Điểm chuẩn đại học cảnh sát 2017

     
*

vanhoanghean.com - Ngày 29/7, Tổng cục thiết yếu trị CAND đã công bố điểm trúng tuyển chọn vào những học viện, trường đại học CAND năm 2017.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học cảnh sát 2017


Vào ngày 29/7, Tổng cục chủ yếu trị CAND đã ra mắt điểm trúng tuyển những trường CAND sớm hơn hệ thống trường đh dân sự, sinh sản điều kiện cho các trường phía bên ngoài khối gồm đủ tin tức và thêm cửa hàng để lọc hồ sơ ảo.

Dưới đó là điểm trúng tuyển của những trường ĐH CAND:

1. Học viện Chính trị CAND

Tổ hợp C03 - nam giới phía Bắc mang 26.0. Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.0 đem 04 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn trường đoản cú 23.6 điểm.

Tổ đúng theo D01 - phái nam phía Bắc rước 26.0.

Tổ thích hợp C03 - người vợ phía Bắc đem 28.25.

Tổ thích hợp D01 - phụ nữ phía Bắc đem 29.0.

Tổ đúng theo C03 - phái nam phía Nam mang 24.25 trong những 02 thí sinh cùng mức 24.25 mang 01 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt 23.85 điểm.

Tổ hòa hợp D01 - phái nam phía Nam lấy 23.75.

Tổ hòa hợp C03 - nữ giới phía Nam rước 26.0.

Tổ hợp D01 - thiếu nữ phía Nam rước 25.75.

2. Học viện an toàn nhân dân

Tổ phù hợp A01 - nam ngành Nghiệp vụ an toàn lấy 27.75. Trong các 08 thí sinh thuộc mức 27.75 rước 03 thí sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.2 điểm; 01 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.15 cùng môn toán đạt 9.4.

Tổ đúng theo C03 - phái mạnh ngành Nghiệp vụ an toàn lấy 25.5. Trong các 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn không làm tròn là 25.05; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn 24.95 với môn Văn đạt 8.25.

Tổ đúng theo D01 - phái nam ngành Nghiệp vụ an ninh lấy 26.25.

Tổ thích hợp A01 - nữ giới ngành Nghiệp vụ an toàn lấy 29.5.

Tổ thích hợp C03 - cô gái ngành Nghiệp vụ bình an lấy 28.0. Trong những 03 thí sinh thuộc mức 28.0 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn không làm tròn trường đoản cú 26.6.

Tổ phù hợp D01 - người vợ ngành Nghiệp vụ an toàn lấy 29.0. Trong các 02 thí sinh cùng mức 29.0 mang 01 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn đạt 25.5 với điểm giờ đồng hồ Anh đạt 8.2.

Tổ phù hợp A01 - nam ngành an toàn thông tin đem 23.5.

Tổ hòa hợp D01 - phái mạnh ngành an toàn thông tin rước 19.75.

Tổ hòa hợp A01 - nàng ngành bình yên thông tin mang 27.75.

Tổ hòa hợp D01 - nam giới ngành ngữ điệu Anh mang 27.25. Trong các 05 thí sinh thuộc mức 27.25 mang 04 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25.16.

Tổ hợp D01 - phụ nữ ngành ngôn từ Anh rước 30.5.

3. Học viện Cảnh sát nhân dân

Tổ đúng theo A01 - Nam mang 28.0. Trong những 10 thí sinh thuộc mức 28.0 rước 07 thí sinh: 06 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn trường đoản cú 27.1 điểm; 1 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.05 với môn Toán đạt 9.4 điểm.

Tổ hợp C03 - Nam rước 25.75. Trong những 44 thí sinh thuộc mức 25.75 mang 19 thí sinh: 17 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.15; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 22.85 với môn văn đạt 7.75 điểm.

Tổ hòa hợp D01 - Nam đem 26.25.

Tổ hợp A01 - nữ giới lấy 29.5.

Tổ hòa hợp C03 - thiếu phụ lấy 28.25.

Tổ vừa lòng D01 - đàn bà lấy 28.75. Trong các 04 thí sinh cùng mức 28.25 đem 02 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn tự 27.3.

4. Ngôi trường Đại học bình an nhân dân

Tổ phù hợp A01 - Nam đem 26.75. Trong số 05 thí sinh thuộc mức 26.75 đem 03 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 25.75 điểm.

Tổ thích hợp C03 - Nam đem 25.0. Trong những 20 thí sinh cùng mức 25.0 đem 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn không làm tròn là 23.95.

Tổ đúng theo D01 - Nam rước 24.75. Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.75 rước 01 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 24.3.

Tổ phù hợp A01 - nàng lấy 28.5. Trong các 02 thí sinh thuộc mức 28.5 đem 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn là 27.1.

Xem thêm: Smkaa-2 Sim 2 Sóng Thương Hiệu Smkaa, Dien Thoai 2 Sim 2

Tổ vừa lòng C03 - chị em lấy 26.25. Trong số 06 thí sinh thuộc mức 26.25 mang 02 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn tự 24.75.

Tổ phù hợp D01 - cô gái lấy 27.25.

5. Trường Đại học CSND

Tổ vừa lòng A01 - Nam mang 26.25. Trong số 13 thí sinh thuộc mức 26.25 lấy 03 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn trường đoản cú 26.2 điểm.

Tổ phù hợp C03 - Nam rước 25.5. Trong các 59 thí sinh thuộc mức 25.5 đem 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn không làm tròn tự 24.5.

Tổ thích hợp D01 - Nam mang 26.0. Trong các 04 thí sinh cùng mức 26.0 mang 02 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 25.55; 01 thí sinh gồm tổng điểm chưa làm tròn là 24.4 cùng điểm giờ đồng hồ Anh 9.8.

Tổ hòa hợp A01 - thiếu nữ lấy 28.75.

Tổ hợp C03 - chị em lấy 26.5. Trong những 05 thí sinh cùng mức 26.5 lấy 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.4.

Tổ hòa hợp D01 - nàng lấy 27.25. Trong các 04 thí sinh cùng mức 27.25 mang 02 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn trường đoản cú 25.85.

6. Ngôi trường Đại học tập Phòng cháy trị cháy

Tổ đúng theo A00 - nam giới phía Bắc mang 28.25. Trong những 16 thí sinh cùng mức 28.25 đem 06 thí sinh: 04 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.35 điểm và môn Toán đạt 9.6.

Tổ đúng theo A00 - con gái phía Bắc đem 30.25. Trong các 04 thí sinh cùng mức 30.25 đem 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn tự 28.35 điểm.

Tổ đúng theo A00 - phái mạnh phía Nam lấy 27.0. Trong các 18 thí sinh thuộc mức 27.0 rước 05 thí sinh: 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt từ 26.55 điểm; 02 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn 26.0 điểm với môn Toán đạt 9.0.

Tổ hòa hợp A00 - thiếu nữ phía Nam đem 28.5. Trong các 06 thí sinh cùng mức 27.0 rước 03 thí sinh: 01 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn 27.4 điểm và môn Toán đạt 9.47.

7. Ngôi trường Đại học Kỹ thuật hậu cần Công an nhân dânT

Tổ vừa lòng A01 - nam phía Bắc lấy 23.75.

Tổ hợp D01 - phái mạnh phía Bắc lấy 23.25.

Tổ phù hợp A01 - bạn nữ phía Bắc rước 27.5.

Tổ thích hợp D01 - con gái phía Bắc mang 27.5.

Tổ hợp A01 - nam phía Nam đem 24.0. Trong các 05 thí sinh cùng mức 24.0 mang 03 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn trường đoản cú 23.0 điểm.