Bài đọc lễ hôn phối

     
Người gửi Nội dung
*

*

*

*

NHỮNG NGHI LỄ MỞ ĐẦU

TRONG THÁNH LỄ - BÀI LỄ MẪU B

NHỮNG NGHI LỄ MỞ ĐẦU

Cách thứ nhất

Tới giờ đã định, linh mục mặc áo trắng dài (alba), đeo dây các phép (stola) và mặc áo lễ theo màu của lễ cử hành, cùng với người giúp lễ, tiến tới cửa nhà thờ, đón tiếp những người sắp kết hôn, lịch sự chào hỏi, tỏ cho họ thấy Giáo Hội muốn chia vui với họ.

Bạn đang xem: Bài đọc lễ hôn phối

Sau đó rước tới bàn thờ: các người giúp lễ đi trước, theo sau là linh mục rồi đến những người sắp kết hôn; tùy theo phong tục địa phương, nên để ít là những người họ hàng và hai người làm chứng tháp tùng họ cách long trọng đến nơi dành sẵn. Đang khi ấy, hát ca nhập lễ.

Linh mục tiến tới bàn thờ, cúi mình chào rồi lên hôn bàn thờ, sau đó về ghế.

Cách thứ hai

Đến giờ đã định, linh mục mặc áo trắng dài, đeo dây các phép và áo lễ theo màu của lễ cử hành, cùng với các người giúp lễ đi đến chỗ dành cho những người sắp kết hôn, hoặc tới ghế của mình.

Khi những người sắp kết hôn đã đến chỗ của họ, linh mục đón tiếp và lịch sự chào hỏi họ, tỏ cho họ thấy Giáo Hội muốn chia vui với họ.

Trong khi hát ca nhập lễ, linh mục tiến đến bàn thờ, cúi mình chào rồi lên hôn bàn thờ, sau đó về ghế.

Ca nhập lễ: Tv 89,14.17

Từ sớm mai xin cho con no thoả tình thương của Chúa, để suốt đời được vui sướng hân hoan.

Xin Chúa tỏa ánh huy hoàng của Chúa trên chúng con và trên mọi việc tay Chúng con làm.

Lm: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Lm: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.

Rồi linh mục ngỏ lời với những người sắp kết hôn và những người hiện diện để chuẩn bị tâm hồn họ cử hành hôn phối bằng những lời sau đây hoặc những lời tương tự:

Anh chị em rất thân mến,

để cử hành nghi lễ này,

chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa,

chung quanh anh (ông) T. và chị (bà) T.

trong ngày họ quyết định lập gia đình.

Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt.

Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè

và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ,

hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay,

rồi, cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô,

khẩn khoản van nài Chúa Cha,

xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành

và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây

được mãi mãi nên một.

Bỏ qua hành động thống hối.

Đọc hay hát kinh Vinh Danh.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện,

và đoái thương tuôn đổ ơn Chúa

trên các tôi tớ Chúa đây là anh (ông) T. và chị (bà) T.,

để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa,

họ được bền vững trong tình thương yêu nhau.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa,

là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con,

Người hằng sốngvà hiển trị cùng Chúa,

hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn thưa: Amen.

Hoặc:

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thật cao cả mà thánh hóa sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân,

Chúa báo trước mầu nhiệm của Đức Kitô và Hội Thánh.

Chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây

biết lấy việc làm thể hiện điều họ nhận thức được qua đức tin.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, …

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Tiếp theo là phụng vụ lời Chúa như thường lệ. Có thể đọc một hay hai bài đọc, nhưng theo hoàn cảnh, cũng có thể chỉ đọc một bài. Luôn phải chọn ít là một bài đọc rõ ràng nói về hôn nhân.

Bài đọc I: St 2,18-24

“Và hai người sẽ thành một xương một thịt.”

Bài trích sách Sáng Thế.

Chúa là Thiên Chúa phán: "Con người ở một mình không tốt; Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó". Vậy Chúa là Thiên Chúa lấy bùn đất tạo ra mọi thú vật ngoài đồng và chim bay trên trời, đoạn dẫn chúng đến cùng Ađam, để xem ông gọi chúng là gì. Ađam gọi sinh vật thế nào, thì đó là tên nó.

Ađam đã đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi thú vật ngoài đồng. Nhưng Ađam không tìm được một trợ tá tương xứng với mình. Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Ađam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông, rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa lấy từ Ađam, Ngài làm ra người đàn bà, đoạn dẫn nàng đến cùng Ađam. Ađam nói: “Nàng là xương lấy từ xương tôi, và thịt lấy từ thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là Đàn bà, vì được lấy ra từ đàn ông.

Vì lẽ đó, người nam lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình; và hai người sẽ thành một thân xác.

Đó là lời Chúa.

Hoặc: Tb 8,5-10

“Nguyện cho cả hai chúng con đều sống

khang an tới tuổi già.”

Bài trích sách Tôbia.

