PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PEPTIT KHÓ

Các bài xích tập về peptit cùng protein là loại toán lạ cùng khó, tuy vậy trong một vài năm gần đây dạng toán này thường xuấthiện trong những kỳ thi ĐH, CĐ gây nên nhiều trở ngại trở ngại đến học sinh. Cùng mày mò các dạng bài xích tập và cách thức giải về peptit và protein qua bài viết này.

Bạn đang xem: Phương pháp giải bài tập peptit khó


 BÀI TẬP PEPTIT – PROTEIN

Dạng 1: PHẢN ỨNG TẠO PEPTIT

Phản ứng chế tạo peptit : - Aminoaxit solo no tất cả CTTQ : CnH2n +1NO2

- bội phản ứng tạo nên đipeptit : đựng 2 gốc – amnoaxit, khi chế tạo đipeptit loại 1 phân tử H2O

2CnH2n+1NO2 C2nH4nN2O3 + H2O

- bội nghịch ứng sinh sản Tripeptit : cất 3 cội – amnoaxit, khi tạo đipeptit loại 2 phân tử H2O

3CnH2n+1NO2 C3nH6n – 1 N3O4 + 2H2O

- phản ứng chế tạo ra Polipeptit : đựng m nơi bắt đầu – amnoaxit, khi tạo ra đipeptit loại (m-1) phân tử H2O

mCnH2n+1NO2 Cm.nH2m.n – m +2 NmOm+1 + (m-1)H2O

- Định dụng cụ BTKL suy ra : mAminoaxit = mpeptit + mnước

2. Bí quyết tính đồng phân pepit

Peptit bao gồm n nơi bắt đầu - Aminoaxit sẽ sở hữu được n ! đồng phân

Ví dụ 1 : hỗn hợp X chứa 0,2mol Glyxin và 0,1 mol Alanin. Khối lượng đipeptit về tối đa tạo ra thành là

A. 27.72 B. 22,7 C. 22,1 D. 21,2

Lời giải

Ta gồm

*

Ap dụng ĐLBTKL suy ra mpeptit = 0,2.75 + 0,1.89 – 0,15.18 = 21,2 gam lựa chọn D

Ví dụ 2 : Aminoaxit đối kháng chức X chứa 15,73%N về khối lượng. X sinh sản Octapeptit Y. Y tất cả phân tử khối là bao nhiêu?

A. 586 B. 771 C. 568 D. 686

Lời giải

Đặt X : 2CnH2n+1NO2 ( ightarrow) C2nH4nN2O3 + H2O

*

Vậy MY = 8.89 – 7.18 = 586 đvc chọn A

Ví dụ 3 ( B – 2010):Đipeptit X mạch hở cùng Tripeptit Y mạch hở rất nhiều đượ làm cho từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử chứa 1 nhom NH2- và 1 đội –COOH). Đốt hoàn toàn 0,1 mol Y thu được tổng trọng lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, thành phầm thu được dẫn qua nước vôi vào dư thu m gam kết tủa. Quý giá m?

A. 45 B.120 C. 30 D. 60

Lời giải

*

Ví dụ 4 : hỗn hợp X cứa Glyxin với Alanin. Toàn bô đipeptit và tripeptit tạo ra từ X là

A. 8 B. 10 C. 14 D. 12

Lời giải

Tổng số đipeptit cùng tripepptit = 22 + 23 = 12 chọn D

 

Dạng 2 : PHẢN ỨNG THỦY PHÂN PEPTIT

Thủy phân peptit tất cả n cội - Aminoaxit thu được

Số đipeptit về tối đa là : n – 1

Số tripeptit về tối đa : n – 2

Số tetrepeptit tối đa : n – 3

Chú ý :

- nhờ vào phương trình thủy phân để tìm quan hệ số mol của các chất trong một phương trình bội phản ứng để xác minh số mol hoặc một số loại peptit.

 - khối lượng mol của n-peptit = α-amino axit×n - 18(n-1).

