Đề thi olympic tháng 4 môn hóa học lớp 8 thcs tại thành phố hồ chí minh năm 2021

     
Bạn sẽ xem tài liệu "Đề thi Olympic hóa học lớp 8 (Đề 1)", để cài tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD nghỉ ngơi trên

Bạn đang xem: Đề thi olympic tháng 4 môn hóa học lớp 8 thcs tại thành phố hồ chí minh năm 2021


Xem thêm: Kem Trà Sữa Trân Châu Việt Nam, Kem Trà Sữa & Trân Châu Đen

Đề 01 ĐỀ THI OLYMPIC HÓA HỌC LỚP 8Câu I: ( 3đ)1. Xác định hóa trị của nguyên tố với nhóm nguyên tố trong mỗi hợp hóa học sau: Cu2O; HNO3; FeO, Fe3O4, KClO3; KMnO4; Ca(H2PO4)22. Vào 68,4 gam Al2(SO4)3 a) gồm bao nhiêu phâm tử Al2(SO4)3 ? bao gồm bao nhiêu nguyên tử lưu lại huỳnh? b) Tính thể tích khí oxi (đktc) để sở hữu cùng số nguyên tử oxi trong lượng Al2(SO4)3 trên.Câu II( 5đ)1. Phân biệt các chất khí sau: H2; O2; co và CO22. Cho các sơ vật dụng phản ứng sau: A+ B --> G G --> A+ B B+ D --> E E + A --> D+ GBiết: Ở đk thường thì A, B sinh sống thể khí, G phần lớn ở dạng lỏng; E là hợp chất của Fe.Hãy cho biết CTHH của A,B, C,D,E và viết các phương trình chất hóa học biểu diễn các sơ đồ phản ứng trên.Câu III: (5đ)1. Đốt cháy 30 m3khí hidro trong bình chứa 20 m3 khí oxi. A) Sau làm phản ứng có còn quá khí nào không? Thừa từng nào m3?b) Tính thể tích và khối lượng nước thu được ? Biết những khí đo sinh hoạt đktc.2. Khử hoàn toàn 20 gam hôn hợp tất cả CuO cùng Fe2O3 ở ánh nắng mặt trời cao nên dùng 7,84 lít khí H2 (đktc).a) Viết những PTHH xảy rab) Tính yếu tắc % trọng lượng mỗi oxit bao gồm trong láo lếu hợp.Câu IV: (3đ)1. Tính cân nặng CuSO4.5H2O bóc ra khỏi dung dịch khi làm cho lạnh 1,2Kg hỗn hợp bão hòa CuSO4 làm việc 800C xuông 50C. Biết độ chảy của CuSO4 sinh sống 800C và 50C theo thứ tự là 50g và 15g.2. Dẫn 26,88 lít teo (đktc) trải qua a gam bột CuO nung nóng, sau khoản thời gian phản ứng dứt thu được tất cả hổn hợp khí tất cả tỷ khối so với hidro bằng 16. Tính a?Câu V: (4đ)Cho 5,4 g sắt kẽm kim loại M hóa trị III bắt buộc vừa đủ 395,2 gam dung dịch H2SO4 loãng chiếm được 6,72 lít H2 (đktc).a) xác minh kim các loại Mb) Tính C% của dung dịch H2SO4 sẽ dùng.c) Nếu nỗ lực dung dịch H2SO4 bởi dung dịch HCl 1M Thì cần dùng bao nhiêu ml để hoàn toàn có thể hòa tan hết lượng kim loại M nói trên ----------------------------------- Hết--------------------------------------------- coi ngó của tổ chăm môn: để mắt của ban giám hiệu:Đáp án- biểu điểm đề 01CâuĐáp ánĐiểmI-------------II------------III-------------IV------------V1. Khẳng định đúng 2. Số phân tử Al2(SO4)3 = . 6. 1023 = 1,2.1023 phân tử Số nguyên tử S = = 1,8.1023 nguyên tửVO2 = 6. 0,2. 22,4 = 26,88 lít-----------------------------------------------------------------1 - cần sử dụng tàn đóm đỏ nhận ra O2- dùng nước vôi trong phân biệt CO2- Đôt 2 khí còn lạ tiếp đến dùng nước vôi trong để rõ ràng H2 và COViết các PTHH2. A: H2 ; B là O2 G là H2O; D là sắt ; E là Fe3O4 ; Viết đúng những PTHH -------------------------------------------------------------------1. PTHH: 2H2 + O2 → 2H2O Vì các khí nghỉ ngơi cùng đk nên xác suất số mol cũng là xác suất thể tich a) Ta thấy: O2 còn dư, H2 hết, giám sát và đo lường theoH2 VO2 (pư) = .VH2 = = 15 m3VO2 dư = 20 - 15 = 5 m3b) VH2O = VH2 = 30 m3 mH2O = . 18 = 24107g = 24,107Kg2. điện thoại tư vấn ,y lần lượt là số mol CuO và Fe2O3 trong hỗ hòa hợp CuO + H2 → Cu +H2Omol: x x Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2Omol: y 3yTa có: 80x + 160y = trăng tròn và x + 3y = = 0,35=> x = 0,05 ; y = 0,1 Vậy % CuO = .100 = 20% % Fe2O3 = 100% - 20% = 80%------------------------------------------------------------------- sinh sống 800C : 100g nước hòa tan về tối đa 50g CuSO4 để chế tác thành 150g hỗn hợp báo hòa=> gồm a gam CuSO4 vào 1200g hỗn hợp a = = 400 gmH2O = 1200 - 400 = 800 gGọi x là số mol CuSO4. 5H2O tách bóc ra ngoài dung dịch=> mCuSO4 bóc ra = 160. X (g) mH2O tách ra = 90.x (g)Theo bài ra ta gồm độ tan của CuSO4 ở 50C là: .100 = 15=> x = 1,9 molVậy cân nặng CuSO4. 5H2O tách ra ngoài dung dịchlà: 1,9.250 = 475 g2. CuO + co → Cu + CO2 mol: nCO đầu = = 1,2 molHốn phù hợp khí sau pư tất cả CO2 và co dưÁp dụng phương thức đường chéo: CO2: 44 4 32CO: 28 12 => = = Hay: 3.(1,2- ) = => a = 72g------------------------------------------------------------------ nH2 = = 0,3 mol 2M + 3H2SO4 → M2(SO4)3 + 3H2mol: 0,2 0,3 0,3 => M = = 27 (Al)b) mH2SO4 =0,3.98 = 29,4 g C% H2SO4 = = 7,44%c) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2mol: 0,2 0,6 Vậy VddHCl 1M = =0,6 lít = 600 ml1,50,50,50,5-------------------2,50,52--------------------0,250,250,50,50,50,50,250,250,50,50,50,5----------------------0,250,250,250,250,250,250,50,50,5----------------------0,50,50,50,50,50,50,50,5
Tài liệu gắn kèm:

*
de_thi_HSG_hoa_8.doc