Buổi tối hôm thành hôn, Tôbia đã nói với Sara rằng: “Chúng ta là con cháu của các thánh, chúng ta không thể kết bạn như những người chư dân, họ không nhìn biết Thiên Chúa”. Thế rồi cả hai người cùng đứng dậy thành khẩn cầu xin cho được an lành. Tôbia đã nguyện rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của cha ông chúng con! Trời đất, bể khơi, khe suối, sông ngòi và mọi loài Chúa dựng nên, ở những nơi đó, hết thảy chúng hãy ca tụng Chúa! Chúa đã dùng bùn đất tác tạo Ađam, và ban cho ông được Evà làm người nội trợ. Và giờ đây, thân lạy Chúa, Chúa biết rằng không phải vì lý do sắc dục mà con cưới cô em đây làm vợ, song chỉ vì mến yêu dòng dõi những người biết ca tụng danh Chúa tới muôn đời”. Sara cũng nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, nguyện cho cả hai chúng con đều sống khang an tới tuổi già”.

Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 127 (128), 1-2.3.4-5

Đáp: Phúc thay những ai biết kính sợ Chúa (c. 1a).

Hoặc : Đó là ân lộc dành cho những kẻ kính sợ Chúa (c. 4).

Xướng: 1. Phúc cho ai biết kính sợ Chúa, và bước đi trong đường lối Ngài. Thành quả tay bạn làm ra, bạn được an hưởng bạn có phúc và những gặp may. - Đáp.

2. Hiền thê bạn như cây nho sai trái, trong gia thất của bạn; con cái bạn như chồi non ô-liu, sum sê quanh bàn ăn của bạn. - Đáp.

3. Đó là ân lộc dành cho những kẻ kính sợ Chúa. Từ Sion, xin Chúa chúc lành cho bạn. Chúc bạn thấy Giêrusalem phồn vinh mọi ngày trong suốt cuộc đời, và được thấy con cái cháu chắt. - Đáp.

Bài đọc II: Ep 5,2a.21-33

“Mầu nhiệm này thật lớn lao; tôi muốn nói về

Đức Kitô và Hội Thánh!”

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.

Anh em thân mến,

Anh em hãy sống trong tình yêu thương, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã nộp mình vì chúng ta.

Anh em hãy tùng phục nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Các bà vợ hãy tùng phục chồng mình, như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu Hội Thánh, chính Người là Đấng Cứu Độ thân thể mình. Như Hội Thánh phục tùng Đức Kitô thế nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng trong mọi sự như vậy.

Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh, và nộp mình vì Hội Thánh, để thánh hóa Hội Thánh, khi Người dùng nước và lời mà thanh tẩy Hội Thánh, để bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không tì ố, không vết nhăn, hay mắc điều gì khác tương tự, nhưng để Hội Thánh nên thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình; vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó, như Đức Kitô đã nuôi dưỡng và chăm sóc Hội Thánh, vì chúng ta là chi thể của thân thể Người. Bởi thế, người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao; tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh! Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình; còn vợ hãy kính trọng chồng.

Đó là lời Chúa.

Hoặc: Cl 3,12-17

“Trên hết những điều ấy, anh em hãy có đức yêu thương,

đó là dây liên kết điều toàn thiện”.

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôssê.

Anh em thân mến,

Như những người được Thiên Chúa tuyển chọn, những người thánh và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm nhường, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau, nếu người này có chuyện phải trách cứ người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết những điều ấy, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây liên kết điều toàn thiện. Nguyện xin bình an của Đức Kitô ngự trị trong lòng anh em, sự bình an mà anh em được mời gọi đến hưởng trong một thân thể. Anh em hãy cảm tạ tri ân.

Ước chi lời Đức Kitô ngự trong anh em cách dồi dào; với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy dạy dỗ và chỉ bảo lẫn nhau. Với lòng tri ân, anh em hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca để hát mừng cảm tạ Thiên Chúa trong lòng anh em. Tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.

Đó là lời Chúa.

Alleluia và câu xướng trước bài Tin Mừng:

Alleluia, alleluia. (1 Ga 4, 7b)

Người nào yêu thương yêu thì đã được sinh ra bởi Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa. Alleluia.

Hoặc:

Alleluia, alleluia. (1 Ga 4,8b và 11)

Thiên Chúa là Tình yêu. Chúng ta phải yêu thương nhau, như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Alleluia.

Tin Mừng: Mt 19,3-6

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô.

Khi ấy, có những người Pharisêu đến gần Chúa Giêsu để thử Người, họ nói: "Người ta có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do gì không?"

Người đáp lại: "Các ông chẳng đọc thấy điều này sao: thuở ban đầu, Tạo Hóa đã dựng nên con người có nam có nữ và Ngài phán: "Bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác?”Như thế, họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly".

Đó là lời Chúa.

Hoặc: Ga 2,1-11

“Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có Mẹ Chúa Giêsu ở đó; Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Khi thấy thiếu rượu, Mẹ Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Chúa Giêsu nói với Mẹ: "Thưa bà, chuyện đó có liên hệ gì đến Tôi và Bà, giờ Tôi chưa đến.” Mẹ Người nói với những người giúp việc: "Người bảo gì, các anh cứ làm theo.”

Ở đó có sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum". Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc", và họ đã đem đi. Khi người

quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, còn những người giúp việc đã múc nước thì biết. Người quản tiệc mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng đều tiếp đãi rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho tới giờ này". Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ đã tin Người.

Đó là lời Chúa.

Sau bài Tin Mừng, trong bài giảng, linh mục dựa vào bản văn Thánh kinh, trình bày mầu nhiệm hôn nhân Kitô giáo, phẩm giá tình yêu phu phụ, ân sủng bí tích và trách nhiệm của vợ chồng. Nhưng cần lưu ý tới những hoàn cảnh khác nhau của các đương sự.