- Đốt cháy peptit tạo thành từ α-amino axit no, mạch hở chứa một nhóm NH2 và một tổ COOH theo phương trình tổng quát sau:

n(1-n)H2O + (3a.n-1,5n)/2 O2 → a.n CO2 +(2a.n-n+2)/2 H2O + n/2 N2

Ví dụ 1 : Trích đoạn đầu của phân tử peptit : Gly-Phe-Val-Glu- Cys-Cys-Ala- Ser-Leu-Tyr-Gln. Sử dụng enzym Proteaza thủy phân đoạn peptit bên trên thu tối đa bao nhiêu đipepti

A. 10 B. 9 C. 8 D. 11

Lời giải

Đoạn peptit trên bao gồm 11 nơi bắt đầu - Aminoaxit yêu cầu tạo 11 – 1 = 10 đipeptit chọn A

Ví dụ 2 : Thủy phân hoàn tòan m gam tetrapeptit : Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu hỗn hợp bao gồm 28,48 gam Alanin, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Quý giá m là

A. 90,6 B. 111,74 C. 81,54 D. 66,44

Lời giải

nAla-Ala-Ala = 0,12 mol

nAla-Ala = 0,2 mol

nAla = 0,32 mol

Ta tất cả m sp = 28,48 + 32 + 27,72 = 88,2 gam một số loại A,B

Phản ứng : Ala-Ala-Ala-Ala + 3H2O → 4Ala

x 3x 4x

Ala-Ala-Ala-Ala + H2O → 2Ala-Ala

y y 2y

Ala-Ala-Ala-Ala + 2H2O → 2Ala + Ala-Ala

z 2z 2z z

Ala-Ala-Ala-Ala + H2O→ Ala + Ala-Ala-Ala

0,12 0,12 0,12 0,12

Thử với câu trả lời C : mnước = 88,2 – 81,54 = 6,66 suy ra nnước = 0,37

*
 

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1. Tripeptit X gồm công thức cấu tạo sau: Lys-Gly-Ala. Tính khối lượng muối thu được khi thủy phân trọn vẹn 0,1 mol X trong trong dung dịch H2SO4 loãng. (Giả sử axit đem vừa đủ).?

A. 70,2 gam B. 50,6 gam

C. 45,7 gam D. 35,1 gam

Câu 2. Đun lạnh 0,1 mol tripeptit X có cấu tạo là Ala-Gly-Glu trong hỗn hợp NaOH (lấy dư), sau phản ứng hoàn toàn, tính cân nặng muối thu được?

A. 39,9 gam B. 37,7 gam

C. 35,5 gam D. 33,3 gam

Câu 3. Từ 3 α-amino axit X, Y, Z hoàn toàn có thể tạo thành mấy tripeptit mạch hở trong đó có cả X, Y, Z?

A. 5 B. 6 C. 3 D.

Xem thêm: Bột Ăn Dặm Cho Bé 3 Tháng - Bột Ăn Dặm Cho Trẻ 3 Tháng Tuổi

4

Câu 4. Cho 1 mol peptit X mạch hở gồm phân tử khối là 461gam/mol thủy phân (xt enzim) thu được lếu láo hợp các α-aminoaxit gồm tổng khối lượng là 533 gam/mol. Hãy cho thấy thêm X thuộc loại:

A. hexapeptit B. tetrapeptit

C. pentapeptit D. tripeptit

Câu 5. Thủy phân trọn vẹn 1 mol peptit X mạch hở chiếm được 2 mol alanin; 1 mol glyxin với 1 mol valin. X gồm bao nhiêu CTCT?

A. 6 B. 24 C. 8 D. 12

Câu 6.Brađikinin có công dụng làm sút huyết áp. Đó là một trong những nonapeptit có công thức là:

Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg

Khi thuỷ phân không trọn vẹn peptit này hoàn toàn có thể thu được từng nào tripeptit nào tất cả chứa phenylalanin (Phe)?

A. 3 B. 5 C. 6 D. 4

Câu 7. Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác một số loại mà khi thủy phân hoàn toàn đều thu được 3 aminoaxit: glyxin, alanin cùng phenylalanin?

A. 6. B. 9. C. 4. D. 3.

Câu 8. Cho 13,32 gam peptit X do n cội alalin tạo thành thành, thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit thu được 16,02 gam alalin duy nhất. X thuộc một số loại nào?

A.Tripeptit B. Tetrapeptit

C. Hexapeptit D. Đipeptit

Câu 9.Khi thủy phân hoàn toàn 65 gam một oligopeptit X nhận được 22,25 gam alalin cùng 56,25 gam glyxin. X thuộc các loại nào?

A. Tripeptit B. Tetrapeptit

C. Hexapeptit D. Đipeptit

Câu 10. Đề thi tuyển chọn sinh đh Khối B- 2012): Đun lạnh m gam láo hợp bao gồm a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml dung dich NaOH 1M vừa đủ. Sau thời điểm các phản ứng kết thúc, cô cạn hỗn hợp thu được 72,48 gam muối bột khan của những amino axit đều phải có một team -COOH và một đội -NH2 trong phân tử. Quý giá của m là: