02:27.31><01:31.05><00:34.44><03:23.94><02:27.65><01:31.42><00:34.75>khi ai đó không hiểu em <03:26.10><02:29.79><01:33.54><00:36.94><03:26.99><02:30.55><01:34.37><00:37.81>luôn làm em khóc<03:29.08><02:32.73><01:36.44><00:39.75><03:30.31><02:33.99><01:37.73><00:41.07>Nhìn cậu ta ngẩn ngơ vì em <03:32.81><02:36.50><01:40.26><00:43.56><03:33.64><02:37.28><01:41.04><00:44.41>khi mà em nói câu xa rời<03:37.04><02:40.69><01:44.48><00:47.86><03:37.78><02:41.55><01:45.22><00:48.53>Anh chết lặng <03:38.67><02:42.36><01:46.11><00:49.48><03:39.54><02:43.15><01:47.06><00:50.33>khi đứng trước gương<03:42.44><02:45.92><01:49.42><00:53.26><02:47.95><01:51.71><00:55.46>Anh đã đứng trước tấm gương<02:50.38><01:53.96><00:57.72><02:51.17><01:54.78><00:58.65>xem mình có thật sự chán chường<02:53.68><01:57.27><01:01.10><02:54.51><01:58.13><01:01.99>Vẫn còn đó những yêu thương <02:57.05><02:00.64><01:04.47><02:57.81><02:01.45><01:05.04>mà sao ta không thể giữ được<03:00.39><02:04.06><01:07.97><03:01.36><02:05.07><01:08.89>Em hãy nói kết thúc đi<03:03.72><02:07.29><01:11.06><03:04.50><02:08.14><01:11.90>anh chẳng muốn mang theo<03:06.16><02:09.76><01:13.55><03:06.53><02:10.10><01:13.96> những gì <03:06.99><02:10.60><01:15.70><03:07.86><02:11.45><01:15.25>thuộc về em<03:08.68><02:12.33><01:16.09><03:09.54><02:13.19><01:16.99>là kí ức<03:10.65><02:14.31><01:18.09><03:11.25><02:14.84><01:18.72>Anh trốn tránh<03:12.06><02:15.61><01:19.42><03:12.42><02:15.98><01:19.90> tất cả kỷ niệm về em<03:15.70><02:19.05><01:23.08>

Bạn đang xem: Người con trai ấy mp3

*

Người Con Trai Ấy


Xem thêm: “ Nóng Trong Người Uống Trà Dr Thanh Nhiệt, Cho Ngày Tết Luôn Tươi Tắn

Đóng góp: buitandat1004
Lời bài hát Người Con Trai Ấy
Người con trai ấy luôn đợi em, luôn chờ em dẫu như nào Anh ta sẽ không từ bỏ, sẽ không buông tay mà. Vì anh ta chỉ yêu mình em, không còn ai ở thế giới này Để lòng tin tưởng một lần. Người con trai ấy luôn bận tâm, lo rằng em sẽ thật buồn Vì ai đó không hiểu em luôn làm em khóc Nhìn cậu ta ngẩn ngơ vì em khi mà em nói câu xa rời Anh chết lặng khi đứng trước gương. Anh đã đứng trước tấm gương, xem mình có thật sự chán chường Vẫn còn đó những yêu thương mà không thể nào giữ được Em hãy nói kết thúc đi, anh chẳng muốn mang theo những gì của em, thuộc về em Anh trốn tránh tất cả kỷ niệm về em Lời bài hát cho ai cần nhé.