CỬ HÀNH HÔN PHỐI

Nếu hai hay nhiều đôi hôn nhân cử hành cùng một lúc, thì những câu hỏi trước khi tỏ bày cũng như chính công thức tỏ bày và cả công thức tiếp nhận sự ưng thuận, phải đọc riêng cho từng đôi; còn những công thức khác, kể cả lời nguyện chúc hôn, thì đọc một lần chung cho tất cả, để ở số nhiều.

Mọi người đứng, cả những người sắp kết hôn. Hai người làm chứng đứng hai bên những người sắp kết hôn. Linh mục dùng bản văn sau đây hoặc những lời tương tự để nói với những người sắp kết hôn:

Các con (ac, ôb) rất thân mến,

Các con (ac, oâb) cùng nhau đến nhà thờ,

để ý muốn kết hôn của các con (ac, ôb)

được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh

trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn.

Đức Kitô dang rộng tay ban phúc lành

cho tình yêu phu phụ của các con (ac, ôb),

và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con (ac, ôb)

nên phong phú và vững mạnh,

để các con (ac, ôb) mãi mãi chung thủy với nhau

và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân,

như chính Người đã dùng bí tích Thanh tẩy

mà thánh hiến các con (ac, ôb).

Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh,

Cha (tôi) hỏi các con (ac, ôb) về ý định của các con (ac, ôb):

Những câu hỏi trước khi tỏ bày sự ưng thuận

Lúc ấy linh mục hỏi họ về sự tự do, về lòng chung thủy, về việc đón nhận và giáo dục con cái. Từng người trả lời.

Anh (ông) T. và chị (bà) T.

Các con(ac, ôb) đến đây để kết hôn với nhau,

các con (ac, ôb)có bị ép buộc không?

Từng người đáp: Thưa không.

Linh mục:

Các con (ac, ôb) có hoàn toàn tự ý và tự do không?

Từng người đáp: Thưa có.

Linh mục:

Khi chọn đời sống hôn nhân, các con (ac, ôb) có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?

Từng người đáp: Thưa có.

Có thể bỏ câu hỏi sau, nếu thấy không hợp, ví dụ hai người đã lớn tuổi.

Các con (ac, ôb) có sẵn sàng yêu thương

và đón nhận con cái Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng

theo luật Đức Kitô và Hội thánh không?

Từng người đáp: Thưa có.

Tỏ bày sự ưng thuận

Linh mục mời hai người phối ngẫu tỏ bày sự ưng thuận lấy nhau.

Vậy, bởi vì các con (ac, ôb)

đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện,

các con (ac, ôb) hãy nắm tay nhau

và nói lên sự ưng thuận của các con (ac, ôb)

trước mặt Thiên Chúa và Hội thánh.

Hai người nắm tay phải của nhau.

Chú rể nói:

Anh là T. nhận em T. làm vợ của anh,

và hứa giữ lòng chung thủy với em,

khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,

khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,

để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.

Cô dâu nói:

Em là T. nhận anh T. làm chồng của em,

và hứa giữ lòng chung thủy với anh,

khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,

khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,

để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.

Nếu vì lý do mục vụ và thấy tốt hơn, nên dùng câu hỏi để giúp hai người bày tỏ sự ưng thuận kết hôn với nhau, linh mục hỏi chú rể trước:

Anh (ông) T. có muốn nhận chị (bà) T. làm vợ của anh (ông)

và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chị (bà), khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng chị (bà) mọi ngày suốt đời anh (ông) không?

Chú rể đáp: Thưa có.

Linh mục hỏi cô dâu:

Chị (bà) T. có muốn nhận anh (ông) T. làm chồng của chị (bà) và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh (ông), khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh (ông) mọi ngày suốt đời chị (bà) không?

Cô dâu đáp: Thưa có.

Tiếp nhận sự ưng thuận

Linh mục tiếp nhận sự ưng thuận và nói với hai người:

Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận, các con (ac, ôb) vừa tỏ bày trước mặt Hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con (ac, ôb). Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly.

Linh mục mời gọi những người hiện diện chúc tụng Chúa:

Nào ta chúc tụng Chúa.

Mọi người đáp: Tạ ơn Chúa.

Có thể dùng một lời tung hô khác.

Làm phép và trao nhẫn

Linh mục đọc:

Xin Chúa ban phúc X lành cho những chiếc nhẫn này

mà các con (ac, ôb) sắp trao cho nhau

làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy.

Đ. Amen.

Tùy nghi rảy nước thánh trên nhẫn và trao cho vợ chồng.

Người chồng lấy nhẫn dành cho vợ, xỏ vào ngón tay đeo nhẫn của vợ, và tùy nghi có thể nói:

Em T., xin em nhận chiếc nhẫn này

làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh.

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Người vợ cũng lấy nhẫn dành cho chồng, xỏ vào ngón tay đeo nhẫn của chồng và tùy nghi có thể nói:

Anh T., xin anh nhận chiếc nhẫn này

làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em.

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Lúc này toàn thể cộng đoàn có thể hát một thánh thi hoặc một thánh ca ngợi khen.

Sau đó như thường lệ, đọc lời nguyện chung. Tiếp đó, đọc kinh Tin kính nếu là ngày buộc phải đọc.

LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Nếu bài Tin Mừng về lễ hôn phối thì đọc lời nguyện chung sau:

Linh mục: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa đã muốn người nam và người nữ sống thành gia đình để cộng tác với Ngài trong công trình sáng tạo và cứu độ. Cùng tạ ơn Chúa với Anh T. và Chị T. trong ngày thành hôn, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. Gia đình Kitô giáo là niềm hy vọng cho thế giới / Xin Chúa cho các gia đình Kitô giáo tích cực sống tinh thần Tin Mừng / để gia đình trở thành dấu chỉ của tình yêu thương / và sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay / Chúng con cầu xin Chúa.

2. Con cái là mùa xuân của gia đình và Hội Thánh / Xin Chúa cho các bậc cha mẹ biết tích cực giáo dục con cháu trong đức tin và đức mến / để chúng trở nên những người con ngoan cho gia đình / xã hội và Giáo Hội / Chúng con cầu xin Chúa.

3. Người bảo gì các con cứ làm như vậy / Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria / xin Chúa giúp cho đôi tân hôn hôm nay / luôn được trung thành yêu thương và nâng đỡ nhau / để gia đình họ trở nên dấu chỉ tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh / Chúng con cầu xin Chúa.

4. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết / loài người không được phân ly / Xin Chúa cho gia đình hai họ và các thân hữu luôn đồng hành / và nâng đỡ gia đình Anh Chị ... / để góp phần thánh hóa tình yêu và bảo vệ sự tín trung của họ / Chúng con cầu xin Chúa.

Linh mục: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương hiến mình cho Hội Thánh. Xin thương chúc lành và tuôn đổ muôn ơn trên gia đình mới này, và giúp mọi gia đình Kitô luôn tha thiết với ơn gọi nên thánh, để trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Cộng đoàn thưa: Amen.

Hoặc:

Anh chị em rất thân mến,Chúng ta hãy cầu nguyện cho (các) gia đình mới này để vợ chồng mỗi ngày thương yêu nhau hơn, đồng thời cũng xin Chúa tỏ lòng nhân hậu mà nâng đỡ mọi gia đình trên thế giới.

1) Cầu cho những người vừa kết hôn đang hiện diện nơi đây và cho gia đình họ được mọi sự tốt đẹp.Chúng ta cùng cầu xin.

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Hoặc câu đáp nào thích hợp.

2) Cầu cho thân quyến và bạn bè của đôi tân hôn cũng như tất cả những người đã giúp đỡ họ.

Chúng ta cùng cầu xin.

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3) Cầu cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào hôn nhân và cho tất cả những người Chúa gọi theo bậc sống khác.

Chúng ta cùng cầu xin.

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4) Cầu cho mọi gia đình trên thế giới và cho nền hòa bình giữa các dân tộc được bền vững.

Chúng ta cùng cầu xin.

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5) Cầu cho mọi thành phần trong gia đình của chúng ta đã qua đời và mọi người đã lìa cõi thế.

Chúng ta cùng cầu xin.

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

6) Cầu cho Giáo Hội là dân Thánh của Chúa và cho sự hợp nhất mọi Kitô hữu .

Chúng ta cùng cầu xin.

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con khi anh (ông) T. và chị (bà) T. giao kết, hợp nhất với nhau. Xin Chúa nhậm lời chúng con khẩn cầu mà ban tràn đầy Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Đ. Amen.

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Trong phần chuẩn bị lễ vật, tùy nghi, có thể cho cô dâu chú rể mang bánh rượu lên bàn thờ.

Dâng bánh:

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,

Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này

là hoa màu ruộng đất và công lao của con người,

chúng con dâng lên Chúa

để trở nên bánh trường sinh cho chúng con.

Cộng đoàn: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Dâng rượu:

Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,

Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này

là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người,

chúng con dâng lên Chúa

để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.

Cộng đoàn: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Linh mục: Anh chị em hãy cầu nguyện

để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em

được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha,

để ca tụng tôn vinh danh Chúa,

và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thương chấp nhận của lễ chúng con hân hoan dâng lên Chúa, và xin lấy tình phụ tử mà gìn giữ những người Chúa đã liên kết bằng giao ước bí tích. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Xem thêm: Siêu Xe 370 Tỷ An Toàn Tuyệt Đối Cho Tổng Thống Trump Đã Hoàn Thành

KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II

X. Chúa ở cùng anh chị em.

Đ. Và ở cùng cha.

X. Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ. Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh,

là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,

nhờ Đức Kitô Chúa chúng con,

thật là chính đáng, phải đạo

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Trong Đức Kitô, Chúa đã ký kết giao ước mới với dân Chúa,

để dân mà Chúa cứu chuộc

nhờ mầu nhiệm chết và sống lại của Người,

sẽ được chung phần thần tính với người,

và đồng thừa tự vinh quang của Người trên trời.

Qua hôn nhân của người nam và người nữ

Chúa cho thấy Đức Kitô, vì lòng từ ái vô biên,

đang quảng đại ban ơn sủng,

để điều mà bí tích đang thực hiện,

sẽ nhắc nhở cho chúng con

chương trình kỳ diệu của tình yêu Chúa.

Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh,

chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.

Trời đất đầy vinh quang Chúa.

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Linh mục dang tay đọc:

Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh,

là nguồn mạch mọi sự thánh thiện.

Linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc:

Vì thế, chúng con nài xin Chúa

dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này,

Chắp tay rồi làm một dấu Thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi đọc:

để trở nên cho chúng con

Mình và Máu X Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Chắp tay.

Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải đọc rõ ràng, dõng dạc theo đặc tính từng lời.

Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,

Linh mục cầm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp:

Người cầm lấy bánh, tạ ơn,

bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:

Hơi cúi mình.

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN:

VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY,

SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON.

Linh mục cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, đặt lại trên đĩa thánh và cúi mình sâu thờ lạy.

Rồi đọc tiếp:

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,

Linh mục cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp:

Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn,

trao cho các môn đệ mà nói:

Hơi cúi mình.

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG:

VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY,

MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU,

SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON

VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI.

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY.

Linh mục nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy.

Rồi xướng:

Đây là mầu nhiệm đức tin.

Cộng đoàn tung hô theo:

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết,

và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

Linh mục dang tay đọc:

Vì vậy, lạy Chúa,

khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại,

chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh

và chén cứu độ để tạ ơn Chúa,

vì Chúa đã thương cho chúng con

được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.

Chúng con tha thiết nài xin Chúa

cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Đức Kitô,

được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến,

cùng với Đức Giáo Hoàng T., (Đức Hồng y T.),

Đức Giám Mục T. chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.

Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh T. và chị T.

mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn:

nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị (ôb) được bền vững

trong tình yêu thương nhau và được sống bình an.

Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con

đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại,

và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ

và thân bằng quyến thuộc chúng con

đã ly trần trong tình thương của Chúa.

Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.

Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con,

cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời,

cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,

các thánh Tông đồ và toàn thể các thánh,

đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại,

và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa,

Chắp tay

nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Linh mục cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai lên và đọc:

Chính nhờ Người, với Người và trong Người

mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa

là Cha toàn năng,

trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đếnmuôn đời.

Cộng đoàn tung hô: Amen.

NGHI THỨC HIỆP LỄ

Đặt chén thánh và đĩa thánh xuống, linh mục chắp tay đọc.

Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:

Linh mục dang tay và cùng với cộng đoàn đọc tiếp:

Lạy Cha chúng con ở trên trời:

chúng con nguyện danh Cha cả sáng;

Nước Cha trị đến;

Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;

và tha nợ chúng con,

như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con;

xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ;

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

LỜI NGUYỆN CHÚC HÔN

Sau kinh Lạy Cha, bỏ kinh “Lạy Chúa xin cứu chúng con”, linh mục đứng quay về phía cô dâu chú rể, xin Thiên Chúa ban phúc lành cho họ. Không bao giờ được bỏ lời nguyện chúc hôn.

Trong lời kêu mời, nếu một trong hai hay cả hai người phối ngẫu không rước lễ, thì bỏ những lời trong ngoặc. Trong đoạn cuối cùng của lời chúc hôn, có thể bỏ những lời trong ngoặc, khi hoàn cảnh khuyên nên làm như vậy, ví dụ hai vợ chồng đều lớn tuổi.

Linh mục (hoặc phó tế) chắp tay, kêu mời những người hiện diện cầu nguyện:

Chúng ta hãy khẩn cầu Chúa cho (những) đôi vợ chồng vừa bước vào đời hôn nhân và đang tiến tới bàn thờ Chúa (để tham dự tiệc Mình và Máu Thánh Chúa Kitô) luôn được kết hợp trong tình yêu thương nhau.

Rồi linh mục (hoặc phó tế) dang tay trên những người kết hôn, đọc tiếp:

Lạy Cha chí thánh,

Cha đã tạo dựng con người giống hình ảnh Cha

cho họ có nam có nữ;

để người nam và người nữ,

khi đã được liên kết hợp nhất với nhau cả thể xác lẫn tâm hồn,

thì biết chu toàn trách nhiệm của mình nơi trần gian.

Lạy Chúa, để mạc khải

chương trình yêu thương của Chúa,

Chúa đã muốn dùng tình yêu giữa vợ chồng,

mà diễn tả giao ước Chúa đã đoái thương ký kết với dân Chúa,

để khi ý nghĩa của bí tích được thực hiện đầy đủ,

thì mầu nhiệm kết hôn giữa Đức Kitô và Hội Thánh

được tỏ bày trong đời sống hôn nhân của các tín hữu.

Chúng con nài xin Chúa đoái thương giơ tay

trên các tôi tớ Chúa đây là T. và T.,

và tuôn đổ xuống tâm hồn họ sức mạnh của Thánh Thần.

Lạy Chúa, xin cho anh chị (ôb) biết trao đổi cho nhau

những ân ban của tình yêu Chúa,

trong khi anh chị (ôb) cùng nhau chung sống bí tích vừa cử hành,

và khi bày tỏ cho nhau

dấu chỉ sự hiện diện của Chúa,

anh chị (ôb) trở nên ý hợp tâm đầu.

Lạy Chúa, xin cũng cho anh chị (ôb) biết làm việc,

để nuôi sống gia đình anh chị (ôb) gầy dựng,

(biết giáo dục con cái theo tinh thần Phúc Âm,

hầu chuẩn bị cho chúng được nhận vào

gia đình của Chúa trên trời).

Xin Chúa đoái thương ban tràn đầy phúc lành

trên nữ tì Chúa đây là T.,

để khi chu toàn nghĩa vụ làm vợ (và làm mẹ)

nàng biết dùng tình yêu trong sạch mà sưởi ấm gia đình,

biết sống duyên dáng lịch thiệp mà làm đẹp gia phong.

Lạy Chúa, xin cũng dùng phúc lành bởi trời

mà chăm sóc tôi tớ Chúa đây là T.,

để anh (ông) biết chu toàn cách xứng đáng

nhiệm vụ người chồng chung thủy (và người cha cần mẫn).

Lạy Cha chí thánh,

xin cho hai người đã kết hôn trước mặt Cha,

đang ao ước tiến đến bàn tiệc của Cha,

ngày kia được hân hoan dự tiệc thiên quốc.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đ. Amen.

Sau lời chúc hôn, bỏ qua kinh “Lạy Chúa Giêsu Kitô”, linh mục quay về phía cộng đoàn và nói đang khi dang tay rồi chắp lại

Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.

Cộng đoàn thưa: Và ở cùng Cha.

Tùy nghi, linh mục hoặc phó tế nói:

Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Mọi người theo thói quen địa phương, bày tỏ cho nhau dấu chỉ bình an và yêu mến.

Linh mục chúc bình an cho phó tế hay cho thừa tác viên. Rồi cầm lấy bánh thánh, bẻ ra trên đĩa thánh, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén thánh và đọc thầm:

Xin cho việc hòa Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô,

Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận

đem lại cho chúng con sự sống muôn đời.

Trong khi đó đọc hoặc hát:

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con.

Nếu việc bẻ bánh kéo dài, có thể lặp lại nhiều lần: “Lạy Chiên Thiên Chúa...,”nhưng lần cuối cùng vẫn kết: “Xin ban bình an cho chúng con”.

Linh mục chắp tay đọc thầm:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con sắp rước Mình và Máu thánh Chúa,

xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt,

nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ,

xin che chở và cứu chữa hồn xác con.

Linh mục cúi mình, cầm bánh thánh nâng lên trên đĩa thánh hay chén thánh, quay về phía cộng đoàn đọc rõ tiếng.

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.

Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

Linh mục đọc chung với cộng đoàn một lần:

Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

Linh mục quay lên bàn thờ, đọc thầm:

Xin Mình Thánh Chúa Kitô gìn giữ con,

cho con được sống muôn đời.

Ca hiệp lễ: Ga 13,14

Chúa nói: Thầy ban cho các con điều răn mới

là các con hãy yêu thương nhau

như Thầy đã thương các con.

(Linh mục có thể nhắc chung, nếu cần: Việc Rước Bánh thánh chỉ dành riêng cho những người đã gia nhập đạo Công giáo.)

Tráng chén, linh mục đọc thầm:

Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa

xin cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch

và xin cho ân huệ đời này

trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời.

PHÉP LÀNH CUỐI LỄ

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa,

chúng con nài xin Chúa cho những người

đã kết hợp với nhau bằng bí tích Hôn phối,

biết luôn gắn bó với Chúa,

và rao truyền danh Chúa cho mọi người.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Phép lành cuối lễ

Linh mục dang tay trên những người vừa kết hôn và nói:

Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng,

cho các con (ac, ôb) được hưởng niềm vui của Ngài

và ban phúc lành cho các con nơi con cái. Đ. Amen.

Xin Con một Thiên Chúa thương xót phù giúp các con (ac, ôb)

khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Đ. Amen.

Xin Thánh Thần của Thiên Chúa hằng tuôn đổ

tình yêu của Ngài vào lòng các con (ac, ôb). Đ. Amen.

Rồi ban phép lành cho toàn thể dân chúng:

Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con X , và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện nơi đây

Đ.Amen.

Lm: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.

Cộng đoàn thưa: Tạ ơn Chúa.

Cử hành nghi lễ xong, đôi tân hôn, các người làm chứng và linh mục ký tên vào sổ hôn phối. Có thể ký sổ trong phòng thánh hay trước mặt dân chúng, nhưng không được ký trên bàn thờ.

NGHI THỨC TẠI GIA

ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN

trực thuộc

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC

NGHI THỨC VU QUI – TÂN HÔN

theo sách

GIÁO LÝ

HÔN NHÂN và GIA ĐÌNH

I. TẠI NHÀ GÁI (XUẤT GIÁ)

Khi họ nhà trai đến, nhà gái đón vào. Chương trình được tiến hành như sau:

I. Nhà trai ngỏ lời, giới thiệu và trình lễ vật

Kính thưa quí ông bà và quí họ hàng nhà gái,

Nhờ ơn Chúa và sự xếp đặt của gia đình, hai cháu…đã nên vợ chồng. Qua mối dây liên kết thánh thiện này, hai gia đình và hai họ chúng ta cũng được gần gũi liên hệ mật thiết với nhau.

Hôm nay, chúng tôi họ nhà trai xin đưa lễ vật đến chào mừng và cám ơn gia đình cũng như quý họ.

Để tiện việc xưng hô, trước hết chúng tôi mạn phép xin được giới thiệu bên họ nhà trai.

(Đại diện bên nhà trai giới thiệu)

2. Nhà gái ngỏ lời, đón nhận lễ vật

Kính thưa quý ông bà và quý họ nhà trai

Chúng tôi thành thật cám ơn họ nhà trai đã có lòng thương đến con gái chúng tôi và biếu lễ vật. Chúng tôi hân hạnh đón nhận và cho cháu ra mắt quý vị đồng thời làm lễ gia tiên.

3. Kinh nguyện Tạ ơn Thiên Chúa

(Mời mọi người đứng dậy, hướng về bàn thờ)

Người hướng dẫn: Thiên Chúa là nguồn mọi nguồn phụ tử trên trời dưới đất. Nhờ Người mà chúng ta có cha có mẹ, ông bà, tổ tiên. Vậy giờ đây, kính xin mọi người hợp ý với hai cháu dâng lên Thiên Chúa lòng cảm tạ tri ân.

Hai cháu hãy tiến đến trước bàn thờ Chúa, thắp hương và dâng lời cảm tạ.

- Dấu thánh giá, hát kinh Chúa Thánh Thần, Lạy Cha, Kinh mừng, Sáng danh, một bài hát về Đức Mẹ.

Gia trưởng (hoặc vị trưởng tộc bên nhà gái) cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa là nguôn tình yêu và sáng tạo muôn loài, chúng con cảm tạ Chúa đã cho con cái chúnng con được làm người và làm con Chúa. Ngày hôm nay chúng con cử hành lễ thành hôn cho con chúng con, trước sự chứng giám của vong linh Ông Bà Tổ Tiên và họ hàng hai bên nội ngoại.

Chúng con cầu xin Chúa cho hai con chúng con đây được hạnh phúc bên nhau suốt đời, và luôn sống xứng đáng là con cái Chúa để làm vinh danh Chúa và vẻ vang dòng họ.

Chúng con cầu xin Chúa cho hai con chúng con đây được hạnh phúc bên nhau suốt đời, hạnh phúc trong tình yêu Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

(Cô dâu chú rể vái 3 lần trước bàn thờ rồi cắm hương.)

4. Kính nhớ tổ tiên

Người hướng dẫn:

Nghi lễ tạ ơn Thiên Chúa đã xong. Bấy giờ là nghi lễ kính nhớ Tổ tiên.

Gia trưởng (hoặc vị trưởng tộc bên nhà gái) cầu nguyện:

“Kính lạy Anh Linh các bậc Tổ tiên, Ông bà.

Nhờ phúc đức tổ tiên, ông bà, gia đình ông bà…đây sinh hạ được người con gái là …và đã giáo dục cháu nên người. Nay cháu được Chúa thương cho đẹp duyên cùng cháu...Chúng con xin đưa hai cháu đến trước bàn thờ gia tiên. Xin phép cho hai cháu được dâng nén hương bày tỏ lòng kính nhớ tri ân và quyết tâm làm rạng danh tổ tiên và sinh danh Thiên chúa. Xin các bậc tiên nhân bầu cử cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc, sống đẹp lòng cha mẹ họ hàng hai bên, chu toàn các trách nhiệm hôn nhân và gia đình theo đúng ý Thiên Chúa”.

Cô dâu và chú rể cùng đọc:

Chúng con là … xin dâng nén hương trầm tỏ lòng thành kính và biết ơn Ông bà Tổ tiên. Xin các Ngài phù hộ cho tình yêu chúng con.

Vái một lần, rồi cắm hương.

(Hát cầu cho cha mẹ).

Xin chúa í a chúc lành cho đời cha mẹ của con,công ơn là như núi non,dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn.Con xin đến trong đời an vui nhờ có ơn trời,và ơn cha me suốt đời coi nhẹ khổ đau.

Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của chúa trời,cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.

An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha.Ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà.Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời,dù xa vô bờ vẫn nhờ đến tình mẹ cha

5. Cám ơn Cha mẹ

Cô dâu: Thưa ba mẹ kính mẹ,

Hôm nay con về nhà chồng, bước sang quãng đời mới với trách nhiệm mới. Tuy không còn chung trong gia đình với ba mẹ, nhưng lòng con không bao giờ dám quên công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ. Con quyết lòng sống tốt đẹp với mọi người, chu toàn bổn phận và hết lòng trung thành với Chúa để đền đáp công ơn ba mẹ. Xin Chúa gìn giữ ba mẹ khỏe mạnh, bình an. Con xin ba mẹ lưu tâm nâng đỡ và cầu nguyện cho chúng con.

- Cô dâu và chú rể vái ba mẹ mnột vái

- Cha mẹ đáp lời.

6. Tiệc trà hoặc tiệc rượu

7. Xin dâu

Đại diện nhà trai : Kính thưa ông bà và họ nhà gái, nghi lễ đã đày đủ và mọi tâm sự đã được giãi bày. Giờ đây xin phép ông bà cho chúng tôi đón cháu về để nhập tiệc thành hôn.

Đại diện nhà gái: Kính thưa họ nhà trai, chúng tôi vui mừng va cám ơn tấm thịnh tình quý vị đã dành cho con chúng tôi và đặc biệt cho con gái chúng tôi. Hai gia đình chúng ta cũng đã như một, rât sung sướng được gửi cháu…cho gia đình ông bà. Mong ông bà nâng đỡ các cháu để gia đình mới được hạnh phúc lâu bền.

II. TẠI NHÀ TRAI (RƯỚC DÂU VỀ)

Đoàn đưa dâu về tới nhà trai. Cô dâu được đưa vào phòng nghỉ một lát rồi ra lễ gia tiên.

1. Giới thiệu

Chủ lễ giới thiệu cô dâu và họ nhà gái cho quý khách hiện diện và có đôi lời chào mừng, trinh bày lí do:

2. Tạ ơn Thiên Chúa

Mọi người hướng về bàn thờ, Cô dâu và chú rể đến trước bàn thờ.

- Dấu thánh giá, hát kinh Chúa Thánh Thần.

Gia trưởng (hoặc vị tộc trưởng bên nhà trai):

Kính lạy Thiên Chúa là Cha chung và là gia chủ chúng con,

Kính trình ông bà tổ tiên,

Kính thưa quý vị họ hàng nhà gái và quý bà con thân thuộc xa gần.

Hôm nay, gia tộc chúng con rất vui mừng đi đón một người con về làm dâu con trong gia đình này. Vậy chúng con xin trình diện đôi vợ chồng mới lên Chúa và các bậc tổ tiên. Xin Chúa thương chúc lành, xin các bậc tổ tiên chứng giám, xin bf con thân thuộc cùng hợp lời cầu nguyện cho đôi trẻ được sắt cầm hòa hợp, trăm năm hạnh phúc.

Cô dâu và chú rể châm lửa hai cây đèn ở trước bàn thờ. Sau đó đốt hương, vái đều ba vái trước bàn thờ rồi cắm hương.

Gia trưởng (hoặc vị trưởng tộc bên nhà trai) cầu nguyện:

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, thay mặt cho gia tộc. Chúng con xin cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay Chúa đã ban cho chúng con một người con dâu mới. Xin tuôn đổ muôn vàn phúc lộc xuống trên gia đình mới này, để họ luôn sống trong tình thương của Chúa. Xin cho đôi vợ chồng này luôn hòa thuận yêu thương nhau và hằng tuân theo ý Chúa. Xin cho họ biết chu toàn bổn phận của mình trong gia đình, và góp phần làm rạng rỡ gia phong.

Xin Chúa cũng thương ban muôn ngàn ơn lành cho đôi bên gia đình đàng trai, đàng gái chúng con, để mọi người trong hai gia đình thông cảm và hiểu biết nhau hơn, cùng nhau xây đắp cho gia đình mới này ngày một bền vững và hạnh phúc. Chúng con nguyện xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

- Hát một bài về Đức Mẹ.

3. Kính nhớ Ông Bà Tổ Tiên

- Người hướng dẫn nói ít lời hợp ý nghĩa. Cô dâu lạy ông bà tổ tiên

Chú rể và cô dâu cùng đọc:

Kính thưa ông bà tổ tiên,

Hôm nay, chúng con kết hợp nên duyên sắt cầm. Chúng con ghi nhớ công ơn của ông bà tổ tiên và nguyện hết lòng yêu thương quý mến nhau, cố gắng trọn nghĩa, trọn tình, trọn hiếu, trọn đạo vợ chồng, hầu xây dựng gia đình hạnh phúc theo thánh ý Thiên Chúa. Kính xin ông bà tổ tiên phù hộ cho chúng con.

Thắp hương vái 1 lần.

Có thể hát bài “Cầu cho cha mẹ”.

Xin chúa í a chúc lành cho đời cha mẹ của con,công ơn là như núi non,dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn.Con xin đến trong đời an vui nhờ có ơn trời,và ơn cha me suốt đời coi nhẹ khổ đau.

Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của chúa trời,cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.

An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha.Ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà.Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời,dù xa vô bờ vẫn nhờ đến tình mẹ cha.

4. Cám ơn cha mẹ

Người dẫn chương trình nói ít lời hợp ý nghĩa. Cô dâu và chú rể thưa cha mẹ.

Chú rể và cô dâu : Kính thưa cha mẹ yêu quý. Hôm nay chúng con thành vợ chồng, kết quả tình thương này trước hết do ơn Chúa và sau là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục và xếp đặt của ba mẹ. Chúng con xin ghi tạc lòng dạ công ơn trời bể này. Để đền đáp lại, chúng con sẽ hết sức sống trọn nghĩa vợ chồng như Chúa dạy, theo gương Thánh gia. Nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành trả công cho ba mẹ.

Vái 1 lần. . Cha mẹ đáp lời

Kết thúc hát bài : “Xin dâng lời Cảm tạ”

ÐK1: Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Ðôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ. Cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến. Ðôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới đất mới, đường đời con đổi mới. Con (i) ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời.

1. Ðời đời Người đã thương con, đời đời Người vẫn thương con, thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh, Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày.

2. Nhiệm mầu tình Chúa cao siêu, loài người được Chúa nâng niu, nâng niu tựa con ngươi trong mắt Chúa, Chúa nâng niu gìn giữ luôn đêm ngày.

ÐK2: Xin chân thành cảm tạ tình thương Chúa thắng oan khiên. Xin chân thành cảm mến hồng ân Chúa thắng nguy nan. Ca tụng Danh Chúa bao lẫy lừng, xin chân thành cảm mến. Cho toàn dân sống trong tình thương, xin chân thành cảm tạ. Ðôi bàn tay Chúa rất oai phong, xin chân thành cảm tạ. Ðôi bàn tay Chúa bao nhân lành, xin chân thành cảm mến. Khắp muôn nơi bừng lên sống mới, người đời xin đổi mới. Muôn (i) tấm lòng cùng chung nhịp sống trong thanh bình.